h
25 augustus 2023

Nieuwe leden betalen lagere lidmaatschap-contributie

Contributie voor nieuwe leden verlaagd!  

Enige tijd geleden heeft de partijraad besloten om het minimale bedrag voor de contributie van 20 euro naar 12 euro te verlagen. Zo kunnen we, zeker in deze dure tijden, nóg meer mensen verwelkomen als lid van de SP!

Lees verder
14 juli 2023

Sem Bonte Burgerlid voor SP

Foto: jack van gelooven

Op dinsdag 11 juli werd Sem Bonte burgerlid voor SP Maastricht

Lees verder
6 juli 2023

Pride is protest!

Foto: jack van gelooven

Pride is een protest! De SP was aanwezig bij Pride Maastricht 2023. Onder het motto "pride is een protest" hebben de organisatoren van Pride Maastricht zich opnieuw ingezet voor de strijd voor gelijkheid van de LGBTQIA+-gemeenschap. Een strijd die broodnodig is, aangezien LGBTQIA+-mensen nog steeds te maken hebben met materiële misstanden, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, ongelijke toegang tot gezondheidszorg, ongelijke toegang tot huisvesting en (politie)geweld.Net als andere gemarginaliseerde groepen streeft het kapitalisme ernaar om, zodra LGBTQIA+-mensen (enige) rechten verwerven, identiteiten te coöpteren tot levensstijlen die vermarkt en verkocht kunnen worden. Wij vinden dat we seksualiteit moeten vieren en definiëren op onze eigen voorwaarden, niet op basis van welke producten en identiteiten de markt ons verkoopt. Totdat de wortels van LGBTQIA+-fobie en alle andere vormen van discriminatie worden aangepakt, moet deze strijd doorgaan.Pride is a protest! The SP was present at Pride Maastricht 2023. Under the motto "pride is a protest," the organizers of Pride Maastricht once again dedicated themselves to the fight for equality for the LGBTQIA+ community. A fight that is desperately needed, as LGBTQIA+ people still face material abuses such as employment discrimination, unequal access to healthcare, disparate access to housing, and (police) violence.Just like other marginalized groups, capitalism aims to co-opt identities into marketable lifestyles once LGBTQIA+ individuals gain (some) rights. We believe in celebrating and defining sexuality on our own terms, rather than being dictated by the products and identities the market sells us. Until the roots of LGBTQIA+ phobia and all other forms of discrimination are addressed, this fight must continue.

Lees verder
29 juni 2023

Afschaffen milieuzone Maastricht

Foto: jack van gelooven / Limburger

Geen milieuzone?  De directeur van Milieudefensie Donald Pols geeft zijn mening over deze ontwikkelingen in de stad.  De Limburger plaatste een artikel. „Het gaat om een kwestie van leven en dood en dan spuugt de politiek in het gezicht van haar inwoners”, reageert hij vanuit Amsterdam. Pols ziet de milieuzone als meest effectieve optie om de gezondheid van de Maastrichtenaren te bevorderen. „

Lees verder
16 juni 2023

Anna geeft interview

Foto: jack van gelooven

Ons kersverse SP kaderlid Anna Moriarty Linthost, geeft interview aan RTV Maastricht over het onderzoek naar de woonsituatie in onze stad. Een fatsoenlijke woning tegen redelijke prijzen is een recht. Daar ontbreekt het helaas maar al te vaak aan zegt Maureen Alkema. Moet er een publieke wooncoöperatie worden opgericht zonder winstoogmerk? Bekijk de video. 

Lees verder
2 juni 2023

Over huren en wonen

SAMENSPRAAK!  Socialistische Salon Maastricht

Lezing over weigering huurverhoging  & je huurrechten

Woensdag 21 juni   a.s.
 
Actiegroep “Wij Weigeren de Huurverhoging” komt met ons praten:
De afgelopen 10 jaar stegen de huren met meer dan 35%.10 jaar huurstijging is genoeg! Meer dan 800.000 huurders hebben na het betalen van de huur te weinig over voor de noodzakelijke kosten en levensonderhoud. Actiegroep ‘Wij Weigeren de Huurverhoging’ strijdt daarom voor meerjarige huurbevriezing om wonen voor iedereen weer betaalbaar te maken. Actie is nodig.
 

https://wijweigerendehuurverhoging.nl/

Lees verder
10 mei 2023

Enquete betaalbaar wonen

Foto: jack van gelooven
 
Hoe is jouw woonsituatie? Of je studeert of starter bent, problemen en onrechtvaardigheden zijn helaas veel voorkomend, en vaak voelen wij ons hier machteloos tegen. Het Woonprotest Maastricht komt hiertegen in actie, en snel ook! Nog voor de zomer stelt onze coalitie van lokale actiegroepen in de gemeenteraad voor om in onze stad een volkshuisvestingcoöperatie te stichten, strevend op de bouw van betaalbare (studenten)woningen - publiek in handen van de gemeente Maastricht. 
 
Voordat we dit kunnen realiseren hebben we jullie input nodig, dus nodigen we je uit om deze korte enquête in te vullen over jouw ervaring met wonen. DIT is jouw kans om gehoord te worden in de lokale politiek!
 

Vul de enquête in, laat je gegevens achter, en join het Woonprotest in Maastricht. Klik op de onderstaande link.

Lees verder
26 april 2023

Grip terug op het Sociale Domein!!

Foto: jack van gelooven

Grip terug op het Sociale Domein

Lees verder
4 april 2023

Praten over afvalbeleid van Maastricht

Foto: jack van gelooven

‘We zijn in shock over de rotzooi’, oordelen nieuwe inwoners Maastricht over het gemeentelijk afvalbeleid

Lees verder
30 maart 2023

Wie heeft er de toekomst?

Foto: jack van gelooven

Wie heeft er de toekomst? En wie heeft er het langste last van de keuzes die de volwassenen op dit moment maken? Dat zijn uiteraard onze kinderen en jongeren. Daarom verdienen ze het volgens ons, om veel beter gezien en gehoord te worden. Ze moeten een flinke vinger in de pap kunnen hebben. Luister naar ze, betrek ze en geef ze zeggenschap bij het nemen van maatregelen en besluiten om de grote crisissen van deze tijd op te lossen. Wereldwijd, maar ook lokaal moeten we bij alle plannen en beleid, de gevolgen op langere termijn zeer serieus meewegen. Wij als volwassenen moeten leren om minder aan korte termijn resultaten te denken. We laten nog veel te vaak politieke en economische belangen voor gaan. Er zijn echter veel belangrijkere zaken dan dat. Het gaat vooral om de toekomst van onze planeet en daarmee de toekomst van onze nakomelingen. We zijn samen op weg….

Lees verder

Pagina's