h

Overheidsparticipatie en Right to Challenge SP is kritisch

24 april 2024

Overheidsparticipatie en Right to Challenge SP is kritisch

Bijdrage Raadsvergadering 23 april 2024  - n.a.v. de Motie D66 over overheidsparticipatie.

Als SP juichen we ….bijna elk voorstel om burgers meer te betrekken bij het wel en wee van onze stad, van harte toe. We hameren daarbij wel al een jarenlang op het belang van een zeer gedegen voorbereiding van die processen, een uitstekende uitvoering van die processen, en een meer dan excellente opvolging van participatie in welke vorm die dan ook gegoten wordt.

Denk daarbij aan buurtnetwerken, burgerinitiatieven, burgerplatform, stadsrondes, burgerparticipatie, burgerbegroting, subsidies, burgerberaad, voeten op tafel sessies, inspreek bijeenkomsten, overheidsparticipatie, et cetera. Maar een prima vorm leidt niet altijd tot een goede inhoud, en uiteindelijk gaat het de SP voornamelijk om dat laatste.

We willen de heer Jongen van D66, op het hart drukken het college te blijven wijzen op het belang van hun rol in de praktijk. Wensdenken is leuk, symboolpolitiek wordt vaak gebruikt, maar als burgers écht gezien en gehoord worden, is dat veel beter. En bovendien broodnodig, gezien het dalende vertrouwen in onze overheden.

Ik las in de motie verder over het how-to-do idee. De mogelijkheden van participatie zouden voor burgers duidelijker en beter vindbaarder moeten worden, zodat die burgers, wanneer ze wat van het bestuur willen, weten hoe ze dat moeten aanpakken. Meer en betere informatie is uiteraard welkom. Prima eerste stap als het maar geen papierentijgers blijven.

Een goede overheidsparticipatie of het right to challenge waar we het ook over hebben in deze motie, gaat echter veel verder dan een stukje tekst op de website zetten of een flyer maken. Dat is namelijk slechts één kant van de medaille. Het wel of niet slagen van participatie ligt voor een belangrijk deel in onze eigen gemeentelijke organisatie eerder dan bij de mogelijke onwetendheid van onze inwoners.

Daarom zou de SP ook graag willen pleiten voor de ontwikkeling van een goede instructie of leidraad voor ambtenaren en wethouders. Een leertraject over hoe het apparaat moet omgaan met participatie in brede zin en de in deze motie bedoelde overheidsparticipatie, in het bijzonder.

Dan nog even verder inzoomen op the right to challenge zoals die in de motie wordt aangehaald. Deze zouden wij als SP, zolang dat het niet beter wordt geregeld, uit de participatiekoffer willen halen. We beloven hiermee namelijk te veel dingen die we niet waar kunnen maken.

In Maastricht wordt dat zogenaamde recht van uitdaging vrijwel nooit gebruikt of geeffectueerd. Omdat het simpelweg veel te moeilijk wordt gemaakt voor burgers. De eisen zijn te hoog en aan de voorwaarden is vrijwel nooit te voldoen. Vaak blijkt het een dode mus.

Voor ons is de motie een mooie aanzet tot verbetering, maar behoeft wat SP betreft een betere uitwerking. Het is niet compleet voor wat betreft de aanpak van specifieke overheidsparticipatie en te optimistisch rond de right to challenge. Daarom zullen we de motie in deze vorm niet steunen

Mocht deze motie een meerderheid krijgen van deze raad, ligt er voor D66 een mooie taak en grote verantwoordelijkheid om de vinger aan de pols te houden en het college te motiveren grotere stappen te maken wat betreft participatie. Iets wat u ook zelf wil betogen met deze motie.

Dank u wel.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier