h

SP kampioen schriftelijke vragen stellen

5 januari 2024

SP kampioen schriftelijke vragen stellen

Ranking the Stars: de SP Maastricht is kampioen schriftelijke vragen stellen van 2023!

Door: Stephanie Blom, Raadslid 

Vandaag maakte  RTV Maastricht bekend dat de SP Maastricht er in 2023 van alle fracties in geslaagd is om de meeste schriftelijke vragen te stellen aan het college. Een knappe prestatie voor een kleine fractie als de onze, al zeggen we het zelf. En een prestatie waar we als fractie trots op zijn. We zien het namelijk als onze belangrijkste taak om de controlerende rol van de gemeenteraad naar behoren en met verve uit te voeren, zeker met het oog op de ontzettend scheve machtsverhoudingen tussen coalitie en oppositie in onze raad. Het bedroeft ons echter wel dat het, vooral door de vaak gebrekkige informatievoorziening aan de raad, zo vaak nodig blijkt om schriftelijke (vervolg)vragen te stellen aan het college.

Ook op het gebied van ingediende en moties en amendementen deden we het lang niet slecht: met negen ingediende moties en vier amendementen, lieten we in 2023 alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren voor ons. Een motie of amendement indienen is echter vrij gemakkelijk, een motie of amendement aangenomen krijgen door een meerderheid van de raad is een tweede. Helaas slaagden we daar in 2023 slechts één keer in, namelijk een motie waarin we het college opdroegen om ook het uitvoeringsplan van de Wmo als raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. Dat lijkt wellicht klein bier, maar het betekent dat de raad een fundamentele uitvoeringsbevoegdheid van het college – waar zij doorgaans niet over gaat – teruggepakt heeft. Dit is van groot belang omdat de raad nu ook kan sturen op de uitvoering van de Wmo, en niet alleen op de beleidskaders waar zij normaal over gaat. En dat is, zeker op een kwetsbaar beleidsterrein als de Wmo, een grote overwinning.  

Het is echter niet zozeer de kwantiteit van onze schriftelijke vragen, moties en amendementen waar we het meest trots op zijn, maar de kwaliteit daarvan. Ongericht en ongefundeerd vragen uitbraken is immers één ding, maar goed onderbouwde, kritische onderzochte, en fundamentele vragen stellen een heel andere tak van sport. Hetzelfde geldt voor moties en amendementen: het college vragen om wat intern onderzoek te doen en de resultaten daarvan ergens volgend jaar aan de raad te presenteren krijgt, met het oog op de matige impact daarvan, vrij gemakkelijk een meerderheid van de raad achter zich. Een motie die het college verzoekt om de aanbestedingsvoorwaarden in de Jeugdzorg fundamenteel te herzien om wankele zorgcowboys eruit te filteren, om de toegangseisen voor de energietoeslag substantieel te verlagen zodat meer mensen er aanspraak op kunnen maken, of om geld te reserveren en te investeren in de enige culturele vrijplaats die deze stad nog rijk is, blijken onder de huidige omstandigheden en verhoudingen simpelweg kansloze exercities. Kortom, het lijkt in deze gemeenteraad te lonen om gemakkelijk uitvoerbare moties voor de bühne in te dienen, in plaats van grondig uitzoekwerk te doen en oprechte veranderzucht te tonen.

Je kunt verschillend denken over de vraag waarom amendementen en moties van de hand van oppositiepartijen zelden tot nooit worden aangenomen. De een is van mening dat het ligt aan de overmacht van de coalitie(partijen) in de raad, die op de maandagavond voorafgaand aan de raadsvergadering van dinsdag een coalitieoverleg voeren waarin de ingediende moties en amendementen besproken worden. De ander meent dat het ligt aan de complexiteit van de ingediende moties en amendementen, of aan het late indienen daarvan. Wat de reden ook zij: de SP-fractie hoopt van harte dat we in 2024 iets welwillender om kunnen gaan met elkanders moties en amendementen, zeker als deze van goede kwaliteit zijn, van dekking voorzien, en uitvoerig onderbouwd.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier