h
10 november 2017

SP stelt vragen naar aanleiding van bodemverontreiniging kunstgrasvelden

Op 11 oktober 2017 zond het programma Zembla een programma uit over de milieueffecten van kunstgrasvelden, het gebruik van rubbergranulaat en de mogelijke uitspoeling van zware metalen in het oppervlakte- en grondwater en zodoende dus uiteindelijk ook in ons drinkwater. Er bestaat een risico dat hierdoor ernstige bodem- of grondwaterverontreiniging plaatsvindt of al heeft plaatsgevonden. Volgens de deskundigen in de reportage is het risico groot. Verbijsterend is het beeld dat zowel het ministerie van I&M alsmede het RIVM al jarenlang weten van de milieurisico’s. In de reportage is zelfs sprake van 20 x meer zinkuitspoeling dan die we aantreffen in de landbouw door bemesting. De SP wil dat er snel een onderzoek op bodem verontreinigingen komt van alle kunstgrasvelden in Maastricht.

Lees verder
10 november 2017

SP stelt vragen naar aanleiding van verkeersproblemen Maasboulevardtunnel

Op 3 november 2017 bleek als gevolg van drukte (Belgen/Duitse dag) een rij te staan voor de slagboom in de parkeergarage Mosa Forum. Als gevolg daarvan gingen van de naastgelegen Maasboulevardtunnel de slagbomen dicht en werd de tunnel afgesloten. Vanuit de intercom werd aangegeven dat iedereen in de tunnel en parkeergarage hun auto moest verlaten. De medewerker Q-park werd benaderd door diverse bezorgde mensen, want dat is de eerste persoon met uniform waarvan gebruikers tunnel/garage zien als aanspreekpunt. Helaas gaf de medewerker Q-park aan dat zijn bevoegdheid gaat over parkeergarage Q-park en niet verantwoordelijk is voor het afsluiten van de tunnel; deze is van de gemeente Maastricht.

Lees verder
8 november 2017

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

Maastricht op weg naar sociaalste stad van Nederland

Lees verder
5 november 2017

Zeg het met een tomaat

In het kader van Superzaterdag deelde de SP gisteren tomaten uit aan de bewoners van de wijk Daalhof. Dit in het kader van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Lees verder
1 november 2017

Tour Tegen Tihange!

Foto: E.Corbee

De Tweede Kamer, de provincie Limburg en gemeenteraden
willen dat de verouderde kerncentrales Tihange & Doel sluiten. Maar onze
pensioenfondsen beleggen een kwart miljard in de gebrekkige centrales en helpen ze zo open te houden!

Lees verder
18 oktober 2017

Tour Tegen Tihange

De kerncentrales bij Doel en Tihange zijn verouderd en kennen vele gebreken. Deze Belgische kerncentrales draaien mede op Nederlands pensioengeld. In totaal hebben Nederlandse pensioenfondsen een kwart miljard geïnvesteerd in de eigenaar van de centrales Engie. Met ons pensioengeld brengen we 100.000en mensen in gevaar. Maar met ons pensioenkapitaal hebben we ook een kans om de centrales gesloten te krijgen.

Lees verder
9 oktober 2017

Meldpunt bewindvoering.

Foto: John Gunther

Mensen die in de schuldhulpverlening zitten komen in aanraking met een bewindsvoerder. Ondanks de ingevoerde eisen die gesteld zijn aan bewindvoerders, komen er nog regelmatig verhalen naar buiten van bewindsvoerders die er bewust of onbewust een puinhoop van maken. Dit verergerd vaak de situatie van de cliënten, in plaats van deze te verbeteren. Men zit dan vaak langer in de schuld of zelfs komt men nog dieper in de schuld. Vaak krijgen cliënten ook geen inzicht in hun financiële situatie, ook niet als men daar expliciet naar vraagt.

Lees verder
3 oktober 2017

ROZ gebouw zal blijven

Bij de presentatie van de begroting 2018, het heugelijk feit dat de gemeente het ROZ gebouw verkoopt voor 1 € en tevens een eenmalige subsidie verstrekt van 170.000 €.

Lees verder
2 oktober 2017

tekorten in de jeugdzorg

In de krant (limburger) van maandag 2 oktober is te lezen dat zorgverlener Mondriaan een deel van de hulp staakt aan kwetsbare kinderen. Dit is een heel slechte zaak. Gelukkig door het sociale beleid van de gemeente Maastricht komen er geen kinderen op straat te staan.

Lees verder
23 augustus 2017

Inkom 2017

De SP was afgelopen maandag zoals ieder jaar aanwezig bij de Inkom van nieuwe studenten. De informatiemarkt werd gehouden bij de Onze Lieve Vrouwe wal. 

Lees verder

Pagina's