h

Persberichten

Wethouder Mara de Graaf dient ontslag in SP Maastricht stapt uit de coalitie

Wethouder Mara de Graaf heeft haar ontslag ingediend bij de burgemeester. De fractie en het bestuur van de SP respecteren haar besluit en steunen haar daarin. "Mara heeft haar portefeuille met veel eer en geweten vertegenwoordigd en de belangen voor alle Maastrichtenaren behartigd. Daar zijn wij haar zeer erkentelijk voor."

We hebben gezien dat Mara keihard heeft gewerkt om het sociaal domein overeind te houden in de bezuinigingen sinds het najaar van 2019. Wij zijn teleurgesteld over de reactie van het college met betrekking tot het KPMG-rapport en hebben met groeiende verbazing gekeken naar de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen in de onderlegger. De keuze van het college om de tekorten vooral op te lossen door te bezuinigen in het sociaal domein botsen met de kernwaarden van onze partij. Hiermee heeft het college gekozen om niet te gaan voor een sociale stad.

We vinden het onacceptabel waar het college mee komt en steunen de wethouder dus in haar besluit om niet in te stemmen met de pré-begroting.

De SP zal blijven vechten om ervoor te zorgen dat de bezuinigingen niet ten koste zullen gaan van onze meest kwetsbare burgers. Maastricht heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als een sociale stad en moet dat ook blijven.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie Ariane Schut, fractievoorzitter SP 06-34.99.88.77

19 november 2020

Fracties Gemeenteraad Maastricht spreken zich uit tegen geweld bij demonstratie

Op 15 november ging het mis in ons Maastricht bij de demonstratie tegen zwarte Piet. Er waren rellen, de ME greep in, er werd gegooid met stenen en het was niet veilig op de Markt en bij het Mosae Forum. Wij waren behoorlijk geschrokken hiervan. We hebben samen met andere raadsfracties een brief geschreven.

Lees verder
8 september 2020

Artikel 47 vragen hoogste huurstijging in 6 jaar

De fractie van de SP is behoorlijk geschrokken van een publicatie in het Financieel Dagblad (*). Daarin staat dat - ondanks de crisis en ondanks de oproep tot een huurstop - dit jaar de hoogste huurverhoging in 6 jaar is ingevoerd. Onze fractie vraagt zich af of dit ook in Maastricht zo is. De vragen vind je hier  

Lees verder
3 september 2019

Afscheid van Bram Pulles

Partijgenoten

Lees verder
10 juli 2019

Maastricht onderzoekt woonplicht koophuizen om te voorkomen dat deze worden ingezet als (dure) huurwoning

SP diende in de gemeenteraad een motie in, die mee werd ondertekend door GroenLinks en LPM. De invoering van de woonplicht moet voorkomen dat beleggers huizen inzetten als (dure) huurwoning. Dit moet gelden voor de goedkope en middeldure prijsklasse.De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 2 juli 2019, behandelende de kaderbrief,

Lees verder
3 juni 2019

Artikel 47: Vragen met betrekking tot Eurovision Song Contest 2020

Op 18 mei jl. won Duncan Laurence het Eurosongfestival. Een fantastische prestatie. Diezelfde avond/nacht nog maakte Maastricht zijn ambitie wereldkundig om in 2020 dit muziekevenement te willen organiseren. Een stroom van berichten kwam op gang, maar de gemeenteraad moest tot 28 mei wachten om via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd te worden door uw College. De RIB bevatte weinig feiten, behalve dat de fase van kandidaatstelling nu formeel is afgerond.

Lees verder
5 mei 2019

SP houdt avond over woede en hoop

SP Kerkrade houdt op donderdag 9 mei, de Dag van Europa, een avond over ‘woede en hoop’. Deze vindt plaats vanaf 19.30 uur in De Wieëtsjaf op de Markt 49. Spreker is voorzitter Ron Meyer. De toegang voor belangstellenden is gratis.

Lees verder
19 april 2019

Artikel 47: Vragen over het gebruik van vuurwerk

De fracties van GroenLinks en SP, namen op 12 april, via Dagblad de Limburger, kennis van het feit dat de gemeente Maastricht een aanbod voor een vuurwerkshow (tijdens Oud & Nieuw) heeft afgeslagen.1 In het artikel lezen we dat ‘de gemeente geen aanleiding zegt te zien om het vuurwerkbeleid rond de jaarwisseling te veranderen, en slaat het aanbod daarom af.

Lees verder
24 maart 2019

Persbericht

Benoeming nieuwe voorzitter SP, afdeling Maastricht

Lees verder

U bent hier