Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Maastricht

Voor jezelf, Voor elkaar,

In 2014 koos Maastricht voor een stevig sociaal profiel. De SP ging van twee naar vijf zetels in de gemeenteraad. De SP was in Maastricht nog nooit zo groot.

Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de SP deelgenomen aan het stadsbestuur. In het licht van de enorme bezuinigingen door het Rijk en overheveling van zorgtaken naar de gemeente (decentralisaties) heeft de SP de keuze gemaakt om mee te besturen. Maastricht heeft zo een sociaal gezicht gekregen. De SP zorgde ervoor dat de bezuinigingen niet ten koste gingen van de zorg en ondersteuning aan Maastrichtse burgers.

De SP heeft bewezen solide mee te kunnen besturen. En dat zonder onze identiteit en ons idealisme te verliezen. We zijn opbouwend, maar kritisch als het moet. Dat is ook onze taak. De rekening van de economische crisis is al te vaak neergelegd bij gewone burgers en mensen in kwetsbare posities.

De afgelopen vier jaar heeft de SP Maastricht ervoor gestreden dat de beleidskeuzes in het sociale domein ook daadwerkelijk sociaal waren. Dus geen bezuinigingen op armoedebeleid en Wmo-voorzieningen, maar juist investeren in nieuwe initiatieven en de zorginfrastructuur van onze stad versterken. We doen dat door mensen te vertrouwen in plaats van te wantrouwen. We zetten onze inwoners op de eerste plaats en niet het geld en de regels. De SP heeft daarmee de afgelopen coalitieperiode bestuurlijke moed getoond. Dat mag Maastricht de komende jaren weer van ons verwachten.

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn de waarden die onze uitgangspunten vormen. Te veel Maastrichtenaren profiteren niet van de zogenaamde economische groei. Deze vormt echter wel een bedreiging voor de kwaliteit van het leven in onze prachtige stad.
We offeren onze prachtige, historische stad niet op aan de grootschaligheid van de commercie. Tweedeling en armoede blijven onze grootste zorg en uitdaging voor de komende jaren. Maastricht kan erop rekenen, dat de SP dit aanpakt en doorpakt.

Stem SP

zorg dat Maastricht de sociaalste stad van Nederland wordt

Lijsttrekker: Jack Gerats

Jack Gerats (65) is sinds 2014 de eerste SP-wethouder van Maastricht,
met in zijn portefeuille de Wet maatschappelijke ondersteuning,
welzijn, buurten, burgerparticipatie, vergunningen, horeca en markten.
Hij woont met zijn vrouw Suzan in Amby.

“De SP heeft het verschil gemaakt door haar sociale gezicht in het stadsbestuur te laten zien. We zetten onze inwoners op de eerste plaats en niet het geld. Tijd om door te pakken en van Maastricht de sociaalste stad van Nederland te maken.

Stem daarom SP, Lijst 4!”

j.gerats@planet.nl

Laatste nieuws

Agenda

Campagne in Bosscherveld

zaterdag, februari 24, 2018 -
10:30 tot 13:00

Vandaag is onze verkiezingscaravan in Bosscherveld. Wil je onze standpunten horen kom dan langs!!

Ga in gesprek met lijsttrekker Jack Gerats in het Gemeenschapshuis van 10:30 tot 13:00 uur !

Verder gaan we nog folderen in de wijk, wil je meedoen wil je meedoen geef je dan op via sp.ariane.schut@gmail.com of john.gunther@ziggo.nl

Je krijgt dan verdere informatie.

 

 

Campagne in Sint-Pieter

zondag, februari 25, 2018 -
10:30 tot 13:00

Vandaag is onze verkiezingscaravan in Sint-Pieter. Wil je onze standpunten horen kom dan langs!!

Ga in gesprek met lijsttrekker Jack Gerats in café De Sjans, Mergelweg 1, van 10:30 tot 13:00 uur !

Verder gaan we nog folderen in de wijk, wil je meedoen wil je meedoen geef je dan op via sp.ariane.schut@gmail.com of john.gunther@ziggo.nl

Je krijgt dan verdere informatie.

Campagne in Wijckerpoort

woensdag, februari 28, 2018 - 16:00

Vandaag is onze verkiezingscaravan in Wijckerpoort

We gaan folderen in de wijk, wil je meedoen wil je meedoen geef je dan op via sp.ariane.schut@gmail.com of john.gunther@ziggo.nl

Je krijgt dan verdere informatie.

Debat over het diversiteitspact/COC Limburg

donderdag, maart 1, 2018 - 19:00

Het COC Limburg en diverse andere maatschappelijke organisaties hebben zich het afgelopen jaar ingezet om te komen tot het realiseren van een diversiteitspact. Het doel van het pact is de gemeentelijke politieke partijen een handreiking bieden om in hun politieke programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te komen tot diversiteitsbeleid.

Er is in 2017 hierover een debat georganiseerd in Maastricht. Dit debat hebben is door het COC georganiseerd, zodat partijen hun input konden geven en konden nadenken over wat er overgenomen gaat worden in de verkiezingsprogramma’s.

De politieke partijen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het debat. Ook zullen de media hiervoor zijn uitgenodigd. De basis voor dit debat is het diversiteitspact en hoe de politieke partijen het diversiteitsbeleid tot uitvoering willen laten komen, na de verkiezingen van maart 2018. Na dit debat biedt het COC de partijen de mogelijkheid het diversiteitspact te ondertekenen. Namens de SP onze wethouder Jack Gerats aanwezig. We nodigen jullie van harte uit om bij dit debat aanwezig te zijn!!

