h

PUBLICATIES SP IN DE MEDIA

Wat vindt de SP van het samengaan van PvdA en GroenLinks? 

24 juli jl. verscheen op De Nieuwe Ster een verhaal over de op handen zijnde lijstverbinding tussen GroenLinks en de PvdA in Maastricht. Hoe de SP over dat samengaan denkt? Dat leest u hieronder!'

https://www.denieuwestermaastricht.nl/discussie-pvda-groenlinks-impact-op-volgende-coalitie/

Doneerringen weer in het nieuws

En weer komen de zogenaamde doneerringen in het nieuws. Wij waren om verschillende redenen tegen dit idee. In Maastricht is nu een pilot gestart. In Amsterdam werd het alweer afgeschaft. Mensen maakte het kapot, gooide er vanalles in wat niet hoort, mensen gaan alsnog graaien in de de vuilnisbakken of breken die open, omdat daar natuurlijk ook nog blikjes en flesjes in liggen. Al met al een slecht idee. Bovendien in plaats van minder, komt er overal extra rotzooi op de grond terecht. Bovendien willen wij een dergelijke vorm van 'sjariteit' niet in onze stad zin. Het is niet menswaardig en denigrerend. Kijken hoe het loopt in onze stad. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20240719_95378397

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20240718_96108604

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20240718_93221103

Uitspraak Raad van Staten over Palace wyck.
We zijn inderdaad kritisch op de uitspraak van de Raad van Staten. Daarover stelde terecht vragen aan het collge. Is de bouw van een luxe hotel en dure stadsvilla's van algemeen belang en kunnen inwoners van de stad daardoor uit hun huis worden gezet? 

https://www.denieuwestermaastricht.nl/waarom-schiet-maastricht-niet-op-de-bolkes/

SP politiek zonde van de tijd? "Wijzelf zien dat uiteraard anders"

De Maastrichtse afdeling van de SP kan gerust omschreven worden als zeer actief en niet op de laatste plaats activistisch. In de raad stemmen ze bijna per definitie 'tegen'. Vaak gebruikt de SP de lokale politiek om landelijke of wereldwijde issues aan de kaak te stellen. En hoewel de standpunten an sich altijd van rake argumenten zijn voorzien, is dat toch zonde van de tijd, zo betoogt Hub Brandts in deze opinie. De SP voert in Maastricht vooral politiek voor de Bühne. Lees het hele artikel: 

https://www.denieuwestermaastricht.nl/untitled-42/

Jeugdzorg groei of daling?
SP stelt vragen over de ontwikkelingen met betrekking tot de vraag naar jeugdzorg. En waarom Limburg negatief opvalt.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20240701_93203041?utm_source=limburger&utm_medium=newsletter&utm_campaign=middag&utm_content=article_list_1&utm_term=0-5

Gaat de gemeente schulden armste huishoudens afbetalen? 
De fractie van SP hoopt dat de gemeente een voorbeeld neemt aan Arnhem, de stad die de schulden van de 40 tot 60 armste huishoudens gaat afbetalen. Met dit experiment wil die gemeente de neerwaartse spiraal van negatieve omstandigheden bij deze gezinnen doorbreken. Het betreft Immerloo, de armste wijk van Nederland.

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/sp-wil-dat-gemeente-schulden-van-armste-gezinnen-aflost

https://www.denieuwestermaastricht.nl/5200-mensen-197-miljoen-euro-schuld/

Medische handelingen mantelzorgers 
De SP-fractie wil dat mantelzorgers gewezen worden op eventuele gevolgen van het uitvoeren van medische handelingen. Als zij hun naaste verzorgen en daarbij medische handelingen verrichten waarvoor ze niet getraind zijn, kunnen rechtelijke stappen worden ondernomen. Klik op de link voor meer informatie: 

 
150 jaar kinderwetje van Van Houten
In het kader van het 150 jarige bestaan van het Kinderwetje van Van Houten, bedacht de SP een actie. Op de Boschtraat in onze stad Maastricht staat een groot beeld van Petrus Regout. Dat beeld kreeg van ons een bord om zijn nek gehangen met een aanklacht. 'jij hebt kinderen uitgebuit'. De SP Maastricht kent dus haar geschiedenis, maar we willen met deze actie meer bereiken. We willen in het hier en Nu aandacht vragen voor alle vormen van uitbuiting en kinderarbeid die je nog overal kunt aantreffen in de wereld. Misstanden bestaan helaas nog steeds. 
Lees hier het artikel uit de nieuwe ster van Maastricht: 
 
SP wikt en weegt MVV dossier
Onze fractie koos in dit dossier verdeeld en dat is ook te begrijpen gezien het feit dat er niet alleen logisch gekeken kon worden, maar dat ook emotie wel degelijke een belangrijke rol speelde bij het besluit om de club wel of niet te steunen. MVV kreeg van Jack van Gelooven het voordeel van de grote twijfel, Stephanie Blom had zeer goede redenen om te denken dat er voor MVV en de gemeente Maastricht een betere oplossing had gevonden kunnen worden dan de schuldsanering via de WHOA.  
 
SP Motie ingediend en verdiend gesteund
SP motie voor het gebruik van hardplastic glazen tijdens grote evenementen uiteindelijk met meerderheid van de raad aangenomen. Heel mooi resultaat en vooral goed voor het milieu. Klik op de links voor meer informatie: 
 
SP stemt tegen woningen die alleen betaalbaar zijn voor de rijken. De SP zag een fantastisch plan voor welvarende ouderen uit wijken als Biesland en Campagne. „Zolang er voor ouderen in wijken als Mariaberg, Nazareth en Potteberg bijvoorbeeld, te weinig gerealiseerd wordt, stemmen wij tegen dit soort plannen”, sprak Stephanie Blom.
Lees meer: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20240528_96776763
 
SP: meer creativiteit bij aanpakken leegstand
 
SP zal demonstratierecht altijd blijven verdedigen
 
Nachtwinkel of supermarkt? Kleine ondernemer niet de dupe!
 
SP actie tegen leegstand groot succes.   
 
 
Statiegeld jagers in Maastricht, sjacheren voor een aalmoes
De SP steunde de motie van D66 en PVM niet om hangers aan vuilinsbakken te hangen in onze stad. Dit zodat noodlijdende Maastrichtenaren de blikjes en flesje er gemakkeijk uit kunnen halen en vervolgens met grote zakken op hun rug naar de supemarkt lopen om de buit in te wisselen. Wij vinden dat misplaatste sjariteit de in vorm van eem aalmoes onder het mom het zwerfafval tegen te gaan. Volgens ons beide symboolpolitiek. Lees meer in onze BLOG over dit onderwerp.
 
Lees hier artikel in de Limburger:
 
 
ADV kan het werk niet meer aan. Discriminatie neemt toe.
Anti Discriminatie Voorziening (ADV) kan het werk met de huidige budgetten niet aan en vraagt gemeente Maastricht om meer subsidie. Helaas krijgt de organisatie geen gehoor en de weg naar de rechter lijkt enige oplossing. Wij gaven bij RTV Maastricht  onze mening over deze gang van zaken. Klik hier voor de uitzending.
 
 
Gezondheid op het spel 
SP maakt zich sterk voor de gezondheid van kwetsbare inwoners van onze stad. Een verpleeghuis voor dementerende mensen bouwen op een qua luchtverontreiniging, meest ongezonde plekken in Maastricht. Dat roept vele vragen op. Artikel met dank aan:  De nieuwe Ster. Klik hier. 
 
 
SP trekt flink aan de bel
College kan toch niet zomaar met geld schuiven zonder de raad op zijn minst te informeren. Nu ging geld van de bonbonneire, zomaar naar de dansdagen. Lees hier het artikel en de inbreng van de SP.
 
 
Raden in verzet!
SP nam het initiatief om een brandbrief met de titel, Raden in Verzet, te sturen naar de nieuw te vormen regering in Den Haag. Vrijwel alle partijen in onze gemeenteraad staan achter deze brief. We brengen hiermee nogmaal onder de aandacht, dat het rijk niet een tsunamie aan taken over de schutting van gemeentes kan gooien en gelijktijdig, de geldkraan flink dichtdraaien met een bezuiniging van maar liefst 3 miljard.
 
Klik op de link voor het item van RTV Maastricht en interview met Stephanie Blom. Voorkom het ravijnjaar 2026
 
Kwetbare mensen blootgesteld aan luchtvervuiling
Het stadsbestuur geeft aan dat er alleen getoetst wordt op luchtkwaliteit wanneer een nieuw bouwplan niet direct past in waar het gebied voor bedoeld is. Dat wordt geantwoord op vragen van de SP, dat stelt dat de gemeente willens en wetens dementerende ouderen blootstelt aan vuile lucht, door de bouw van het Gastenhuis langs de Groene Loper door te laten gaan. Lees hier meer.
 
 
Afval in Maastricht. Heeft de raad er nog wat over te zeggen? 
Na een schorsing garandeerde de wethouder dat de raad volop aan zet blijft. Stephanie Blom (SP) was nog niet overtuigd, ze eiste de garantie dat de gemeenteraad straks over het hele pakket kan beslissen. Slechts elf raadsleden stemden daar voor. Meer info klik op de link en lees meer.
 
 
Burger heeft lange adem nodig om ‘overheidsparticipatie’ te krijgen in Maastricht: ‘Doorzettingsvermogen is een vereiste’
 
klik op de link en lees meer.  

SP over participatie van de overheid bij burgerinitiatieven

SP kritisch over de aanpak van de technokar.

Kun je op basis van muziekvoorkeur mensen uitsluiten van de carnaval? Carnaval staat toch voor samen feesten en inclusie? We stelden ook schriftelijke vragen over dit onderwerp. 

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/sp-kritisch-over-besluit-verplaatsing-technokar

Wantrouwen naar mensen voert de boventoon

Artikel in de Limburger over het herindiceren van de huishoudelijk hulp in onze stad. Men wil strenger gaan selecteren omdat men de zorg niet meer kan leveren. Dat komt, zegt men, door personeelsgebrek en lange wachtlijsten. Het slecht betalen van werknemers in hulp en de grote bezuinigingen op de zorg in het algemeen, zijn volgens de SP de echte grote veroorzakers van de huidige misstanden. Het probleem word door overheid en zorgorganisaties gemakkelijk over de schutting gegooid bij de gewone man en vrouw. De argumenten daarvoor zijn erg cynisch: Mensen krijgen nu al teveel hulp en besodemieteren de boel. Deze conclusie lijkt Envida in elk geval te trekken en licht dat toe in een presentatie aan de gemeenteraad. Lees het hele artikel hier.

Huishoudelijke Hulp wederom onder druk

Het Gastenhuis: Woonzorg complex voor kwetsbare doelgroep demeterenden, gebouwd op plek met te grote luchtverontreinigng. GGD gaf negatief advies en toch is vergunning verstrekt. SP samen met Milieudefensie protesteren tegen deze situatie. 
 
 
SP kampioen schriftelijke vragen stellen.
Zie de rapportage op RTV Maastricht RTV Maastricht en lees ook onze BLOG op deze website.
 

Geknaag aan ZERO-emissiezone

De SP is voor schone lucht voor de inwoners van onze stad. Voor vele andere partijen lijkt dat niet de grootste priorteit te hebben. De geplande milieuzone werd de nek omgedraaid en nu wordt er aan de poten van de ZES (Zero Emissie Zone) gezaagd. Lees hier het artikel in de Limburger:  Ontheffingen tot minimaal 2030 SP zal samen met vele partijen zoals o.a. de Milieudefensie en bezorgde inwoners van Maastricht blijven vechten tegen de ongezonde lucht in onze stad. 

