h

Blog

26 september 2022

Ons land is geen B.V.

Mathieu Segers, hoogleraar in Maastricht en formateur van onze nieuwe coalitie zegt in een interview met de Limburger, o.a. het volgende:

Lees verder
8 september 2022

Oproep aan het kabinet

Beste regering Rutte, 
Wat fijn dat u eindelijk het land wil helpen met noodverbanden. Helaas moeten er wel heel veel crisissen uitbreken voordat u in beweging komt als bestuurders. Het water moet velen tot ruim over de lippen staan voordat er echte hulp komt. Zelfs u kunt niet meer wegduiken. De miljarden vliegen eventjes over de tafel. Als het volk maar weer een beetje gesust wordt en we niet te veel stemmen verliezen, zo lijkt het.
 
Ziet u nu eindelijk de misstanden helder? Kunt u met goed fatsoen ook niet meer anders? Wij als SP roepen het al jaren luid en duidelijk: het roer moet om. Tot voor kort waren we een roepende in de woestijn. Maar nu is het echt tijd. Tijd voor alternatieve keuzes. Die zijn er!
 
En hopelijk blijft het deze keer niet bij pleisters plakken. Hopelijk gaat u deze keer structureel aan de slag met een herverdeling van het kapitaal. Hopelijk bent u nu echt van plan de alsmaar groeiende kloof tussen arm en rijk te dichten, het zieke marktdenken te stoppen, het vertrouwen van alle inwoners van ons land terug te winnen en gewoon een Socialer Nederland land te worden.  

 

Lees verder
5 september 2022

Maastricht, stad van verbondenheid?

Open brief aan het college van B&W, de VVD Maastricht en aan Maastricht

Lees verder
16 juni 2022

Debat Coalitieakkoord

“Maastricht, stad van verbondenheid” 2022-2026

Lees verder
14 juni 2022

Maastricht wordt wakker!

Wonen in Maastricht is een gezondheidsrisico!

Dit is de noodkreet van Milieudefensie en vele experts die de situatie van (lucht) vervuiling in onze stad in al jarenlang kaart brengen en geen verbetering kunnen waarnemen. Sterker nog de vervuiling overschrijdt op vele plekken de wettelijke en internationale normen. De normen worden regelmatig op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten aangescherpt. De WHO (World Health Organisation) geeft duidelijke en niet mis te verstane adviezen en aanbevelingen. Het is tijd om het tij te keren.

Lees verder
9 mei 2022

De inflatie gaat door het dak!

Vele Nederlandse werknemers zijn al tijden op zijn zachtst gezegd, ontevreden. En helemaal terecht. Want de arbeidsmarkt is de laatste decennia ernstig ontspoord. “Het kon niet flexibel genoeg zijn” zei het Kabinet en het minimumloon was echt wel hoog genoeg. Vele mensen zijn daardoor al eerder in de klem komen te zitten en kijken aan tegen een grote ongelijkheid en een niet al te rooskleurige toekomst. En daar bovenop is er nu nog extra druk ontstaan omdat de alle prijzen door het dak gaan.

Lees verder
3 mei 2022

Waarom we steeds harder werken voor steeds minder?

Gelukkig, het verzet zwelt aan! En de eerste kleine successen kunnen we voorzichtig vieren. Zie o.a. de reparatie van alle ellende van de toeslagenouders, de recente loonstijging van het onderwijzend personeel en de eerste kleine lichtpuntjes voor medewerkers op Schiphol. Het verzet blijft echter broodnodig en kan niet fel genoeg zijn. Heel veel mensen zijn het zat. Sterker nog, ze zijn aan het einde van hun latijn. Zorgmedewerkers, politiemensen, pakketbezorgers, bagage-afhandelaren, mensen uit het onderwijs, callcenter medewerkers, magazijnmedewerkers, schoonmakers en de vele overige ‘onmisbaren’. Mensen met vaak flexibele contracten, ervaren de laatste jaren, meer werkdruk, minder zeggenschap, minder zekerheid, achterblijvende salarissen en daarbovenop onbegrijpelijke desastreuze bezuinigingen. Dit gaat niet alleen ten koste van onze gezamenlijke welvaart, maar vooral ook van ons aller welzijn.

Lees verder
21 april 2022

Willem de Laatste

Willem de Laatste. . .          
. . . van het koninklijk huis . . . !   

Lees verder
8 april 2022

Ziek en beperkt zijn in de bijstand is vaak een dubbele straf

Onlangs lazen wij een zorgwekkend artikel over mensen die in de bijstand zijn terecht gekomen, maar daar eigenlijk gezien hun gesteldheid en gezondheid, niet thuishoren. Het onderzoek voor dit artikel is deels gebaseerd op een enquête en op interviews onder een grote groep bijstandsgerechtigden.

Lees verder
28 maart 2022

De buurt is van ons Lilian Marijnissen

De buurt is van ons
In 2008 presenteerde de SP een publicatie getiteld ‘Buurt, schaal van de toekomst’. Een boekje vol initiatieven die het belang van de buurt onderstrepen. Sindsdien is er veel gebeurd. Daarom presenteert SP-leider Lilian Marijnissen een nieuw verhaal: 'De buurt is van ons'.

Lees verder

Pagina's

U bent hier