h

Pride is protest!

6 juli 2023

Pride is protest!

Foto: jack van gelooven

Pride is een protest! De SP was aanwezig bij Pride Maastricht 2023. Onder het motto "pride is een protest" hebben de organisatoren van Pride Maastricht zich opnieuw ingezet voor de strijd voor gelijkheid van de LGBTQIA+-gemeenschap. Een strijd die broodnodig is, aangezien LGBTQIA+-mensen nog steeds te maken hebben met materiële misstanden, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, ongelijke toegang tot gezondheidszorg, ongelijke toegang tot huisvesting en (politie)geweld.Net als andere gemarginaliseerde groepen streeft het kapitalisme ernaar om, zodra LGBTQIA+-mensen (enige) rechten verwerven, identiteiten te coöpteren tot levensstijlen die vermarkt en verkocht kunnen worden. Wij vinden dat we seksualiteit moeten vieren en definiëren op onze eigen voorwaarden, niet op basis van welke producten en identiteiten de markt ons verkoopt. Totdat de wortels van LGBTQIA+-fobie en alle andere vormen van discriminatie worden aangepakt, moet deze strijd doorgaan.Pride is a protest! The SP was present at Pride Maastricht 2023. Under the motto "pride is a protest," the organizers of Pride Maastricht once again dedicated themselves to the fight for equality for the LGBTQIA+ community. A fight that is desperately needed, as LGBTQIA+ people still face material abuses such as employment discrimination, unequal access to healthcare, disparate access to housing, and (police) violence.Just like other marginalized groups, capitalism aims to co-opt identities into marketable lifestyles once LGBTQIA+ individuals gain (some) rights. We believe in celebrating and defining sexuality on our own terms, rather than being dictated by the products and identities the market sells us. Until the roots of LGBTQIA+ phobia and all other forms of discrimination are addressed, this fight must continue.

Reactie toevoegen

U bent hier