h

Burgemeester wordt wethouder?

10 februari 2023

Burgemeester wordt wethouder?

Auteur Stephanie Blom
 
Overdracht portefeuille Jeugdzorg aan burgemeester

Onverstandig en slecht getimed
Tijdens de raadsvergadering van 31 januari werd door wethouder Bastiaens onverwacht en vrij abrupt namens het college van B&W bekend gemaakt dat de portefeuille Jeugdzorg per direct zou worden overgedragen van wethouder Meij aan de burgemeester. Een hoogst ongebruikelijke beslissing, die bovendien ook nog eens erg onverstandig is en ongelukkig getimed.

Hartverscheurend
Op dezelfde avond maakten bezorgde ouders en medewerkers verbonden aan de Medisch Kleuter Dagverblijven (MKD’s) van Zuid-Limburg namelijk gebruik van hun recht om een burgerplatform te organiseren. Volgens de website van de gemeente biedt het burgerplatform ‘inwoners, verenigingen, stichtingen en organisaties de mogelijkheid om hun boodschap tijdens de raadsavond te presenteren aan de gemeenteraad en andere aanwezigen.’ Aan de oproep van bezorgde medewerkers van het MKD om samen te komen in het gemeentehuis gaf een grote groep ouders, medewerkers, kinderen en andere geïnteresseerden gehoor. Tijdens de bijeenkomst werden de zorgen en onzekerheden van alle bij de MKD’s betrokkenen op invoelende en soms hartverscheurende wijze kenbaar gemaakt, hetgeen geen van de aanwezigen onberoerd kan hebben gelaten.

Persoonlijke toezegging wethouder Meij
Ter afsluiting van de bijeenkomst bekende wethouder Meij dat ook hij geraakt was door de verhalen van de ouders en medewerkers, en verzekerde hij hen dat hij er zorg voor zou dragen dat de bestaande zorg van de MKD’s op passende wijze zou blijven bestaan. Juist met het oog op die persoonlijke toezegging is de mededeling die tijdens de daaropvolgende raadsvergadering gedaan werd ten aanzien van de overdracht van zijn portefeuille naar de burgemeester bijzonder opmerkelijk te noemen.

Timing ongelukkig
Hoewel het formeel gezien aan het college van B&W is om te besluiten welke portefeuilles de burgemeester precies krijgt, naast de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid die burgemeesters altijd onder hun hoede hebben, is het in de praktijk hoogst ongebruikelijk dat een zware en momenteel erg controversiële portefeuille als Jeugdzorg bij de burgemeester ondergebracht wordt. Normaal gesproken gaat het namelijk vooral om meer formele taken als personeel en organisatie of ‘public relations’. Bovendien is de timing van de overdracht ronduit ongelukkig. Op 23 februari wordt binnen Xonar namelijk besloten of de specialistische zorg die het MKD in Maastricht aan kwetsbare jonge kinderen biedt, wordt afgestoten. Het is met het oog op het snel naderen van die cruciale datum daarom uiterst zorgwekkend dat de burgemeester de uitnodiging voor een gesprek met de betrokken en hoogst kundige medewerkers van het MKD afslaat omdat zij zich nog moet verdiepen in het onderwerp.

Onervaren 
De SP Maastricht zou daarom graag zien dat wethouder Meij, die immers meer ervaring en kennis heeft van de portefeuille Jeugdzorg, zijn karwei zou afmaken totdat het in ieder geval meer duidelijkheid is over het voortbestaan van de MKD’s in de regio Zuid-Limburg. De zorg voor de meest kwetsbare jonge kinderen en ouders van Maastricht is te belangrijk om nu aan een op dit dossier onervaren – en bovendien op korte termijn afscheidnemende – burgemeester over te laten.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier