h

Nieuws van de afdeling

12 september 2023

Algemene ledenveragdering met hittestress

Algemene ledenvergadering en BQ.

Lees verder
12 september 2023

Op pad met de burgemeester Wim Hillenaar

Foto: jack van gelooven

Op pad met de burgemeester. De nieuwe burgemeester vroeg aan alle politieke partijen van onze gemeente, om een wat uitgebreidere kennismaking met hem te organiseren. De partijen mochten zelf met een idee komen. Onze fractie klom in de pen om de heer Frank Bokern uit Bussum (schrijver van het inmiddels bekende boek Crapuul over de Stokstraat) te vragen om een wandeling te leiden door diezelfde Stokstraat en de nieuwe burgemeester zo mee te nemen in een belangrijk stuk oude geschiedenis van onze stad. Frank, van geboorte ook Maastrichtenaar, kwam met plezier naar Maastricht en vertelde zijn verhalen met kennis van zaken en passie. Het werd een leerzame en gezellige middag. De burgmeester hoorde tijdens deze wandeling ook van de andere kant van 'sjiek en sjoen' en dat was ook onze bedoeling. En toen... was er uiteraard tijd voor een pilsje in de Karkol, waar aan alle muren foto's hangen uit de tijd dat in de Stokstraat nog gewone mensen woonden.

Lees verder
8 september 2023

PrinsjesdagProtest 17 september

Foto: jack van gelooven

OM 17 SEPTEMBER 2023 NAAR HET PRINSJESDAGPROTEST IN DEN HAAG!

Lees verder
25 augustus 2023

Nieuwe leden betalen lagere lidmaatschap-contributie

Contributie voor nieuwe leden verlaagd!  

Enige tijd geleden heeft de partijraad besloten om het minimale bedrag voor de contributie van 20 euro naar 12 euro te verlagen. Zo kunnen we, zeker in deze dure tijden, nóg meer mensen verwelkomen als lid van de SP!

Lees verder
14 juli 2023

Sem Bonte Burgerlid voor SP

Foto: jack van gelooven

Op dinsdag 11 juli werd Sem Bonte burgerlid voor SP Maastricht

Lees verder
6 juli 2023

Pride is protest!

Foto: jack van gelooven

Pride is een protest! De SP was aanwezig bij Pride Maastricht 2023. Onder het motto "pride is een protest" hebben de organisatoren van Pride Maastricht zich opnieuw ingezet voor de strijd voor gelijkheid van de LGBTQIA+-gemeenschap. Een strijd die broodnodig is, aangezien LGBTQIA+-mensen nog steeds te maken hebben met materiële misstanden, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, ongelijke toegang tot gezondheidszorg, ongelijke toegang tot huisvesting en (politie)geweld.Net als andere gemarginaliseerde groepen streeft het kapitalisme ernaar om, zodra LGBTQIA+-mensen (enige) rechten verwerven, identiteiten te coöpteren tot levensstijlen die vermarkt en verkocht kunnen worden. Wij vinden dat we seksualiteit moeten vieren en definiëren op onze eigen voorwaarden, niet op basis van welke producten en identiteiten de markt ons verkoopt. Totdat de wortels van LGBTQIA+-fobie en alle andere vormen van discriminatie worden aangepakt, moet deze strijd doorgaan.Pride is a protest! The SP was present at Pride Maastricht 2023. Under the motto "pride is a protest," the organizers of Pride Maastricht once again dedicated themselves to the fight for equality for the LGBTQIA+ community. A fight that is desperately needed, as LGBTQIA+ people still face material abuses such as employment discrimination, unequal access to healthcare, disparate access to housing, and (police) violence.Just like other marginalized groups, capitalism aims to co-opt identities into marketable lifestyles once LGBTQIA+ individuals gain (some) rights. We believe in celebrating and defining sexuality on our own terms, rather than being dictated by the products and identities the market sells us. Until the roots of LGBTQIA+ phobia and all other forms of discrimination are addressed, this fight must continue.

Lees verder

Pagina's

U bent hier