h
18 oktober 2017

Tour Tegen Tihange

De kerncentrales bij Doel en Tihange zijn verouderd en kennen vele gebreken. Deze Belgische kerncentrales draaien mede op Nederlands pensioengeld. In totaal hebben Nederlandse pensioenfondsen een kwart miljard geïnvesteerd in de eigenaar van de centrales Engie. Met ons pensioengeld brengen we 100.000en mensen in gevaar. Maar met ons pensioenkapitaal hebben we ook een kans om de centrales gesloten te krijgen.

Lees verder
9 oktober 2017

Meldpunt bewindvoering.

Foto: John Gunther

Mensen die in de schuldhulpverlening zitten komen in aanraking met een bewindsvoerder. Ondanks de ingevoerde eisen die gesteld zijn aan bewindvoerders, komen er nog regelmatig verhalen naar buiten van bewindsvoerders die er bewust of onbewust een puinhoop van maken. Dit verergerd vaak de situatie van de cliënten, in plaats van deze te verbeteren. Men zit dan vaak langer in de schuld of zelfs komt men nog dieper in de schuld. Vaak krijgen cliënten ook geen inzicht in hun financiële situatie, ook niet als men daar expliciet naar vraagt.

Lees verder
3 oktober 2017

ROZ gebouw zal blijven

Bij de presentatie van de begroting 2018, het heugelijk feit dat de gemeente het ROZ gebouw verkoopt voor 1 € en tevens een eenmalige subsidie verstrekt van 170.000 €.

Lees verder
2 oktober 2017

tekorten in de jeugdzorg

In de krant (limburger) van maandag 2 oktober is te lezen dat zorgverlener Mondriaan een deel van de hulp staakt aan kwetsbare kinderen. Dit is een heel slechte zaak. Gelukkig door het sociale beleid van de gemeente Maastricht komen er geen kinderen op straat te staan.

Lees verder
23 augustus 2017

Inkom 2017

De SP was afgelopen maandag zoals ieder jaar aanwezig bij de Inkom van nieuwe studenten. De informatiemarkt werd gehouden bij de Onze Lieve Vrouwe wal. 

Lees verder
16 juli 2017

Ariane Schut nieuwe afdelingsvoorzitter

Foto: SP

Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen zaterdag is Ariane Schut gekozen tot nieuwe voorzitter van de afdeling Maastricht e.o. Ze volgt Esmé Corbee op.

Lees verder
12 juli 2017

Kaderbrief 2017

Tijdens de kaderbrief 2017 vergadering dinsdag 11 juli, heeft de SP fractie 2 waardevolle moties unaniem binnengehaald. De eerste motie is gemaakt n.a.v. het meldpunt slechte bewindvoerders, en de tweede motie gaat over verwarde mensen waar geen opvang voor is.

Lees verder
16 juni 2017

Kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En dat betekent dat wij hard aan de slag moeten met de samenstelling van de kandidatenlijst.

Lees verder
11 juni 2017

Motie Tekorten Sociaal Domein

Onze SP wethouder Jack Gerats zal namens enkele gemeenten een motie indienen voor het terugdringen van de tekorten op het sociale domein. Dit doet hij tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG.

Lees verder

Pagina's