h

Fractie

 

De Raadsleden

Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2021 veroverde de SP twee raadszetels. Onze raadsleden zijn Jack van Gelooven en Stephanie Blom. SP-raadsleden dragen hun raadsvergoeding af aan de partij en krijgen vanuit de partij een onkostenvergoeding. Dat draagt er in hoge mate aan bij, dat de SP veel campagnes, scholingen en acties kan financieren. Zo maken we tevens duidelijk dat politici geen zakkenvullers hoeven te zijn.

 

De Fractieleden

De fractie is een vaste groep mensen die wekelijks bij elkaar komt, de actualiteit bespreekt, SP standpunten uitdraagt in de stad, de raadsvergaderingen voorbereid, moties, amendementen samenstelt en vragen formuleert voor de wekelijkse domein- en raadsvergaderingen. Ieder lid heeft zijn eigen portefeuille en aandachtspunten. De fractie van de SP in Maastricht bestaat uit 3 mensen te weten, 2 raadsleden en op dit moment 1 aankomend burgerlid.

 

De Fractievergadering

De fractie vergadert bijna elke donderdagavond. Dat is normaal gesproken in het Mosae Forum (ingang Gubbelstraat) van 19.00 – 21.00 uur. SP-leden kunnen als toehoorder de fractievergaderingen bijwonen. Meld je s.v.p. aan via de fractievoorzitter, Jack van Gelooven,  jack.van.gelooven@gemeenteraadmaastricht.nl

Jack van Gelooven

Fractievoorzitter, Mariaberg

06 54684257

Cultuur, recreatie, burgerparticipatie, Algemene en bestuurlijke zaken, Personeel en organisatie, veiligheid, economie en arbeidsmarkt, (Eu)regionalisering, innovatie, sport, onderwijs

Stephanie Blom

Raadslid, Binnenstad

06 40886835

Verkeer, vervoer en waterstaat, volksgezondheid en milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Sem Bonte

Burgerraadslid

+31 6 40449532

U bent hier