SP Maastricht

Eerste stadsronde is een feit. Onderwijsplannen bijten de spits af.

17-01-2015

In de eerste raadsvergadering van het jaar op 13 januari, is in de stadsronde het rapport van onderzoeksbureau BMC over de plannen voor het voortgezet onderwijs in Maastricht behandeld. Betrokkenen konden op de resultaten ingaan en vragen stellen aan de onderzoekers en de voorzitter van de centrale directie van onderwijskoepel LVO. Het onderzoek was het resultaat van een door de SP ingediende motie die bijna raadsbreed (muv de VVD) werd aangenomen. Aanleiding was het voornemen van LVO om het voortgezet onderwijs in Maastricht te structureren in domeinen. Hierbij verdwijnen effectief de huidige brede scholen, omdat zij worden hervormd tot een domein (VMBO, HAVO, VWO).  De SP wilt dat er aan beide zijden van de maas een bredere scholengemeenschap blijft bestaan.

› Lees verder

Met de Solidair bij Vodafone

17-01-2015

Vrijdag 9 januari hebben we de Solidair, een SP krant voor werknemers, flexwerkers en uitkeringsgerechtigden, uitgedeeld bij Vodafone.  De SP staat voor goede arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Dit wilden we ook aan Vodafone medewerkers laten weten. Bekend is dat daar veel flexwerkers  en uitzendkrachten werken.

› Lees verder

SP actief op het milieuvlak

21-12-2014

De SP is ook op het milieuvlak erg actief. Het milieu gaat ons namelijk allemaal aan en de gemeente Maastricht wil in 2030 klimaat neutraal zijn, en daar helpen wij een handje aan mee, tevens hebben wij dit in ons bestuursakkoord opgenomen.

› Lees verder

Nieuws uit de fractie: De participatiewet

21-12-2014

Afgelopen dinsdag vond de laatste raadsvergadering van december plaats. Het belangrijkste onderwerp op de agenda voor de SP: De participatiewet. De laatste van 3 decentralisaties, na de WMO en de Jeugdzorg. 

› Lees verder

Raadsfracties vragen inbreng burgers over nieuwe burgemeester

18-12-2014

Persbericht namens alles Maastrichtse raadsfracties

› Lees verder

SP akkoord met route nieuwe burgemeester

12-12-2014

Tijdens de fractievergadering van donderdag 11 december heeft de SP fractie zich uitgesproken over de ontstane situatie rond het vertrek van burgemeester Hoes. De SP fractie is zeer verbolgen over het feit dat zij dat bericht via de media hebben moeten vernemen.

› Lees verder

INFORMATIE BIJEENKOMST DE TOEKOMST VAN DE ZORG IN MAASTRICHT

06-12-2014

De SP Maastricht hield op woensdag 3 december 2014 een informatieavond voor haar leden. Onderwerp van gesprek was de toekomst van de zorg in Maastricht. Sprekers waren wethouder Jack Gerats en raadslid Mara van Haasen.

› Lees verder

BEZORGDHEID OVER DIERENWELZIJN STADSPARK VERVOLG

28-11-2014

Zoals bekend heeft ons raadslid Marij van der Leest zich het lot aangetrokken van de dieren in het stadspark. Via art.39 vragen heeft zij om opheldering gevraagd aan de wethouder. Deze antwoorden waren voor de SP fractie niet voldoende.

› Lees verder

De SP gaat buurten in Limmel

08-11-2014

Vrijdag 14 november om 17 uur gaan we weer buurten in de buurt en deze keer in Limmel. Omdat de actie "stop de sluiting van verzorgingshuizen" nog steeds loopt, gaan we deur aan deur aanbellen en zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen.

› Lees verder

Pagina's