h
12 juli 2017

Kaderbrief 2017

Tijdens de kaderbrief 2017 vergadering dinsdag 11 juli, heeft de SP fractie 2 waardevolle moties unaniem binnengehaald. De eerste motie is gemaakt n.a.v. het meldpunt slechte bewindvoerders, en de tweede motie gaat over verwarde mensen waar geen opvang voor is.

Lees verder
16 juni 2017

Kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En dat betekent dat wij hard aan de slag moeten met de samenstelling van de kandidatenlijst.

Lees verder
11 juni 2017

Motie Tekorten Sociaal Domein

Onze SP wethouder Jack Gerats zal namens enkele gemeenten een motie indienen voor het terugdringen van de tekorten op het sociale domein. Dit doet hij tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG.

Lees verder
7 juni 2017

De Nieuwe Toekomst & Zelfredzaamheid

In april van dit jaar presenteerde De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid’.  De WRR laat zien dat naast ‘denkvermogen’ ook ‘doenvermogen’ zeer belangrijk is om mee te kunnen doen in onze samenleving. En dat we daarmee niet onbeperkt kunnen uitgaan van zelfredzaamheid van burgers.

Lees verder
13 mei 2017

Meldpunt bewindvoering.

Foto: John Gunther

Mensen die in de schuldhulpverlening zitten komen in aanraking met een bewindsvoerder. Ondanks de ingevoerde eisen die gesteld zijn aan bewindvoerders, komen er nog regelmatig verhalen naar buiten van bewindsvoerders die er bewust of onbewust een puinhoop van maken. Dit verergerd vaak de situatie van de cliënten, in plaats van deze te verbeteren. Men zit dan vaak langer in de schuld of zelfs komt men nog dieper in de schuld. Vaak krijgen cliënten ook geen inzicht in hun financiële situatie, ook niet als men daar expliciet naar vraagt.

Lees verder
12 mei 2017

SP wethouder Jack Gerats opend ST Servaaskermis

Foto: john Gunther / kermis

Vrijdag 12 mei 16:00 uur was het zover.  SP wethouder Jack Gerats opende het grote volksvermaak de ST Servaaskermis.

Lees verder
24 april 2017

OPEN BRIEF JODIUMPILLEN VERSTREKKING DOOR REGERING

In dagblad de Limburger van zaterdag 22 april, heeft u kunnen lezen dat onze regering overgaat tot het verstrekken van jodiumpillen mocht zich een ramp voordoen bij de kerncentrale Tihange.

Lees verder
4 april 2017

benoeming tijdelijk raadslid Frans Vermeulen

Vanavond is Frans Vermeulen benoemd tot tijdelijk raadslid, als vervanger van raadslid Mara van Haassen die met zwangerschapsverlof is.

Lees verder

Pagina's