h
10 juli 2019

Maastricht onderzoekt woonplicht koophuizen om te voorkomen dat deze worden ingezet als (dure) huurwoning

SP diende in de gemeenteraad een motie in, die mee werd ondertekend door GroenLinks en LPM. De invoering van de woonplicht moet voorkomen dat beleggers huizen inzetten als (dure) huurwoning. Dit moet gelden voor de goedkope en middeldure prijsklasse.De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 2 juli 2019, behandelende de kaderbrief,

Lees verder
21 juni 2019

Het Landbouwbelang

Op 25 juni 2019 bespreekt de raad van Maastricht het voorstel van het college om voor het terrein Landbouwbelang een tender uit te zetten.

Lees verder
19 juni 2019

Artikel 47: vragen van GroenLinks en SP inzake toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen

Op 14 juli 2016 trad in Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperking in werking. GroenLinks en de SP onderschrijven dit verdrag, omdat we geloven in een inclusieve samenleving waarin ieder - ongeacht achtergrond of handicap - naar vol vermogen kan meedoen. Daarom juichen we het toe dat gemeenten, waaronder Maastricht, steeds meer stappen zetten om de
toegankelijkheid - zowel in de fysieke alsmede in de digitale omgeving - daadwerkelijk te garanderen. En waar nodig te verbeteren.

Lees verder
3 juni 2019

Artikel 47: Vragen met betrekking tot Eurovision Song Contest 2020

Op 18 mei jl. won Duncan Laurence het Eurosongfestival. Een fantastische prestatie. Diezelfde avond/nacht nog maakte Maastricht zijn ambitie wereldkundig om in 2020 dit muziekevenement te willen organiseren. Een stroom van berichten kwam op gang, maar de gemeenteraad moest tot 28 mei wachten om via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd te worden door uw College. De RIB bevatte weinig feiten, behalve dat de fase van kandidaatstelling nu formeel is afgerond.

Lees verder
29 mei 2019

Motie SP aangenomen door de gemeenteraad

In maart van dit jaar heeft de raad een motie aangenomen waarmee onderzocht gaat worden of gratis openbaar vervoer in de daluren mogelijk is voor alle inwoners van Maastricht. Dat is een mooie gedachte, maar niet alle inwoners van Maastricht kunnen gebruik maken van het openbaar vervoer. Mensen met een WMO indicatie maken gebruik van Omnibuzz. Er zijn zelfs mensen die niet eens mee mogen met het openbaar vervoer, voornamelijk mensen die in een rolstoel zitten. Omnibuzz gebruikers betalen 80 eurocent per zone voor het omnibuzz vervoer.
Als er gratis openbaar vervoer in de daluren komt voor de inwoners van Maastricht dan moet ook het Omnibuzz vervoer gratis worden in de daluren. Het kan niet zo zijn dat sommige mensen wel moeten betalen voor hun openbaar vervoer en andere niet. 
Daarom heeft de SP een motie geschreven waarin het college wordt gevraagd om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van gratis openbaar vervoer in de daluren voor de groep die nu gebruik maakt van Omnibuzz.
De motie is met 30 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. De tekst van de motie kun je hier lezen.

Lees verder
15 mei 2019

UITNODIGING: SP-lijsttrekker Arnout Hoekstra komt maandagavond naar Maastricht.

Historische Brouwerij Bosch aan de Wycker Grachtstraat 26 is a.s. maandag, 20 mei vanaf 19.30 uur open. Om 20.00 uur start het programma. Toegang is gratis. Iedereen is welkom

Lees verder
15 mei 2019

AVOND OVER WOEDE, HOOP EN DE VERKIEZINGEN

Foto: SP

De EU is ontspoord. Multinationals worden in de watten gelegd
en werknemers tegen elkaar opgezet. De Europese elite wil
zich bemoeien met onze pensioenen, ons openbaar vervoer en
ons werk. Dat maakt veel mensen terecht woedend. Daar willen
wij wat aan doen. Wij kiezen voor een radicaal andere koers.
Daarover praten we graag met zoveel mogelijk mensen. Daarom
organiseren we binnenkort een avond bij jou in de buurt.

Lees verder
13 mei 2019

Overlast Boschstraatkwartier

SP steunt bewoners Boschstraatkwartier bij hun wens tot afsluiting Maastrichter Pastoorstraat  

Lees verder
8 mei 2019

Artikel 47: Vragen m.b.t waterstof tanken in Maastricht

Een waterstofauto is een elektrische auto die waterstof in plaats van een batterij als energiebron gebruikt. Op dit moment zijn er twee types auto’s die geen uitstoot hebben, namelijk elektrische auto’s en auto’s op waterstof. Gemeente Maastricht is bezig de voorzieningen voor elektrische auto’s uit te breiden, maar bij ons is niet bekend of gemeente Maastricht ook voorzieningen gaat treffen voor auto’s op waterstof.

Lees verder
8 mei 2019

Artikel 47: Vragen m.b.t Raadsvoorstel Boschstraat 76, het Grand Hotel

Op 2 april 2019 heeft de SP enige vragen gesteld over de Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen Grand Hotel Maastricht, die uw college beantwoord heeft op 9 april. Op 2 april hebben wij de vraag gesteld of de parkeerplaatsen die het hotel gaat inhuren niet ten koste gaan van openbare parkeerplaatsen. Uw college antwoordde “dat ze gerealiseerd worden in een parkeergarage van een private partij. Als zodanig maken ze dan gebruik van de bestaande parkeervoorzieningen die gericht zijn op alle bezoekers van de stad.”

Lees verder

Pagina's