Link: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20231220_93187033

Park & Ride toch vlakbij een woonbuurt

Wederom een discussie in de raad van Maastricht over maatregelen om schone lucht te bevorderen in onze stad. Wij als SP willen net zoals andere partijen, de zogenaamde Park&Ride voorzieningen aan de buitenranden van de stad. Het college heeft daar weer andere ideeen over. Blijkbaar zijn er andere argumenten (economisch) dan gezondheid van onze inwoners belangrijker dan verstandige keuzes voor de langere termijn. Lees hier meer: Park & Ride vlakbij woonbuurt

Link: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20231220_93187033

Zwartboek Old Hickoryplein. Servatius renovatie fiasco. Ze isoleren het nooit! 

RTV Maastricht

De Limburger

SP en Volt met een brief aan de nieuwe premier bij RTV Maastricht.

https://www.facebook.com/watch/?v=715386480497992&extid=CL-UNK-UNK-UNK-A...

SP vecht voor behoud van onze vrijhavens.

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/debat-landbouwbelang-zorgt-voor-emoties-wij-zijn-geen-ratten

Milieuzone van de baan. Zijn de andere maatregelen voldoende om onze slechte luchtkwaliteit te verbeteren? Maastricht is naar onze mening veel te weining ambitieus. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230628_96475911

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230626_94910315

Coenen en Soete plannen voor het spoor. SP kritisch op hun 'positie' binnen de formele gemeentelijke plannen. 

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/sp-snapt-niets-van-onbetwiste-status-spoorplan-coenen-en-soete

Anna en Maureen SP kaderleden geven interview bij RTV Maastricht

https://www.facebook.com/rtvmaastricht/videos/6188094411304064

Motie van de SP over wegwerpbekers tijdens evenementen werd helaas niet gesteund door de meerderheid, maar de redenen waarom niet, waren slappe hap. Waarschijnlijk speelt de horecalobby weer een grote rol. 

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/verbod-op-wegwerpbekers-bij-evenementen-nog-niet-vanaf-1-juli

Vuurwerk moet van de baan. SP, Groen Links en PVDD werken samen.

https://www.1limburg.nl/nieuws/2171473/maastrichtse-fracties-pleiten-voor-vuurwerkverbod

De gemeente geeft aan drie procent groei per jaar te verwachten bij universitaire studenten. Dat geven ze als antwoord op vragen van de SP over de groei van het aantal studenten en hun huisvesting.

Op MBO- en HBO-scholen verwacht de gemeente een lichte daling te zien van studenten. In totaal zorgen deze verwachtingen voor een groei van de woningbehoefte van gemiddeld 480 eenheden per jaar tot en met 2025. De gemeente zegt hiermee rekening te houden in de huidige en toekomstige woonprogrammering. 

Overigens blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs dat Maastricht 125 vroegtijdig schoolverlaters op MBO-niveau telde tijdens het schooljaar 2021-2022. Daarmee staat onze stad op de vijfde plek in een top-5 van vroegtijdig schoolverlaters in de provincie.

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/drie-procent-groei-universitaire-studenten-per-jaar-verwacht

De lokale partijen GroenLinks, SP, Volt en Partij voor de Dieren zetten vraagtekens bij de manier waarop de gemeente omgaat met het recht om te demonstreren. Zij verwijzen daarbij naar een rapport van Amnesty International.  Dit rapport over het demonstratierecht brengt aan het licht dat Maastricht - net als veel andere Nederlandse gemeenten - een aantal zaken niet op orde heeft.

