h

Acties

SP gaat naar de buurt
SP-ers stappen naar de mensen in de buurten toe, doen onderzoek en voeren actie. Enkele voorbeelden van onze lokale aanpak:

Zwartboek renovatie Old Hickoryplein Servatius fiasco november 2024
Samen met bewoners hebben we alle misstanden op papier gezet en dit zwartboek aangeboden aan de bestuurder van Servatius. 

Actie nationaliseer de energiebedrijven
Zaterdag 14 januari 2023 waren we paraat in de wjk Mariaberg en gaan we langs de deuren met ons landelijke actieplan. Kosten omlaag en nationaliseer onze energievoorziening.  

 
Actie in Malperthuis 
Zaterdag 3 september waren we in Pottenberg en Malperthuis met onze actie: Meer lonen en minder kosten. We hebben in de buurt gefolderd, we hebben petities opgehaald en vooral vele mooie gesprekken gevoerd. Het was een succesvolle dag. 
 

Steun NS medewerkers

Steun voor de NS medewerkers tijdens hun staking voor meer loon en betere arbeidsvoorwaarden op 31 augustus. 

Actie in de wijk Nazareth, hogere lonen en mindere kosten

Zaterdag 17 juli waren we met een hele ploeg paraat in Nazareth. De actie was onderdeel van een landelijke actie die zal uitmonden in het aanbieden van een boodschappenlijst aan Rutte met prinsjesdag op 17 september. De SP wil dat de prijzen dalen. Het is voor vele mensen namelijk niet meer te doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Energie-armoede is daar slechts een onderdeel van. Wij pleiten o.a. voor: Tanken goedkoper, huren bevriezen, betaalbare boodschappen, energiekosten omlaag, eigen risico afschaffen etc. De lonen moeten omhoog! Dit alles is betaalbaar voor onze samenleving als de grootverdieners zoals Shell bijvoorbeeld of mensen met vermogensopbrengsten, gaan meebetalen! De woekerwinsten moeten stoppen. Als iedereen voor een eerlijk deel meedoet, redden we het allemaal samen!

We hebben in de buurt gefolderd, we hebben petities opgehaald en vooral vele mooie gesprekken gevoerd. Het was een succesvolle dag. 

Gezamenlijke actie rond koningsdag geslaagd

In samenwerking met Internationale socialisten organiseerden wij een actie in de binnenstad van Maastricht. Geen woning, geen koning was het motto van de dag. 1.5 miljoen uitgeven voor twee uurtjes wandelen door de stad? Voor zo’n groot bedrag kun je beter andere dingen doen. Daarnaast viel er eigenlijk niet zo veel te vieren, de laatste jaren is er in Maastricht fors bezuinigd op het sociaal domein; minder zorg, minder cultuur en duurder sporten. Maar om de verjaardag van één man te vieren is er ineens geld zat. De stad moet volgens de SP andere keuzes maken.

Job Heusschen actievoerder (SP): „Absurd dat hier 1,5 miljoen wordt gespendeerd aan een feestje, terwijl mensen geen woning kunnen vinden en kinderen in armoede leven.” Janneke Prins van de internationale Socialisten stelt „dat we het Middeleeuwse idee van een koningshuis in het museum moeten stoppen”. De politie had geen problemen met het protest. Zonnecommandant Robert Hendrix: „We zijn de politie van iedereen.”

Scootmobielen

Op 21 juli 2020 organiseerden wij samen met Stichting Samen Onbeperkt een actie op de Markt. Mensen met een beperking moeten hun eigen scootmobiel kunnen houden. De plannen van het college om een scootmobiel pool te starten zien wij als een onaanvaardbare beperking van de bewegingsvrijheid voor deze mensen. Bovendien verhindert het delen van een scootmobiel hen om deel te nemen aan de maatschappij. Dit voornemen is niet in overeenstemming met het VN-verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking.