Locatie:
Gemeenteraadzaal Maastricht

Campagne Malberg

zaterdag, maart 3, 2018 - 10:30

Vandaag is onze verkiezingscaravan in Malberg. We zijn aanwezig bij de Jumbo, Malbergsingel 74 

We gaan  folderen in de wijk, wil je meedoen wil je meedoen geef je dan op via sp.ariane.schut@gmail.com of john.gunther@ziggo.nl

Je krijgt dan verdere informatie.

Campagne in Caberg

zondag, maart 4, 2018 -
10:30 tot 13:00

Vandaag is onze verkiezings caravan in Caberg. Onze wethouder Jack Gerats houdt een sociaal spreekuur van 10:30 tot 13:00 uurin buurtcentrum de Wiemerink , Spinetlaan 25, 6217 XL

We gaan folderen in de wijk, wil je meedoen wil je meedoen geef je dan op via sp.ariane.schut@gmail.com of john.gunther@ziggo.nl

Verkiezingsdebat van de FNV

maandag, maart 5, 2018 - 19:00

Lokaal FNV organiseert op maandagavond 5 maart een verkiezingsdebat voor alle belangstellende leden én niet-leden. Gemeenteraadleden in spe worden bevraagd over hun partijprogramma. Daarna is er discussie: wat vertellen de verkiezingsprogramma’s ons? In welk programma kun jij je als FNV-lid vinden? Actuele FNV-thema’s:

·Échte banen: hoe zorgen we dat er een stop komt op flexibilisering van de arbeid? De FNV kiest voor échte banen.

·Zorg: welke partij komt op voor kwalitatieve, voldoende en betaalbare zorg?

·Seniorenbeleid: welke partij maakt dit waar?

Iedereen is welkom!

Namens de SP is Jack Gerats aanwezig.

Locatie:
Trefcentrum van Wittevrouwenveld. Edisonstraat 4 Maastricht

Debat van het Centrummanagement.

maandag, maart 5, 2018 - 19:00

Alle politieke partijen doen mee aan dit debat. Stellingen zijn vooraf toegezonden. Tijdens het debat wordt een stelling uit de koker getrokken en gaat men vervolgens daarover met elkaar in debat.

Het kan zijn dat het debat live via RTV Maastricht wordt uitgezonden. Anders zal de opname later worden uitgezonden.

Er kunnen 250 toehoorders in de zaal van de kerk.

Namens de SP zal John Gunther aanwezig zijn.

Locatie:
St. Janskerk op het Vrijthof.

Campage in Heer

maandag, maart 5, 2018 - 16:00

Vandaag is onze verkiezingscaravan in Heer

We gaan  folderen in de wijk, wil je meedoen wil je meedoen geef je dan op via sp.ariane.schut@gmail.com of john.gunther@ziggo.nl

Je krijgt dan verdere informatie.

Politiek Diner, georganiseerd door SV KoKo en het Kenniscentrum Empowerment.

maandag, maart 5, 2018 - 18:00

Politiek Diner, georganiseerd door Studenten Vereniging SV KoKo en het Kenniscentrum Empowerment.

Dner is bedoeld voor de inwoners van de wijk st. Maartenspoort en vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen.

Programma:

Politiek Diner vanaf 18.00 uur; tussen de verschillende gangen door een kort praatje of presentatie te geven door de politieke partijen. Na het diner is er een discussie. Afsluitend een borrel. Namens de SP is Mara de Graaf aanwezig

Locatie:
Studentenvereniging KoKo, de ingang bevindt zich op het industrieterrein op de kruising van de Parallelweg en de St. Antoniuslaan.

1. Jack Gerats

Wethouder

Meer informatie

2. John Gunther

Fractievoorzitter

Meer informatie

3. Mara de Graaf

Raadslid

Meer informatie

4. Monique Martens

Raadslid

Meer informatie

5. Ariane Schut

Afdelingsvoorzitter

Meer informatie

10 Kernpunten

Kernpunten van het SP-Verkiezingsprogramma 2018-2022
1. Sociaalste stad van Nederland!
Kwaliteit van zorg staat voorop.
2. Weg met de tweedeling!
Totaalaanpak voor armoedebestrijding; ook ondersteuning voor middengroepen.
3. Maatwerk!
Mensen zijn belangrijker dan bureaucratie en protocollen.
4. Investeer in mensen!Ruimte voor initiatieven van onderop: voor, door en in de buurten en wijken.
5. Iedereen telt mee.
Echte banen; geen zinloze re-integratie.
6. Kijk en leer samen!
Voor diversiteit en gelijke kansen in cultuur en het onderwijs.
7. Meer agenten in de wijk!
Voor veilige leefbare buurten.
8. Ruimte voor de fiets! Ruimte voor recreatie!
Een schone, groene stad met minder vervuilend verkeer.
9. Leefbaarheid boven winst!
De monumentale binnenstad is van ons allemaal.
10. Nu sociale woningbouw!
Geen grootschalige prestigeprojecten.
We doen het samen, voor elkaar: Iedereen Maastrichtenaar!
KIES SP, voor een Maastricht, waar inwoners zich thuis voelen.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Doneer Normale website