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/politieke-vragen-over-demonstratierecht

Uiteraard waren we als SP bij de bijeenkomst over het afvalbeleid in Daalhof. We willen goed horen wat de inwoners van onze stad te vertellen hebben. het was een prima avond. klik op de link voor meer info. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230404_93210908?utm_source=limburger&utm_medium=newsletter&utm_campaign=middag&utm_content=article_list_2&utm_term=0-0

SP is tegen de uitbreiding openingstijden winkels met etenswaren. Lees bij ons BLOG wat wij ervan gezegd hebben tijdens de behandeling van de motie van de VVD. 

https://maastricht.sp.nl/blog/alle/jack-van-gelooven/2023/03/verruiming-winkeltijden-voedselwaren

Klik hier voor het artikel in de limburger:

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230328_97325007

SP was aanwezig bij het grote fietsprotest op 18 maart 2023 georganiseerd door Milieudefensie, Fietsbond en Maastricht for Climat.

Klik hier voor meer informatie:

https://www.facebook.com/rtvmaastricht/videos/760860675562575

6 maart 2023 - Het OV staakt al weken voor beter loon, maar vooral voor betere arbeidsvoorwaarden. De SP was aanwezig bij een bijeenkomst in Limmel om zo de stakers te steunen. Onze provinciale lijsttrekker (Jorge Wolters),  de fractievoorzitter van de afdeling Maastricht (Jack van Gelooven) en kaderlid Sem Bonte, waren present. Jorge sprak de zaal toe en benadrukte het vooral samen te doen en niet op te geven. Vakbonden CNV en FNV trekken gezamelijk op. Uiteraard waren een paar dagen later ook bij het grote protest bij het gouvernement. 

Lees hier meer: 
https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/stakingen-streekvervoer-duren-voort

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/stakende-ov-medewerkers-komen-samen-bij-gouvernement

Sluiting van de MKD in Zuid limburg? De SP heeft zich voledig op deze zaak gestort. We proberen die sluiting tegen te gaan. In een extra raadsvergadering werd hierr uitgebeid over  gesproken. Jeugdzorg wordt extra complex door het omarmen van marktwerking. Dat vraagt om grote problemen waar mensen de dupe van worden. Het is het voor de meeste raadsleden een erg ontransparante bedoeling. Toch stemde de meeste partijen niet voor onze motie. 

Lees hier meer:
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230302_94799610

SP wil via een motie de grote afvalberg van plastic weggooibekers in de stad. Tijdens veel evenementen zoals carnaval zijn hardplastic statiegeldbekers een duurzamere oplossing.

Lees hier meer:
https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/pleidooi-voor-hardplastic-bekers-tijdens-evenementen

Extra raadsvergadering en motie brengen helaas nog niet het gewenste resultaat. SP zet vol in op dit dossier van jeugdzorg. 

Lees hier meer:
https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/gemeente-gaat-niet-terug-onderhandelen-over-mkds

De SP als partij doneerde al zelf aan giro 555. Bovendien werd het besluit om te doneren nooit voorgelegd aan de raad. Daarom was de SP kritisch op dit plan van de coalitie. 

Lees hier meer:
https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/acht-partijen-tegen-donatie-aan-giro-555

De SP schreef een motie over plastic wegwerpbekers. De SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, M:OED en D66 verwijzen daarbij onder meer naar de enorme afvalberg met grotendeels plastic bekers na carnaval én de ambitie van de gemeente om in 2030 geheel afvalloos te zijn.

De vijf partijen zien dat bij verschillende grote evenementen in het land al succesvol wordt gewerkt met hardplastic statiegeldbekers en dus willen ze dat dit ook in Maastricht gaat gebeuren.

Lees hier meer:
https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/pleidooi-voor-hardplastic-bekers-tijdens-evenementen

De SP stelde vragen over de enorme drukte in Maastricht. TOP DRUKTE, STOP DRUKTE! De wethouder komt met het simpele antwoord: het was niet drukker dan vorig jaar. JA!! vorig jaar was het ook al een en al opstopping en file. 

