h
7 maart 2017

Nieuw burger niet raadslid Neda Mohammadi Fard.

De fractie is met ingang van 7 maart uitgebreid met een burger-niet-raadslid, Neda Mohammadi Fard. Neda is al geruime tijd werkzaam voor de SP in het bestuur. Wij wensen Neda veel plezier en succes in haar volgende stap in het politieke werk voor de SP.

Lees verder
3 maart 2017

Maastrichtse partijen starten publieksactie tegen Tihange

Zeven Maastrichtse partijen (GroenLinks, Seniorenpartij, CDA, SP, PvdA, PVM en MV) starten een affichecampagne tegen de Belgische kerncentrales. De partijen willen duizenden gele affiches door Maastricht en omgeving verspreiden, waarmee burgers blijk kunnen geven van hun protest tegen de kerncentrales in Tihange en Doel. Met de affichecampagne sluiten de partijen aan bij de publieksactie die vanuit Aken is opgestart en die het Duits-Limburgse grensgebied steeds geler kleurt. 

Lees verder
18 februari 2017

Campagne "Pak de Macht"

Foto: John Gunther

vrijdag 17 februari is de afdeling Maastricht gestart met de campagne "Pak de Macht" voor de 2de kamer verkiezingen. En waar kun je dat beter doen dan in onze eigen ROEMER-straat in de wijk Pottenberg.

Lees verder
21 december 2016

Schone lucht voor alle Maastrichtenaren

Foto: SP

Een schone lucht in Maastricht (en daarbuiten) is voor de SP zeer belangrijk. Wanneer de lucht niet schoon is, kan dit leiden tot luchtwegziektes. De SP heeft dan ook altijd ingezet op een filtering van de lucht in de zojuist geopende A2-tunnel. Indien dit niet mogelijk is, heeft SP Maastricht gekeken naar alternatieven. Afgelopen jaar heeft de SP gesproken met professor Dirk Avonts van de universiteit van Gent, hij is gespecialiseerd in de gezondheidseffecten van het wegverkeer.  Hij gaf aan dat bij 80km/uur de verbrandingsmotor van motorvoertuigen het meest optimaal werkt en dan dus de minste (ultra)fijn stof uitstoot. Dus een maximumsnelheid van 80km/uur in de tunnel levert zonder aanvullende maatregelen de beste luchtkwaliteit op, mits iedereen zich aan deze maximumsnelheid houdt. De SP Maastricht heeft dit voorgelegd bij wethouder Van Grootheest. Uit dit onderhoud bleek dat een maximsnelheid van 80km/uur voor de bovenste tunnelbuizen geldt en voor de onderste is dat 100km/uur. Dat garantie moet bestaan dat deze maximumsnelheden gereden worden heeft er toe geleid dat er een trajectcontrole komt in de tunnel. Ook de wethouder zag dat in.  

Lees verder
18 december 2016

SP op stap voor behoud ROZ gebouw

Foto: SP

Zaterdagmorgen trok de afdeling naar de wijk Mariaberg/ Trichterveld. Hier staat het voormalige ROZ gebouw dat nu in gebruik is door de Samenwerkende Ateliers Maastricht kortweg SAM genoemd. De gemeente wil het gebouw afbreken, maar dat lijkt ons en de gebruikers van het gebouw geen goed idee. Het gebouw biedt repetitie ruimte aan o.a. bandjes, kunstenaars,  en een zangleraar. Daarbij zou als het gebouw afgebroken is, er een kale verlaten ruimte overblijven die niet meer wordt ingevuld. De SP en zeker ook de omwonenden vinden dat geen goede oplossing, verpaupering zal hier plaats vinden en de gebruikers van het gebouw staan op straat. Door middel van een enquête heeft de afdeling de omwonende gevraagd hoe zij staan tegen over het gebruik van het pand en de voor of nadelen die men ondervind als het pand gesloopt wordt.

Lees verder
6 december 2016

25 jaar Verdrag van Maastricht

Foto: E.Corbee

25 jaar Verdrag van Maastricht

Lees verder
16 november 2016

Begroting gemeenteraad 2017

De Raadsfractie van de SP heeft tijdens de begroting punten ingediend m.b.t. aansluiting OV en doelgroepenvervoer en tevens het stimuleren van OV als algemene voorziening. armoedebeleid, milieu, veiligheid en cultuur. Hier het betoog en de motie en amendementen welke door de fractie zijn ingebracht:

Lees verder
14 oktober 2016

Van glas naar plastic met carnaval:

Voor de fractie was de discussie over van glas naar plastic bekers niet nodig. In de periode van oud burgemeester Hoes heeft de fractie toen al aangegeven dat bier en fris uit plastic bij draagt aan de veiligheid en gezondheid voor de carnavalsvierders in onze stad. Tijdens de raadsvergadering van 11 oktober jl, heeft de raad zich uitgesproken voor plastic bekers tijdens de dolle dagen van carnaval. Voor de fractie was het ook belangrijk dat er gebruikt gemaakt wordt van milieuvriendelijke plastic bekers. Bekers die dus niet de afvalberg verhogen maar op een verantwoorde wijze gerecycled wordt.

Lees verder
14 oktober 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening.

Tijdens de raadronde van de gemeenteraad heeft de fractie zich akkoord verklaart met het beleidsplan schuldhulpverlening. Dit zal in de komende raadsvergadering 1 november door de fractie worden ingebracht.

Lees verder
14 oktober 2016

Help mee

De SP staat aan de vooravond van 3 belangrijke verkiezingen. De tweede kamer verkiezingen in maart 2017 komen er snel aan. Maar de fractie kijkt ook al naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Lees verder

Pagina's