h
17 februari 2019

Motie van de SP aangenomen (casus spionage ambtenaren)

Foto: SP

De SP heeft twee lange avonden de discussie in de raad gevolgd en de bijdrage van het college gehoord. Alles bij elkaar zijn wij tot de conclusie gekomen dat de koers die door betrokken partijen vanaf maart 2018 is gevaren, steeds meer heeft geleid tot een kokervisie bij de verschillende spelers, in plaats van het bekijken van gebeurtenissen vanuit een integrale blik en integrale visie.  

Lees verder
5 februari 2019

De top 10 verkiezingspunten Statenfractie SP 2019-2023

Dit willen wij voor Limburg:

Lees verder
14 januari 2019

Verkiezingsprogramma: Tijd voor rechtvaardigheid

Foto: SP / Foto: Jeroen Hendriks. In het midden SP-lijsttrekker Marc van Caldenberg, met aan zijn zijde kandidaten Anita Hendriks en Jorge

Tijd voor rechtvaardigheid. Dat is de titel van het programma waarmee de SP de aankomende provinciale statenverkiezingen in gaat. Een rechtvaardig Limburg is een provincie waarin iedereen meetelt en kan meedoen, waarin het prettig wonen en werken is en waar de belangen van inwoners voorop staan.

Lees verder
4 januari 2019

Het hart op de tong: emoties in de politiek

Emotie in de politiek: moeten we emotie in de politiek weren of vormen emoties een onmisbare dimensie van het bestaan? Op donderdag 24 Januari nodigen wij jullie uit naar de Aula van de Maastricht university, voor een lezing over de rol van emotie in de politiek.

Lees verder
1 december 2018

Vragen ex art. 47 R.V.O. Brand Weelec van 29 november 2018

Aan het College van Burgemeester en wethouders

Lees verder
29 november 2018

29 november afgelast: GRIP-avond wordt verplaatst

Afdeling Maastricht heeft besloten om de GRIP-avond van donderdag 29 november te verplaatsen naar een latere datum.

Lees verder
28 november 2018

Persbericht vertrek 2 fractieleden

SP Raadsleden John Gunther en Monique Martens hebben aangegeven de Maastrichtse SP-fractie te verlaten. John Gunther is 12 jaar lid geweest van de gemeenteraad namens de SP, waarvan 4 jaar als fractievoorzitter. Monique Martens is drie jaar raadslid voor de SP geweest. Zij was 10 jaar actief lid van de afdeling en vervulde gedurende die tijd diverse bestuursfuncties. Als reden voor hun vertrek geven zij aan dat er verschil van inzicht is met het afdelingsbestuur.

Lees verder
18 oktober 2018

Linkse filmavond "Hating Breitbart"

Jonge Socialisten Limburg organiseert samen met onze linkse vrienden van DWARS Limburg en ROOD een filmavond. De film voor deze avond is Hating Breitbart en na afloop is er ruimte voor discussie en een borrel. Wil je alvast een voorproefje van de film? Check de trailer dan hier: https://www.youtube.com/watch?v=kUWPWem_wJk

Lees verder

Pagina's