h

Afdeling

SP afdelingen zijn actieve afdelingen! Weten wat er onder de mensen speelt vindt de SP heel erg belangrijk. Daarom zijn SP'ers actief in de buurten en hebben zij regelmatig contact met bewoners om te horen de Maastrichtenaar zijn buurt en stad ervaart.

De afdeling is nergens zonder haar leden. Actieve leden zetten zich op tal van manieren vrijwillig in voor een socialere samenleving. Behalve de leden van het bestuur en de fractie, zijn het onze kerngroepleden en actieve leden die de afdeling dragen. Van het laten horen van het SP geluid in de gemeenteraad tot het rondbrengen van het maandblad De Tribune en van het coördineren van acties tot het maken van foto's voor de website: Het zijn onze leden die het doen!

U bent hier