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/wethouder-decemberdrukte-niet-groter-dan-in-andere-jaren

Protest tegen draconische huurverhoging bij ateliers en ander maatschappelijk vastgoed in Maastricht: ‘Wie bedenkt zoiets? De SP bracht de zaak samen met huurders aan het rollen en de huurverhoging ging weer van tafel!!

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230202_96231091

SP stelt ook vragen over bereikbaarheid Meldpunt discriminatie

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/politiek-ontevreden-over-bereikbaarheid-discriminatiemeldpunt

Veel aandacht in de media voor mogelijke sluiting Medisch Kleuter Dagverblijven in Zuid Limburg. Samen met SP Heerlen zijn we in de bres gesprogen en onze acties kregen veel media aandacht. Mede doordat vele medewerkers en ouders present waren en van zich lieten horen. 

NOS regionaal

https://www.npostart.nl/nos-journaal-regio/31-01-2023/POW_05468603

De limburger

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230201_93517873

Wat is Loos in Mestreech

https://www.instagram.com/reel/CoF_wLOpkAb/

RTV Maastricht

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/medisch-kleuter-dagverblijven-maastricht-sluiten

L1 limburg

https://www.1limburg.nl/nieuws/2127274/protest-tegen-sluiting-medisch-kinderdagverblijf

SP stelt samen met andere partijen vragen over effectiviteit  het meldpunt discriminatie.

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/politiek-ontevreden-over-bereikbaarheid-discriminatiemeldpunt

SP kritisch op bestuur rond milieuproblemen in Maastricht

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/sp-fractie-kritisch-over-milieuzone-flutconclusie

https://rtvmaastricht.nl/televisie/gemist/nieuws-en-actualiteiten/7fc1b605-eea6-4cec-abac-aa2a8a014923/nieuws-van-vrijdag-20-januari-2023

SP kritisch op enorme huurverhoging voor SAM huurders

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/maximale-huurverhoging-in-tijden-van-crisis-sp-springt-in-de-bres

Bereikbaarheid discriminatie meldpunt. SP stelt samen met andere partijen de nodige vragen. 

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/politiek-ontevreden-over-bereikbaarheid-discriminatiemeldpunt

Klantenartikel Limburger over SP burgerlid Peter Vrehen

https://maastricht.sp.nl/nieuws/2022/12/ik-begin-nu-langzaam-met-afbouwen?fbclid=IwAR10Wosfqq-dxGEai4zkLUuIdR4nLr6aIaJTTxhWUTCGWiWDOsN9uChqxYw

Scootmobiel protest 25 oktober 2022 :

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/scootmobielgebruikers-in-protest-wij-zijn-melkkoe

Ariane Schut neemt afscheid van de raad. Stephanie Blom volgt haar op. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221114_96160892?utm_source=limburger&utm_medium=newsletter&utm_campaign=avond&utm_content=article_list_2&utm_term=0-6&m_i=OguwN7go4pj4CjvoAm5SZb8layRzL4giY6SFZt4IurlLAPFTTfnw9ywRCwNo0nvVSY0wuKPsI09L3bkcZoj_WEmNNi7V8AqNd8OOOO&m_i=PnkPbnLeWlTgYORISlWi5sNpilzdKU4UKcAz0uRiY%2BTIUR8HgqgTg4AMwx1BpL4A_7iIy%2BWrgV0G2AuDnX9bTjdRWuattLwMrVPPPQ

Luchtalarm in Maastricht. Het is ongezond in de stad. Daar moeten we snel wat aan doen. RTV plaatste een kort artikel. 

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/sp-alarmfase-1-voor-het-milieu

CDA motie onderzoek noodfonds, SP wil duurzamere oplossingen i.p.v. eindeloos pleisters plakken. We moeten ons voorbereiden op meer crisissen.  

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221019_92571120

De SP maakte zich hard voor Hartelstein en de mensen die daar wonen en werken. 40 jaar lang heeft Hartelstein anderen een perspectief geboden, de gemeente geeft Hartelstein geen perspectief.

