h
24 maart 2021

Geen zesde wethouder!

Maastrichts gemeentebestuur raakt gehavend.
Grote tekorten in het sociaal domein en een interim-directeur die een kwart miljoen kreeg voor een opdracht van een half jaar hebben de Maastrichtse wethouder Jim Janssen uiteindelijk de handdoek in de ring doen gooien. Ook gemeentesecretaris Ruud Kleijnen is vertrokken. Zij kregen niet alleen geen solide verbeterplan voor het sociaal domein voor mekaar, maar brachten ook de gemeentelijke organisatie niet op orde.

Lees verder
18 maart 2021

SP stemmers bedankt !

Foto: E.Corbee
11 maart 2021

Folderen

Foto: E.Roelofs

Het klaarmaken van de folders is in volle gang !

Lees verder
24 februari 2021

Gemiste kans voor huurders

Het college van Maastricht stuurde op 16 februari een brief aan huiseigenaren in Maastricht.

Lees verder
13 februari 2021

Activiteiten Natuurtuinen Jekerdal na aanleiding van vragen van de SP

De SP stelde de overhaaste huuropzegging aan de orde in de gemeenteraad, goed nieuws dat de vrijwilligers van het IVN door kunnen gaan met hun activiteiten voor de natuur(beleving) in Maastricht

Lees verder
5 februari 2021

art. 47 vragen vuurwerkverbod

De afgelopen jaarwisseling was er in heel Nederland een algeheel vuurwerkverbod. Hoewel we de aanleiding betreuren, is de SP blij met het genomen besluit.

Lees verder
18 januari 2021

art.47 vragen over volkstuinen

De gemeente Maastricht zou eind 2020 volkstuinders een brief hebben gestuurd dat zij binnen 3 maanden kassen, rasters en opstallen moeten verwijderen. Wij krijgen daarover veel vragen van verontruste mensen. Waarom wil de gemeente dit ineens? Wat betekent dit voor je tuintje? Wie moet de kosten betalen?

Lees verder
8 januari 2021

Escalatie: IVN Maastricht wendt zich tot kantonrechter tegen huuropzegging

"IVN Maastricht (IVNM) maakt gebruik van de Natuurtuinen Jekerdal. Die bestaan uit tuinen en gebouwen. Een van die gebouwen (de “Groene Ruimte”) huurt IVNM van het CNME om vergaderingen, cursussen, opleidingen en andere vormen van bijeenkomsten mogelijk te maken. Het gebouw beschouwen we als ons clubgebouw. Op 8 december jl. heeft het CNME schriftelijk aan IVNM laten weten dat zij de huurovereenkomst per 1 januari 2021 opzegt. IVNM heeft daartegen schriftelijk bezwaar gemaakt en de gemeenteraad en het college van B&W Maastricht daarvan een kopie gestuurd. Het CNME heeft daarop uitgebreid schriftelijk gereageerd echter met die reactie was de huuropzegging helaas niet van tafel. Hiermee is het IVNM genoodzaakt zich tot de kantonrechter te wenden. IVNM stelt zich op het standpunt, dat het CNME de gemaakte huurafspraken dient na te komen. Naar verwachting wordt het verzoekschrift aan de rechter in de week van 4 tot 8 januari 2021 verstuurd. Wanneer de zaak bij de rechter wordt behandeld is nu nog onbekend. Ons verzoek bij de rechtbank heeft een schorsende werking, d.w.z. zolang er geen uitspraak van de rechter is kunnen de tuinen en het gebouw, met inachtneming van de Corona- maatregelen, gewoon gebruikt worden." 

Lees verder

Pagina's