Wij zijn geen proefkonijn: voer de basisbeurs weer in

In oktober 2019 hebben we ook lokaal actiegevoerd tegen het huidige stelsel van studiefinanciering. Bijna 60.000 studenten hebben hun handtekening gezet voor compensatie voor de schuldengeneratie. Dat is super veel. Maar willen we dat die compensatie er komt én willen we een einde aan het schuldenstelsel, dan moeten we meer doen en nog meer handtekeningen verzamelen. Het experiment is mislukt, het schuldenstelsel voor studenten werkt niet. Nu bijna alle politieke partijen zich tegen het schuldenstelsel keren, lijkt dit stelsel zijn langste tijd te hebben gehad. De generatie studenten die is gaan studeren na de invoering van het schuldenstelsel, wordt de dupe van een mislukt experiment. Studenten zijn geen proefkonijn. Wij eisen compensatie voor het bedrag dat wij tussen het afschaffen en de herinvoering van de basisbeurs zijn misgelopen!

Toegankelijkheid en verkeersveiligheid van Maastricht

De SP-afdeling Maastricht heeft een zwartboek gemaakt over de slechte toegankelijkheid en verkeersonveiligheid van Maastricht voor mensen met een beperking. Dit zwartboek is bij de start van de Week van de toegankelijkheid (1-6 oktober) op 1 oktober 2018 overhandigd aan wethouder Mara de Graaf-van Haasen. In het zwartboek zijn 25 foto’s opgenomen die laten zien dat onze binnenstad ontoegankelijk en verkeersonveilig is, niet alleen voor mensen in een rolstoel, mensen met een visuele beperking, maar ook voor inwoners met een rollator of wandelwagen. De SP heeft zich in eerste instantie beperkt tot de hot spots in de Boschstraat, Grote Gracht, Bogaardenstraat, Helmstraat, Capucijnenstraat, Statenstraat, Brusselsestraat en Grote Staat, maar deze situaties doen zich op veel plekken in Maastricht voor.

Op de bres voor cultuur in Caberg

De Maastrichtse SP-afdeling heeft zich ingezet voor buurtbewoners in de wijk Caberg, die van hun buurt een culturele broedplaats maakten, vol culturele activiteiten en creativiteit. De SP hield een buurtonderzoek, dat gepresenteerd werd aan de gemeenteraad en woningcorporatie. Jammer genoeg ziet het er nog steeds naar uit dat de kenmerkende kleurige huisjes zullen verdwijnen, maar hopelijk de bevlogen bewoners niet. De gemeente maakte daarom ondertussen werk van het broedplaatsenbeleid, zodat dit soort plekken in Maastricht mogen en kunnen blijven ontstaan.

Behoud van ROZ-gebouw in Mariaberg

Toen het oude ROZ-gebouw in Mariaberg, de voormalige Muziekgieterij, dreigde te worden gesloopt heeft de SP in Maastricht actie ondernomen. De professionele opnamestudio’s in het kenmerkende gebouw waren te belangrijk voor de popmuziek in de stad om zomaar verloren te laten gaan. Bovendien hadden bewoners van de wijk tal van goede ideeën over hoe het gebouw een meerwaarde kon zijn voor de buurt, zo bleek uit de gesprekken met de buurtbewoners. Het onderwerp heeft de aandacht gekregen van gemeenteraad en college en zelfs de provincie. Met succes, want de sloop is van de baan!

Nieuwe wijkaanpak in Limmel

In de wijk Limmel deed de Maastrichtse SP-afdeling buurtonderzoek, d.m.v. een klopactie en het organiseren van een politiek café. Hier konden buurtbewoners in gesprek gaan met de wethouder en raadsfractie over de belangrijkste onderwerpen in hun buurt. De input van bewoners heeft geleid tot een succesvolle wijkaanpak met nieuwe investeringen. Zo werken de mensen in Limmel samen met de gemeente aan een fijne, veilige buurt voor iedereen.

Stop ondeugdelijke kerncentrales Tihange en Doel

De gevaarlijke kerncentrales net over de grens met België moeten dicht! Deze belangrijke veiligheidskwestie heeft ook landelijk de aandacht gekregen. De SP zet zich op alle politieke niveaus in om deze centrales gesloten te krijgen. De SP in Maastricht deed mee aan de demonstratie op Plein 1992 en de Markt, een raamposteractie van strijdende partijen, de mensenketting tussen Maastricht, Aken, Luik en Tihange en de recente demonstraties tegen de pensioenfondsen die hebben belegd in deze centrales. En onze strijd gaat door!

