h

Maastricht wordt wakker!

14 juni 2022

Maastricht wordt wakker!

Wonen in Maastricht is een gezondheidsrisico!

Dit is de noodkreet van Milieudefensie en vele experts die de situatie van (lucht) vervuiling in onze stad in al jarenlang kaart brengen en geen verbetering kunnen waarnemen. Sterker nog de vervuiling overschrijdt op vele plekken de wettelijke en internationale normen. De normen worden regelmatig op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten aangescherpt. De WHO (World Health Organisation) geeft duidelijke en niet mis te verstane adviezen en aanbevelingen. Het is tijd om het tij te keren.

Het luchtalarm loeit!!

Zuid-Limburg en zeker Maastricht liggen overduidelijk in de gevarenzone. Het lijkt allemaal groen en sjoen, maar in de tussentijd gaat de vervuiling van (ultra) fijnstof en stikstofdioxine gerust zijn gang. Verkeer, vliegtuigen, fabrieken, hout stook, verbrandingsovens, scheepvaart in onze stad, de regio en de Euregio: ze plegen elke dag een aanslag op de gezondheid van de inwoners. Vaak ongemerkt door de mensen zelf, maar uit de cijfers en onderzoeken blijkt dat het desastreus is voor mens, leefomgeving en milieu.

Alle signalen staan op rood en toch worden de plannen om dit probleem op te lossen steeds tegengehouden of uitgesteld. Hoe raar is het dat als er een enkele klacht is van reukoverlast door een koffiebrandertje bij de Tapijnkazerne, deze wordt gehonoreerd in het kader van de Hinderwet en de betreffende koffiebrander moet vertrekken, en dat bij de dagelijkse aanslag op de gezondheid van de inwoners van Maastricht, wordt weggekeken? Hoe komt het dat we miljoenen uitgeven aan het voorkomen van verkeersdoden maar dat de doden en zieken door milieuvervuiling blijkbaar minder erg zijn? Hoe kunnen we het toelaten dat soms 1.000 vrachtwagens per etmaal aan onze woonbuurten voorbijrazen? Zo zijn er nog tal van voorbeelden op te sommen van heel kromme, vaak niet te begrijpen situaties en van de afwachtende houding van ons bestuur, over (lucht)vervuiling en de gevolgen daarvan.

Concreet en praktisch oplossen en wel NU

In het kort zijn de aanbevelingen van Milieudefensie: Een grote milieuzone tot aan de randen van de stad. Maastricht moet niet meer wachten op afspraken met de Belgen en Duitsers voor de invoering van een milieuzone. Actie is nu acuut nodig. Snelheid van het verkeer in de stad moet terug naar 30 kilometer per uur; stimuleren van elektrische goederenvervoer naar de binnenstad en de winkels; stimuleren van openbaar vervoer, fietsen en lopen. Toeristen en vrachtwagenverkeer, vaak doorgaand en internationaal, moeten om de stad heen geleid en/of opgevangen worden door Park & Ride mogelijkheden buiten de stad. Los daarvan zouden we de infrastructuur voor de routing van wegen en rondwegen dusdanig moeten ontwikkelen dat woonwijken zo min mogelijk last hebben van grote verkeersstromen.

Waar schort het aan?

De experts zien dat er bij het stadsbestuur sprake is van angst, gebrek aan ambitie, geen visie, geen wil, weinig gevoel voor urgentie en te veel beïnvloeding door lobbygroepen.

De oproep van milieudefensie is: “Leg alle schroom en twijfel van u af beste college en kom in actie. Bescherm uw burgers: dat is uw plicht. Stel niet uit en pak nu door! Scherp u eigen coalitieakkoord aan op dit gebied en kies voor een gezond en leefbare stad. Maastricht van de toekomst.

Wij steunen deze oproep. College, er ligt voor u een schone taak!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier