h
13 december 2017

SP Verkiezingsprogramma 2018-2022

Lees hier het verkiezingsprogramma 2018-2022

Lees verder
5 december 2017

Demonstratie: Afghanistan is niet veilig

De Maastrichtse Haroon Rezaie en zijn familie dreigen uitgezet te worden naar Afghanistan, een land dat in oorlog is en met extreme onveiligheid. Bij terugkeer is de 18 jarige Haroon zijn leven niet zeker.

Lees verder
2 december 2017

Pluche of werken in het veld?

Opiniestuk naar aanleiding van berichten uit de media m.b.t. Trajekt

Lees verder
16 november 2017

SP zaken in de begroting 2018

Tijdens de begrotingsvergadering van dinsdag 14 november heeft de SP enkele resultaten binnen gehaald.

Lees verder
14 november 2017

Betoog SP begroting 2018

Voorzitter

Lees verder
10 november 2017

SP stelt vragen naar aanleiding van bodemverontreiniging kunstgrasvelden

Op 11 oktober 2017 zond het programma Zembla een programma uit over de milieueffecten van kunstgrasvelden, het gebruik van rubbergranulaat en de mogelijke uitspoeling van zware metalen in het oppervlakte- en grondwater en zodoende dus uiteindelijk ook in ons drinkwater. Er bestaat een risico dat hierdoor ernstige bodem- of grondwaterverontreiniging plaatsvindt of al heeft plaatsgevonden. Volgens de deskundigen in de reportage is het risico groot. Verbijsterend is het beeld dat zowel het ministerie van I&M alsmede het RIVM al jarenlang weten van de milieurisico’s. In de reportage is zelfs sprake van 20 x meer zinkuitspoeling dan die we aantreffen in de landbouw door bemesting. De SP wil dat er snel een onderzoek op bodem verontreinigingen komt van alle kunstgrasvelden in Maastricht.

Lees verder

Pagina's