h

Nieuws uit 2014

21 december 2014

SP actief op het milieuvlak

De SP is ook op het milieuvlak erg actief. Het milieu gaat ons namelijk allemaal aan en de gemeente Maastricht wil in 2030 klimaat neutraal zijn, en daar helpen wij een handje aan mee, tevens hebben wij dit in ons bestuursakkoord opgenomen.

Lees verder
21 december 2014

Nieuws uit de fractie: De participatiewet

Afgelopen dinsdag vond de laatste raadsvergadering van december plaats. Het belangrijkste onderwerp op de agenda voor de SP: De participatiewet. De laatste van 3 decentralisaties, na de WMO en de Jeugdzorg. 

Lees verder
18 december 2014

Raadsfracties vragen inbreng burgers over nieuwe burgemeester

Persbericht namens alles Maastrichtse raadsfracties

Lees verder
12 december 2014

SP akkoord met route nieuwe burgemeester

Tijdens de fractievergadering van donderdag 11 december heeft de SP fractie zich uitgesproken over de ontstane situatie rond het vertrek van burgemeester Hoes. De SP fractie is zeer verbolgen over het feit dat zij dat bericht via de media hebben moeten vernemen.

Lees verder
6 december 2014

INFORMATIE BIJEENKOMST DE TOEKOMST VAN DE ZORG IN MAASTRICHT

De SP Maastricht hield op woensdag 3 december 2014 een informatieavond voor haar leden. Onderwerp van gesprek was de toekomst van de zorg in Maastricht. Sprekers waren wethouder Jack Gerats en raadslid Mara van Haasen.

Lees verder
28 november 2014

BEZORGDHEID OVER DIERENWELZIJN STADSPARK VERVOLG

Zoals bekend heeft ons raadslid Marij van der Leest zich het lot aangetrokken van de dieren in het stadspark. Via art.39 vragen heeft zij om opheldering gevraagd aan de wethouder. Deze antwoorden waren voor de SP fractie niet voldoende.

Lees verder

Pagina's

U bent hier