SP Maastricht

Raadsfracties vragen inbreng burgers over nieuwe burgemeester

18-12-2014Persbericht namens alles Maastrichtse raadsfracties

› Lees verder

SP akkoord met route nieuwe burgemeester

12-12-2014Tijdens de fractievergadering van donderdag 11 december heeft de SP fractie zich uitgesproken over de ontstane situatie rond het vertrek van burgemeester Hoes. De SP fractie is zeer verbolgen over het feit dat zij dat bericht via de media hebben moeten vernemen.

› Lees verder

INFORMATIE BIJEENKOMST DE TOEKOMST VAN DE ZORG IN MAASTRICHT

06-12-2014De SP Maastricht hield op woensdag 3 december 2014 een informatieavond voor haar leden. Onderwerp van gesprek was de toekomst van de zorg in Maastricht. Sprekers waren wethouder Jack Gerats en raadslid Mara van Haasen.

› Lees verder

BEZORGDHEID OVER DIERENWELZIJN STADSPARK VERVOLG

28-11-2014Zoals bekend heeft ons raadslid Marij van der Leest zich het lot aangetrokken van de dieren in het stadspark. Via art.39 vragen heeft zij om opheldering gevraagd aan de wethouder. Deze antwoorden waren voor de SP fractie niet voldoende.

› Lees verder

De SP gaat buurten in Limmel

08-11-2014Vrijdag 14 november om 17 uur gaan we weer buurten in de buurt en deze keer in Limmel. Omdat de actie "stop de sluiting van verzorgingshuizen" nog steeds loopt, gaan we deur aan deur aanbellen en zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen.

› Lees verder

Daan Prevoo Lijsttrekker SP Limburg

05-11-2014Daan Prevoo uit Sittard-Geleen is de nieuwe lijsttrekker voor de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen Limburg in maart 2015. Tijdens de regioconferentie van SP Limburg, zaterdag 1 november 2014, werd de fractievoorzitter van de huidige SP Statenfractie unaniem door de leden van de Limburgse afdelingen gekozen. Met Prevoo aan het hoofd van een sterke en vernieuwde lijst is de SP ervan overtuigd een goede verkiezingsuitslag te behalen.

› Lees verder

Campagne Red de Zorg van Abvakabo/FNV/Zorg op 8 november a.s.

25-10-2014De Abvakabo/FNV voor Zorg gaan op 8 november het eerste deel van de petitie (100.000 handtekeningen) overhandigen aan de Eerste Kamer.

› Lees verder

Bezorgdheid over Dierenwelzijn Stadspark

03-10-2014De Maastrichtse SP fractie heeft artikel 39 vragen gesteld in verband over het dierenwelzijn van de dieren in het stadspark. De dieren worden slecht verzorgd en er wordt onvoldoende gedaan om de situatie te verbeteren.

› Lees verder

Deelnemers vraaggesprekken Blauwdorp ongerust over ouderenzorg

10-09-2014Regelmatig peilt de SP Maastricht de mening van buurtbewoners door te gaan  ‘buurten in de buurt’. Zo ook in Blauwdorp, waar de afdeling deze zomer met enkele vragen en handtekeningkaarten op pad ging om de meningen van de bewoners van enkele straten te peilen.

› Lees verder

Pagina's