Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Maastricht

Voor jezelf, Voor elkaar,

SP het sociale gezicht van Maastricht!

                                                                                                                 

 

Aan het woord is Jack Gerats, de gedreven wethouder en lijsttrekker van de SP in Maastricht. Hij beheert de portefeuille Wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn, buurten, burgerparticipatie, vergunningen, horeca en markten. Volgens Gerats, die met zijn vrouw Suzan in Amby woont, moeten nog veel meer inwoners de welvaart in hun beurs kunnen voelen.  Sterker nog: zijn partij wil van Maastricht de sociaalste stad van Nederland maken.

Veel sociale projecten gerealiseerd De SP heeft binnen het stadsbestuur het verschil gemaakt door zich als het sociale gezicht te manifesteren. Er zijn in de afgelopen vier jaar honderden projecten binnen het  Sociaal Domein in Maastricht gerealiseerd.

• Op initiatief van de SP is het Sociaal Investeringsfonds gestart. Hierdoor kunnen in veertien nieuwe huiskamerprojecten in buurten en wijken bewoners elkaar ontmoeten, een zinvolle dagbesteding hebben en voor elkaar zorgen.

 • Voorts zijn buurtnetwerken vernieuwd en stevig ondersteund ten behoeve van de gezamenlijke aanpak van leefbaarheid.

• Dankzij de SP is het geld dat de gemeente voor armoedebestrijding van de regering ontvangen heeft daadwerkelijk besteed inclusief extra geld voor kinderen

• De Veilige Buurtenteams in Maastricht zijn uniek in Nederland. Deze werken nauw samen met de bewoners aan een grotere veiligheidsbeleving in de buurten.

• Verder krijgen verwarde mensen en zwerfjongeren sociaal extra aandacht. 

• De opvang van vluchtelingen in AZC’s gebeurt niet alleen in minder kapitaalkrachtige wijken, maar ook in een duurdere wijk zoals het Villapark.

Speerpunten SP voor 2018 tot 2022 “In ons streven om de sociaalste stad van Nederland te worden, staat de kwaliteit van de zorg voorop”, stelt Jack Gerats, die vervolgt: “De grote opdracht voor Maastricht is in onze ogen het wegwerken van de tweedeling en armoede. Wij willen dat realiseren door middel van een totaalaanpak voor armoedebestrijding, evenals ondersteuning voor de middengroepen.”

• Mensen zijn belangrijker dan bureaucratie en protocollen.

• Meer agenten in de wijk voor veilige, leefbare buurten, met ruimte voor bewonersinitiatieven.

• Iedereen telt mee bij het scheppen van ‘echte’ banen. De zinloze re-integratietrajecten moeten worden opgeheven.

• Cultuur moet bereikbaar worden voor iedereen, jong en oud. Popmuziek, volkscultuur en culturele broedplaatsen geven wij meer kansen.

• Ruimte voor de fiets met voldoende fietspaden en andere mogelijkheden voor recreatie.

• Sociale woningbouw met betaalbare huurwoningen boven prestigeobjecten.

Goede kandidaten In 2014 nam het aantal zetels van de SP in de Maastrichtse gemeenteraad explosief toe van twee naar vijf. De SP ging daarop voor het eerst in de geschiedenis van de stad deel uitmaken van de coalitie, met Jack Gerats als haar wethouder. De SP-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart bestaat uit zowel mannen als vrouwen in
diverse leeftijden. Naast ervaren politici wordt aanstormend talent een kans gegeven.

Frontman Gerats stelt: “Wij willen graag door in deze coalitie, maar wij sluiten geen andere partijen uit, mits het sociale gezicht van het stadsbestuur intact blijft. Wij doen het samen voor elkaar, voor alle Maastrichtenaren. Kies daarom SP voor een Maastricht waar inwoners zich thuis voelen.”

 

 

Lijsttrekker: Jack Gerats

Jack Gerats (65) is sinds 2014 de eerste SP-wethouder van Maastricht, met in zijn portefeuille de Wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn, buurten, burgerparticipatie, vergunningen, horeca en markten. Hij woont met zijn vrouw Suzan in Amby.

“De SP heeft het verschil gemaakt door haar sociale gezicht in het stadsbestuur te laten zien. We zetten onze inwoners op de eerste plaats en niet het geld. Tijd om door te pakken en van Maastricht de sociaalste stad van Nederland te maken.

Stem daarom SP, Lijst 4!”

j.gerats@planet.nl

1. Jack Gerats

Wethouder

Meer informatie

2. John Gunther

Fractievoorzitter

Meer informatie

3. Mara de Graaf

Raadslid

Meer informatie

4. Monique Martens

Raadslid

Meer informatie

5. Ariane Schut

Afdelingsvoorzitter

Meer informatie

6. Bram Pulles

7. Kees Eken

8. Frans Vermeulen

9. John Van Geel

10. Will Linssen

1. Sociaalste stad van Nederland! Kwaliteit van zorg staat voorop.

2. Weg met de tweedeling! Totaalaanpak voor armoedebestrijding; ook ondersteuning voor middengroepen.

3. Maatwerk! Mensen zijn belangrijker dan bureaucratie en protocollen.

4. Investeer in mensen! Ruimte voor initiatieven van onderop: voor, door en in de buurten en wijken.

5. Iedereen telt mee. Echte banen; geen zinloze re-integratie.

6. Kijk en leer samen! Voor diversiteit en gelijke kansen in cultuur en het onderwijs.

7. Meer agenten in de wijk! Voor veilige leefbare buurten.

8. Ruimte voor de fiets! Ruimte voor recreatie! Een schone, groene stad met minder vervuilend verkeer.

9. Leefbaarheid boven winst! De monumentale binnenstad is van ons allemaal.

10. Nu sociale woningbouw! Geen grootschalige prestigeprojecten.

 

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website