h
30 september 2021

Verplichte zelfbewoningsplicht nieuwbouwwoningen

Het plan was eerder ingediend door Groenlinks Maastricht en de SP en kreeg gister tijdens de raadsavond bijval van de meeste andere partijen

Lees verder
30 september 2021

Jack van Gelooven burgerlid SP

Foto: SP

Jack van Gelooven is benoemd tot burgerlid voor de SP in de gemeenteraad van Maastricht.

Lees verder
26 september 2021

Ariane Schut is lijsttrekker voor SP bij komende gemeenteraadverkiezingen

Foto: SP

De ledenvergadering van de SP Maastricht heeft op 25 september de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld en Ariane Schut gekozen tot lijsttrekker. Ariane is sinds april 2018 actief in de Maastrichtse politiek voor de SP.

Lees verder
17 september 2021

SP roept op tot subsidie Open Monumentendagen

kijk en luister hier naar:

Lees verder
22 augustus 2021

Oproep SP Maastricht tot deelname aan demonstratie Limmel !

Oproep van SP Maastricht tot deelname aan demonstratie:
‘Géén Leeijen Loods in Limmel aan de Maas’
SP Maastricht steunt Protestactie Buurtnetwerk Limmel!

Lees verder
19 augustus 2021

Geslaagde Inkom voor studenten

Foto: SP
2 augustus 2021

Oproep aan het stadsbestuur en ondernemer om Hub-plan Trega niet door te zetten

Donderdag 29 juli werden wij, de stad en Limmel zeer onaangenaam verrast. De nieuwe eigenaar van het Trega terrein heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om daar een grote hal voor (stads)distributie en logistiek te bouwen. Wat een verschrikkelijk voornemen.
Deze aanvraag past helemaal niet bij de ontwikkelingen die wij voor ogen hebben voor dit terrein, voor Limmel en voor de stad. De SP vindt dat het niet mag gebeuren dat de breed gedragen gebiedsvisie, die met alle betrokkenen partijen wordt uitgewerkt, niet doorgaat. Deze gebiedsvisie geeft veel mooie ontwikkelingen en kansen voor de buurt en voor de stad. Het kan niet zo zijn dat er een nieuwe ondernemer verschijnt die in een solovlucht zijn eigen belangen nastreeft.
De manier waarop de ondernemer te werk is gegaan vinden wij bovendien geen vertrouwen wekken. Hij heeft achter de schermen zijn plan voor deze hub ontwikkeld en tegelijkertijd ogenschijnlijk meegewerkt aan de gebiedsvisie. Zou dit niet een mooie casus zijn om voor te leggen aan Follow the money?
U schrijft aan de raad dat u gaat onderzoeken hoe de juridische structuur over eigendom en vertegenwoordigingsbevoegdheid feitelijk is. Wij vragen ons af hoe het kan dat de gemeente zo verrast wordt door de wisseling van eigenaarschap in het grondeigendom en door de andere zaken die de ondernemer heeft gedaan in dit dossier. Wij begrijpen niet dat het college niet meer de vinger aan de pols heeft bij dergelijke belangrijke ontwikkelingen. En welke mogelijkheden ziet het college om onze eigen plannen voor het Trega/Zinkwitterrein te realiseren?
De SP wil met deze open brief de oproep van het Buurtnetwerk Limmel van 30 juli volledig steunen. En ook luid en duidelijk aangeven richting de heer Leeyen dat als het aan ons ligt zijn plan van tafel gaat. Niet op deze plek in de stad tenminste.

Lees verder
22 juli 2021

Hoe lang blijft DSM ?

De SP Maastricht begrijpt de pijn van de Mijnstreek over het vertrek van DSM. Diezelfde pijn kan ook Maastricht snel gaan treffen, want een multinational als DSM is tegenwoordig ook weer zo vertrokken.

Lees verder
10 juli 2021

art. 47 vragen over giften in relatie tot bijstand

Afschaffing van de boodschappenboete ook in Maastricht

Lees verder

Pagina's