h

De top 10 verkiezingspunten Statenfractie SP 2019-2023

5 februari 2019

De top 10 verkiezingspunten Statenfractie SP 2019-2023

Dit willen wij voor Limburg:

1. Iedereen doet mee

We bestrijden sociale achterstanden, bevorderen gezondheid en ondersteunen lokale initiatieven. Bij alle keuzes staat het kind op één.

2. Prettig en veilig wonen

Voldoende betaalbare en duurzame woningen en een stop op de groeiende overlast van vliegveld Beek en AWACS.  

3. Bereikbare buurten

Een bus in elke buurt, betaalbare kaartjes en eindelijk goede treinverbindingen naar Duitsland en België.

4. Leefbaar platteland

Geen nieuwe megastallen, minder vee en meer duurzame landbouw.

5. Werk voor Limburgers

We zorgen dat mensen die nu aan de kant staan mee kunnen doen en zorgen voor nieuwe banen.

6. Duurzaam met draagvlak

Er komt een provinciaal energiebedrijf. Nieuwe windturbines komen er alleen met draagvlak.

7. Sportief Limburg

Steun voor sport in verenigingen en op scholen. Ieder kind leert zwemmen. Geen gemeenschapsgeld naar profclubs.

8. Ruimte voor cultuurtalent

We stimuleren muziek en dans met regionale talentenplannen. Er komt een grote Limburgse prijs voor popcultuur.

9. Limburg groen!

We kiezen voor natuur boven winsten voor vervuilende bedrijven en planten minstens 10.000 bomen.

10. Betrouwbaar bestuur

Een provincie die luistert naar mensen. Geen miljoenen kostende prestigeprojecten.

Reactie toevoegen

U bent hier