h
7 juni 2017

De Nieuwe Toekomst & Zelfredzaamheid

In april van dit jaar presenteerde De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid’.  De WRR laat zien dat naast ‘denkvermogen’ ook ‘doenvermogen’ zeer belangrijk is om mee te kunnen doen in onze samenleving. En dat we daarmee niet onbeperkt kunnen uitgaan van zelfredzaamheid van burgers.

Lees verder
13 mei 2017

Meldpunt bewindvoering.

Foto: John Gunther

Mensen die in de schuldhulpverlening zitten komen in aanraking met een bewindsvoerder. Ondanks de ingevoerde eisen die gesteld zijn aan bewindvoerders, komen er nog regelmatig verhalen naar buiten van bewindsvoerders die er bewust of onbewust een puinhoop van maken. Dit verergerd vaak de situatie van de cliënten, in plaats van deze te verbeteren. Men zit dan vaak langer in de schuld of zelfs komt men nog dieper in de schuld. Vaak krijgen cliënten ook geen inzicht in hun financiële situatie, ook niet als men daar expliciet naar vraagt.

Lees verder
12 mei 2017

SP wethouder Jack Gerats opend ST Servaaskermis

Foto: john Gunther / kermis

Vrijdag 12 mei 16:00 uur was het zover.  SP wethouder Jack Gerats opende het grote volksvermaak de ST Servaaskermis.

Lees verder
24 april 2017

OPEN BRIEF JODIUMPILLEN VERSTREKKING DOOR REGERING

In dagblad de Limburger van zaterdag 22 april, heeft u kunnen lezen dat onze regering overgaat tot het verstrekken van jodiumpillen mocht zich een ramp voordoen bij de kerncentrale Tihange.

Lees verder
4 april 2017

benoeming tijdelijk raadslid Frans Vermeulen

Vanavond is Frans Vermeulen benoemd tot tijdelijk raadslid, als vervanger van raadslid Mara van Haassen die met zwangerschapsverlof is.

Lees verder
7 maart 2017

Nieuw burger niet raadslid Neda Mohammadi Fard.

De fractie is met ingang van 7 maart uitgebreid met een burger-niet-raadslid, Neda Mohammadi Fard. Neda is al geruime tijd werkzaam voor de SP in het bestuur. Wij wensen Neda veel plezier en succes in haar volgende stap in het politieke werk voor de SP.

Lees verder
3 maart 2017

Maastrichtse partijen starten publieksactie tegen Tihange

Zeven Maastrichtse partijen (GroenLinks, Seniorenpartij, CDA, SP, PvdA, PVM en MV) starten een affichecampagne tegen de Belgische kerncentrales. De partijen willen duizenden gele affiches door Maastricht en omgeving verspreiden, waarmee burgers blijk kunnen geven van hun protest tegen de kerncentrales in Tihange en Doel. Met de affichecampagne sluiten de partijen aan bij de publieksactie die vanuit Aken is opgestart en die het Duits-Limburgse grensgebied steeds geler kleurt. 

Lees verder
18 februari 2017

Campagne "Pak de Macht"

Foto: John Gunther

vrijdag 17 februari is de afdeling Maastricht gestart met de campagne "Pak de Macht" voor de 2de kamer verkiezingen. En waar kun je dat beter doen dan in onze eigen ROEMER-straat in de wijk Pottenberg.

Lees verder
21 december 2016

Schone lucht voor alle Maastrichtenaren

Foto: SP

Een schone lucht in Maastricht (en daarbuiten) is voor de SP zeer belangrijk. Wanneer de lucht niet schoon is, kan dit leiden tot luchtwegziektes. De SP heeft dan ook altijd ingezet op een filtering van de lucht in de zojuist geopende A2-tunnel. Indien dit niet mogelijk is, heeft SP Maastricht gekeken naar alternatieven. Afgelopen jaar heeft de SP gesproken met professor Dirk Avonts van de universiteit van Gent, hij is gespecialiseerd in de gezondheidseffecten van het wegverkeer.  Hij gaf aan dat bij 80km/uur de verbrandingsmotor van motorvoertuigen het meest optimaal werkt en dan dus de minste (ultra)fijn stof uitstoot. Dus een maximumsnelheid van 80km/uur in de tunnel levert zonder aanvullende maatregelen de beste luchtkwaliteit op, mits iedereen zich aan deze maximumsnelheid houdt. De SP Maastricht heeft dit voorgelegd bij wethouder Van Grootheest. Uit dit onderhoud bleek dat een maximsnelheid van 80km/uur voor de bovenste tunnelbuizen geldt en voor de onderste is dat 100km/uur. Dat garantie moet bestaan dat deze maximumsnelheden gereden worden heeft er toe geleid dat er een trajectcontrole komt in de tunnel. Ook de wethouder zag dat in.  

Lees verder

Pagina's