h
5 september 2022

Koopkracht Campagne

Foto: jack van gelooven
Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen. Dit terwijl de economie groeit, grote bedrijven enorme winsten maken en de superrijken alleen maar rijker worden. Dit zorgt voor een grotere ongelijkheid en steeds meer problemen voor mensen. Daarom moet er nu een noodplan komen, de kosten moeten omlaag!  
 

NAAR EEN ANDERE ECONOMIE

Voor de langere termijn moeten we de kapitalistische economie fundamenteel veranderen zodat de economie niet slechts voor een enkeling werkt, maar voor iedereen. Het is niet rechtvaardig dat er gigantische winsten worden gemaakt, maar deze niet terecht komen bij de mensen die ervoor hebben gewerkt. De kosten en de belasting die mensen betalen moeten omlaag en de grote bedrijven met veel winst en superrijken moeten hun eerlijke deel betalen.
 

EEN NOODPLAN IS NODIG

Maar steeds meer mensen kunnen nu hun rekeningen niet meer betalen en  daarom moet er acuut ingegrepen worden. De kosten moeten omlaag en de lonen, uitkeringen en AOW omhoog.
Wij komen daarom met een noodplan:
  1. Betaalbare boodschappen
  2. Een lagere energierekening
  3. Kosten voor tanken omlaag
  4. Bevriezen van de huur
  5. Afschaffen eigen risico
Daarnaast willen we een hoger minimumloon van 15 euro per uur, met  daaraan gekoppeld de uitkeringen en de AOW. Pensioenen moeten eindelijk worden geïndexeerd, waardoor ze meestijgen met de prijzen. We betalen dit door de grote bedrijfswinsten meer te belasten en de superrijken en grote vermogens een eerlijk deel aan belasting te laten betalen. Voor dit noodplan strijdt de SP in de Tweede Kamer, maar daarmee alleen redden we het niet. Alleen als we ons organiseren, kunnen we dit samen voor elkaar krijgen. 17 september groot protest in Den Haag! 
 

Doe daarom ook mee!

Lees verder
1 september 2022

SAMENSPRAAK werd weer goed bezocht en erg gewaardeerd.

Foto: jack van gelooven
We werden deze woensdagavond aan de hand genomen door onze inspirerende spreker Lou Franssen. Hij vertelde in het kort de geschiedenis en opkomst van het neoliberalisme en het rechtspopulisme. Samen vormen deze bewegingen een erg giftige mix. En de breuken in het huidige systeem worden elke dag groter. We spraken uitgebreid over wat linkse partijen zoals de SP kunnen doen om het tij te keren. Kapitalisme, marktdenken en de 'ikke' cultuur, staat in de weg van een sociale samenleving waar zaken zoals solidariteit, gelijkwaardigheid en menswaardigheid de richting van ons denken en doen aangeven! We gaan snel de volgende SAMENSPRAAK, - Socialistische Salon Maastricht - organiseren en zien de deelnemers uiteraard graag weer terug.
Lees verder
31 augustus 2022

SP Maastricht is solidair met de NS-medewerkers

Foto: sp maastricht
Beste NS-medewerkers,
Julie staken en dat doen jullie niet zomaar. Zonder goed openbaar vervoer met voldoende collega’s staat Nederland stil. De werkdruk in de sector is torenhoog en de koopkrachtcrisis hakt er ook bij medewerkers flink in. Om het werk in het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden voor bestaande en nieuwe collega’s zijn loonsverhogingen en betere arbeidsomstandigheden noodzakelijk. De SP steunt jullie eisen van harte en wil dat de NS in actie komt om de lonen te verhogen en de verschraling van het openbaar vervoer te stoppen.
Lees verder
29 augustus 2022

The Socialist Party's support team

Foto: SP

Dear (new) students of Maastricht!
 

Welcome to our beautiful city on the Meuse. We sincerely hope that you will have a pleasant and fruitful stay. Sometimes, that will require hard work but most often means having a good time. Hopefully your student days will go well and smoothly and no major problems will come your way in the years to come. However, if you are seeming to get into trouble, run into problems, want to make a complaint, or need urgent advice, the Socialist Party's support team is ready to help. Think of issues such as:
Lees verder
29 augustus 2022

Wordt uw scootmobiel onbetaalbaar?

Foto: SP

Wordt uw scootmobiel onbetaalbaar?

Lees verder
27 juli 2022

INKOM 2022 - de SP is er weer bij

Foto: Ernst Roelofs

EMPOWERING PEOPLE!
Students of the world, unite!’

Lees verder
9 juli 2022

SAMENSPRAAK 31 augustus Socialistische Salon Maastricht

We hebben hopelijk allemaal een mooie zomer voor de boeg, maar daarna begint het weer. Lees het bijgevoegde document over de lezing/brainstorm onder leiding van Lou Franssen ons pittige SP lid.  Zijn bijdrage valt onder de vlag van SAMENSPRAAK Socialistische Salon Maastricht. Zet de datum van 31 augustus alvast in uw agenda. En nog beter, schrijf je alvast in via email: jackvangelooven@hotmail.nl 

Lees verder
21 juni 2022

Energycompensation for students

In the media (*) we read on June 13 that according to lawyers the exclusion of students from the energy allowance is unlawful. If students file a case against their municipality, there is a good chance that the judge will rule in their favour. Excluding a group is not allowed just like that: there has to be a "justifiable ground" that explains why the law is not applicable for that group.

Lees verder
21 juni 2022

Studenten vraag gewoon de energietoeslag aan!

Voor meer informatie klik op onderstaande link:

Lees verder

Pagina's