h

Acties

SP’ers stappen naar de mensen in de buurten toe, doen onderzoek en voeren actie. Enkele voorbeelden van onze lokale aanpak.

Op de bres voor cultuur in Caberg.

De Maastrichtse SP-afdeling heeft zich ingezet voor buurtbewoners in de wijk Caberg, die van hun buurt een culturele broedplaats maakten, vol culturele activiteiten en creativiteit. De SP hield een buurtonderzoek, dat gepresenteerd werd aan de gemeenteraad en woningcorporatie. Jammer genoeg ziet het er nog steeds naar uit dat de kenmerkende kleurige huisjes zullen verdwijnen, maar hopelijk de bevlogen bewoners niet. De gemeente maakte daarom ondertussen werk van het broedplaatsenbeleid, zodat dit soort plekken in Maastricht mogen en kunnen blijven ontstaan.

Behoud van ROZ-gebouw in Mariaberg

Toen het oude ROZ-gebouw in Mariaberg, de voormalige muziekgieterij, dreigde te worden gesloopt heeft de SP in Maastricht actie ondernomen. De professionele opnamestudio’s in het kenmerkende gebouw waren te belangrijk voor de popmuziek in de stad om zomaar verloren te laten gaan. Bovendien hadden bewoners van de wijk tal van goede ideeën over hoe het gebouw een meerwaarde kon zijn voor de buurt, zo bleek uit de gesprekken met de buurtbewoners. Het onderwerp heeft de aandacht gekregen van gemeenteraad en college en zelfs de provincie. Met succes, want de sloop is van de baan!

Nieuwe wijkaanpak in Limmel

In de wijk Limmel deed de Maastrichtse SP-afdeling buurtonderzoek, d.m.v. een klopactie en het organiseren van een politiek café. Hier konden buurtbewoners in gesprek gaan met de wethouder en raadsfractie over de belangrijkste onderwerpen in hun buurt. De input van bewoners heeft geleid tot een succesvolle wijkaanpak met nieuwe investeringen. Zo werken de mensen in Limmel samen met de gemeente aan een fijne, veilige buurt voor iedereen.

Stop ondeugdelijke kerncentrales Tihange en Doel.

De gevaarlijke kerncentrales net over de grens met België moeten dicht! Deze belangrijke veiligheidskwestie heeft ook landelijk de aandacht gekregen. De SP zet zich op alle politieke niveaus in om deze centrales gesloten te krijgen. De SP in Maastricht deed mee aan de demonstratie op Plein 1992 en de markt, een raamposteractie van strijdende partijen, de mensenketting tussen Maastricht, Aken, Luik en Tihange en de recente demonstraties tegen de pensioenfondsen die hebben belegd in deze centrales. En onze strijd gaat door!

Meldpunt Schuldhulpverlening

Mensen die in de schuldhulpverlening zitten komen in aanraking met een bewindsvoerder. Ondanks de ingevoerde eisen die gesteld zijn aan bewindvoerders, komen er nog regelmatig verhalen naar buiten van bewindsvoerders die er bewust of onbewust een puinhoop van maken. Dit verergert vaak de situatie van de cliënten, in plaats van deze te verbeteren. Men zit dan vaak langer in de schuld of zelfs komt men nog dieper in de schuld. Vaak krijgen cliënten ook geen inzicht in hun financiële situatie, ook niet als men daar expliciet naar vraagt. Voor de SP is dit een onverteerbare zaak. De SP heeft een meldpunt ingesteld om een beter zicht te krijgen op deze problematiek.

Landelijke SP acties in 2018

'Geen bezuiniging op de huurtoeslag'

'Het kabinet heeft de volgende aanval op huurders geplaatst,' zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. 'Na jaren van forse huurverhogingen, extra belastingen op sociale huren en lange wachtlijsten, hebben de coalitiepartijen afgesproken te gaan bezuinigen op de huurtoeslag. Dat is onacceptabel.' De SP heeft daarom samen met de PvdA een voorstel ingediend om de bezuiniging op de huurtoeslag te stoppen. https://www.sp.nl/nieuws/2018/06/beckerman-geen-bezuiniging-op-huurtoeslag

Stop de sluiting van regionale ziekenhuizen

In veel kleine regionale ziekenhuizen moet de spoedeisende hulp post, de intensieve care en de verloskunde haar deuren sluiten. Daarmee worden deze ziekenhuizen uitgehold en dreigen ze volledig te verdwijnen. ‘Het is niet voor niets dat zoveel mensen in verzet komen tegen deze sluitingen. Deze ziekenhuizen dragen bij aan de leefbaarheid van de regio. Niet alleen geven ze cruciale zorg dichtbij, maar ze zorgen ook voor werkgelegenheid. Een deel van bewoners uit de getroffen regio’s en patiënten van deze ziekenhuizen komt woensdag naar de Tweede Kamer. Zij moeten gehoord worden,’ stelt SP-kamerlid Henk van Gerven.

Stop het afschaffen van de dividendbelasting: teken de petitie!

Dit kabinet wil elk jaar opnieuw 1,6 miljard euro weggeven aan buitenlandse aandeelhouders. En waarom? Enkel en alleen omdat multinationals zoals Shell het willen. Die 1,6 miljard kunnen we ook investeren in onze samenleving. In de zorg, het onderwijs of lagere huren. Het is tijd om te kiezen voor mensen in plaats van multinationals. Om te kiezen voor de 90% in plaats van de rijkste 10%.

Teken net als Lilian Marijnissen hier de petitie.

 

U bent hier