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/wethouder-niet-meer-opvangplekken-voor-daklozen-nodig

De SP reageerde op schriftelijke vragen van de VVD fractie in Maastricht. Statushouders moeten maar achteraan sluiten bij woningtoewijzing. De SP reageerde fel. Er volgde een tweetal items op RTV Maastricht. Een rapportage en een debat. Vervolgens onderschreef Jules Ortjens fractievoorzitter van VOLT onze opvattingen. Hij schreef een opniestuk in de Limburger. Het ging over de oorzaken van de woningnood: Liberale keuzes, kapitalisme en rechts marktdenken. 

Link: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221010_95861929

SP hekelt houding van de VVD, statushouders hebben gelijke rechten!

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/sp-maastricht-hekelt-houding-vvd

Studenten vraag de energie toeslag aan:

https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/id/58961/studenten-vraag-de-energietoeslag-gewoon-aan

Totale verwarring over milieuzone Maastricht: ‘Waar hebben we het over, de binnenstad, de schil eromheen ook of de hele stad?’

Welk effect heeft het dan als je die drie procent oude dieselauto’s niet meer hebt?”, informeerde Ariane Schut van de SP. „En over welke milieuzone hebben we nou eigenlijk? De binnenstad, de schil eromheen ook of de hele stad?”

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220511_92996986 (11 mei)

Koningsdag SP Jongeren protesteren in plaats van feesten

Demonstratie van de SP en de internationale Socialisten. Job Heusschen (SP): „Absurd dat hier 1,5 miljoen wordt gespendeerd aan een feestje, terwijl mensen geen woning kunnen vinden en kinderen in armoede leven.” Janneke Prins van de internationale Socialisten stelt „dat we het Middeleeuwse idee van een koningshuis in het museum moeten stoppen”.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220427_93923503 (27 april)

http://www.dichtbij.nl/maastricht/regio/artikel/3414925/spleider-emile-r...

http://www.l1.nl/algemeen/246423-emile-roemer-sp-voert-campagne-maastricht

SP bezorgd over mogelijk aanwezig spuitasbest
De Socialistische Partij (SP) in de Maastrichtse gemeenteraad maakt zich zorgen over de eventuele aanwezigheid van spuitasbest in publiekelijk toegankelijke panden in Maastricht.
(Maastricht dichtbij, 27 juli 2012)

Muziekgieterij: college komt met tijdelijk voorstel; SP stelt vragen
Naar aanleiding van vragen van SP Maastricht komt het college met een tijdelijke oplossing voor de Muziekgieterij.
(Maastricht dichtbij, 26 juni 2012)
Zie ook: Muziekgieterij tijdelijk naar timmerfabriek
(Maastricht dichtbij, 26 juni 2012)

SP wil duidelijkheid over brandveiligheid panden
De SP in de Maastrichtse gemeenteraad heeft vragen gesteld over de brandveiligheid van veel panden in de stad, die volgens een onlangs uitgekomen collegenota belabberd is.
(Maastricht dichtbij, 18 juni 2012)

SP-leider Roemer in Maastricht: voor legalisering softdrugs maar tegen Mao
Emile Roemer was op 12 maart 2012 te gast in Maastricht op uitnodiging van de lokale partijafdeling.
(Maastricht dichtbij, 13 maart 2012)

Honderden Maastrichtse gezinnen gedupeerd door invoering gezinsbijstand
De SP vindt deze plannen heel slecht en is heel ongerust over de gevolgen die deze maatregelen hebben voor deze gezinnen.
(Maastricht dichtbij, 10 april 2012)

Vergunningen waterkrachtcentrale Borgharen moeten worden ingetrokken.
De SP-fractie vindt dat deze ingetrokken moeten worden nu het wettelijk verboden is om de waterkrachtcentrale te bouwen.
(Maastricht Actueel, 28 februari 2012)

U bent hier