Meldpunt Schuldhulpverlening

Mensen die in de schuldhulpverlening zitten komen in aanraking met een bewindsvoerder. Ondanks de ingevoerde eisen die gesteld zijn aan bewindvoerders, komen er nog regelmatig verhalen naar buiten van bewindsvoerders die er bewust of onbewust een puinhoop van maken. Dit verergert vaak de situatie van de cliënten, in plaats van deze te verbeteren. Men zit dan vaak langer in de schuld of zelfs komt men nog dieper in de schuld. Vaak krijgen cliënten ook geen inzicht in hun financiële situatie, ook niet als men daar expliciet naar vraagt. Voor de SP is dit een onverteerbare zaak. De SP heeft een meldpunt ingesteld om een beter zicht te krijgen op deze problematiek.

Landelijke SP-acties in 2020

Stop de huurverhoging! 0% = genoeg

De Eerste Kamer riep op basis van een motie van de SP/Tiny Kox minister Ollongren tot tweemaal toe op om de huren te bevriezen, waarna een motie van afkeuring volgde toen deze oproepen niet werden uitgevoerd. De afgelopen maanden is op tientallen verschillende plekken in het land actiegevoerd door huurders, ondersteund door de SP. SP-leider Lilian Marijnissen riep digitaal tijdens de demonstratie huurders op om door te gaan met de acties: 'Het verhogen van de huren is in deze tijd van crisis onnodig en asociaal. Het wordt hoog tijd dat minister Ollongren gaat luisteren naar de huurders en naar de democratie: ze moet ons in de Eerste Kamer aangenomen voorstel om de huren niet te verhogen uitvoeren.' De komende periode zullen er meer acties van huurders volgen om het kabinet en verhuurders op te roepen de huurverhogingen te stoppen en terug te draaien.

Toegankelijk onderwijs: voer de basisbeurs weer in!

Goed en toegankelijk hoger onderwijs is van groot belang voor de samenleving. Toch wordt studeren steeds moeilijker gemaakt. Door het afschaffen van de studiefinanciering worden studenten gedwongen om hoge schulden te maken. Wij willen dat studeren voor betaalbaar is. Daarom voeren we een studiebeurs in voor alle studenten.

Minimumloon moet omhoog naar minimaal 14 euro per uur

Wij willen dat iedereen naar vermogen kan meekomen in de samenleving. We willen eerlijk delen en gunnen iedereen die naar vermogen werkt een leefbaar inkomen. De SP wil ook goed zorgen voor de mensen die niet kunnen werken – bijvoorbeeld vanwege een handicap, verslavingen, psychische problemen of dakloosheid. We laten niemand vallen, álle Nederlanders hebben recht op een menswaardig bestaan.

Helaas lukt het een steeds grotere groep Nederlanders niet om rond te komen van het inkomen dat ze ontvangen. De groep ‘werkende armen’ groeit, zij hebben wel een baan (soms zelfs twee) maar verdienen amper genoeg geld om rond te komen. Ook de groep uitkeringsgerechtigden die niet kan werken heeft grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Wij willen armoede bestrijden. De SP wil een structurele verhoging van tien procent van het wettelijk minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen. Ook zouden gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om armoede onder kinderen te bestrijden. 

De zorg verdient meer dan applaus

Onze zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus. De coronacrisis heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk goede zorg is. Ook zijn er de komende tijd veel meer mensen nodig die in de zorg willen werken, zodat goede zorg voor iedereen gegarandeerd kan blijven en de werkdruk omlaag kan.

Zorgverleners verdienen meer waardering: een beter salaris en meer zeggenschap over hun werk. Maar ondanks verschillende stemmingen in de Tweede Kamer over ons voorstel samen met de PvdA voor meer structurele waardering voor zorgverleners, blijven de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dit blokkeren. Zo gaan we van klappen vóór de zorg naar een klap in het gezicht van de zorg. Dat laten we niet gebeuren, onze zorgverleners verdienen beter!

ZATERDAG 5 SEPTEMBER: DÉ ACTIEDAG VOOR DE ZORG

Voor zaterdag 5 september organiseren we, passende binnen de corona-richtlijnen, een manifestatie op het Malieveld in Den Haag. Dit doen we om de druk op het kabinet op te voeren: voor structurele beloning van het zorgpersoneel. Want zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus.

U bent hier