h

Nieuws van de afdeling

28 september 2022

Buurten in Beweging

Foto: jack van gelooven

Nieuwe SAMENSPRAAK 

Lees verder
26 september 2022

Het is helaas nog broodnodig!

Foto: jack van gelooven

Een kratje voor de armsten in Maastricht

Lees verder
22 september 2022

DE RIJKAARD LEEFT ZELFZUCHTIG VOORT

Foto: jack van gelooven
Afgelopen zaterdag kwamen velen SP’ers samen om een vuist te maken tegen de torenhoge kosten die de bevolking plagen. Vanuit Limburg stapten socialisten van Limburgse afdelingen in de bus en vertrokken wij tezamen naar Den Haag voor een protest, waarbij wij onze woede en onvrede hebben geuit over de onmenselijke toestanden waar Nederland steeds verder in wegzinkt.
 
Lees verder
16 september 2022

Koopkracht Knallers

Lees de bijlage (Tribune) en kom alles te weten over onze actie voor meer loon en minder kosten. De vijf koopkrachtknallers van de SP. Boodschappen, tanken, de energierekening en huur, alles wordt duurder. Terwijl grote bedrijven torenhoge winsten maken. De kosten moeten omlaag en dat betalen we van de winsten. 
Lees verder
5 september 2022

Koopkracht Campagne

Foto: jack van gelooven
Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen. Dit terwijl de economie groeit, grote bedrijven enorme winsten maken en de superrijken alleen maar rijker worden. Dit zorgt voor een grotere ongelijkheid en steeds meer problemen voor mensen. Daarom moet er nu een noodplan komen, de kosten moeten omlaag!  
 

NAAR EEN ANDERE ECONOMIE

Voor de langere termijn moeten we de kapitalistische economie fundamenteel veranderen zodat de economie niet slechts voor een enkeling werkt, maar voor iedereen. Het is niet rechtvaardig dat er gigantische winsten worden gemaakt, maar deze niet terecht komen bij de mensen die ervoor hebben gewerkt. De kosten en de belasting die mensen betalen moeten omlaag en de grote bedrijven met veel winst en superrijken moeten hun eerlijke deel betalen.
 

EEN NOODPLAN IS NODIG

Maar steeds meer mensen kunnen nu hun rekeningen niet meer betalen en  daarom moet er acuut ingegrepen worden. De kosten moeten omlaag en de lonen, uitkeringen en AOW omhoog.
Wij komen daarom met een noodplan:
  1. Betaalbare boodschappen
  2. Een lagere energierekening
  3. Kosten voor tanken omlaag
  4. Bevriezen van de huur
  5. Afschaffen eigen risico
Daarnaast willen we een hoger minimumloon van 15 euro per uur, met  daaraan gekoppeld de uitkeringen en de AOW. Pensioenen moeten eindelijk worden geïndexeerd, waardoor ze meestijgen met de prijzen. We betalen dit door de grote bedrijfswinsten meer te belasten en de superrijken en grote vermogens een eerlijk deel aan belasting te laten betalen. Voor dit noodplan strijdt de SP in de Tweede Kamer, maar daarmee alleen redden we het niet. Alleen als we ons organiseren, kunnen we dit samen voor elkaar krijgen. 17 september groot protest in Den Haag! 
 

Doe daarom ook mee!

Lees verder
1 september 2022

SAMENSPRAAK werd weer goed bezocht en erg gewaardeerd.

Foto: jack van gelooven
We werden deze woensdagavond aan de hand genomen door onze inspirerende spreker Lou Franssen. Hij vertelde in het kort de geschiedenis en opkomst van het neoliberalisme en het rechtspopulisme. Samen vormen deze bewegingen een erg giftige mix. En de breuken in het huidige systeem worden elke dag groter. We spraken uitgebreid over wat linkse partijen zoals de SP kunnen doen om het tij te keren. Kapitalisme, marktdenken en de 'ikke' cultuur, staat in de weg van een sociale samenleving waar zaken zoals solidariteit, gelijkwaardigheid en menswaardigheid de richting van ons denken en doen aangeven! We gaan snel de volgende SAMENSPRAAK, - Socialistische Salon Maastricht - organiseren en zien de deelnemers uiteraard graag weer terug.
Lees verder

Pagina's

U bent hier