h

Agenda

zaterdag 15 oktober 2022

Walk and Talk met Lou Franssen

Foto: jack van gelooven
14:00 tot 16:30

In de voetsporen van het Maastrichtse Socialisme

Stadswandeling met Lou Franssen,  socioloog en vurig SP lid. In vogelvlucht leer je meer over de opkomst van ‘de rooien’. Korte geschiedenis van het Socialisme in Maastricht rond 1900 en de stevige strijd tegen de macht en uitbuiting van de  gewone man, ook van vrouwen en helaas van vele kinderen.

Op tijd verzamelen bij het beeld van Minkeleers op de markt.

woensdag 2 november 2022

SAMENSPRAAK 2 november a.s.

Foto: jack van gelooven
19:00 tot 21:30

Over buurten in beweging
van Stokstraat tot Groene loper

 
Lezing van Dr. Jeroen Moes, docent en onderzoeker University College Maastricht
 
Sjiek en sjoen is niet voor iedereen
Maastricht is een prachtige stad. Voor bezoekers, studenten, ondernemers, en bewoners. Van centrum tot buitenwijk. De stad werkt dan ook al decennialang in grootschalige projecten aan het vernieuwen van verschillende stadsdelen.
 
Ervaringen van bewoners zelf
De Stokstraat – in 1950 een verpauperde buurt, nu een luxe winkelstraat – was ooit een van de eerste ingrepen. Vandaag de dag is de ‘Groene Loper’ aan de beurt. Maar wat gebeurde er eigenlijk met de mensen die in de Stokstraat woonden? En hoe zit dat met de bewoners rondom de Groene Loper, zoals in Wittevrouwenveld? Welke lessen kunnen we trekken uit deze Maastrichtse ervaringen met stedelijke vernieuwingen?
 
Vernieuwing ten koste van de menselijke maat
In deze lezing gaat Jeroen Moes in vogelvlucht over de geschiedenis van stedelijke vernieuwingsprojecten in Maastricht, met de blik vooral gericht op de menselijke maat – of misschien juist het ontbreken daarvan. Vanaf vroege projecten zoals het Stokstraatkwartier komen we uiteindelijk terecht bij Wittevrouwenveld, waar Jeroen met collega Janna Boreas onderzoek heeft gedaan naar de ervaringen van bewoners vandaag de dag.  
 
Heeft protest nog wel zin?
We krijgen een inkijkje in wat er schuilt achter de protesten van bewoners tegen de veranderingen, of juist wat er schuilt achter het soms ogenschijnlijk uitblijven van die protesten. Gaandeweg komen we uit op vragen over sociale ongelijkheid, sociale ‘klassen’, collectief verzet, en de fundamentele morele doelen van stedelijke herontwikkeling.
 

U bent hier