h

Zwembad De Dousberg blijft voorlopig open

1 juni 2005

Zwembad De Dousberg blijft voorlopig open

De SP is verheugd met de toezegging van de wethouder om alle zwembaden van de Dousberg, behalve het 32 meter buitenbad, te behouden voor de komende vijf jaar.

In de vorige Tribune Lokaal van mei jl. deden wij nog ons verhaal over het gebrek aan normen en waarden bij het college en de ambtenaren, omdat ze het buitenbad van De Dousberg gesloten hadden en de sterfhuisconstructie leken te hebben ingezet. De toen aangekondigde actie is inmiddels ook uitgevoerd. We hebben in de week van 20 tot en met 24 juni samen met leden van de Stichting Brom (belangbehartigers van de recreatieve zwemmers) handtekeningen verzameld. Iedereen wilde tekenen en sommigen namen zelfs lijsten mee om thuis te verzamelen. Uiteindelijk resulteerde dit in een mooi totaal van ruim 3400 handtekeningen, die op vrijdag 24 juni aan wethouder Hoogma zijn aangeboden. De wethouder hoorde de reacties van de aanwezige actievoerende zwemmers (± 150 volwassenen en kinderen) en deed verder geen concessie.
Daarom was onze verbazing des te groter, toen dinsdag 28 juni bij de raadsvergadering de wethouder zei, dat hij het belang van de mening van de burger toch mee heeft laten wegen in zijn beslissing om zowel zwembad De Dousberg als zwembad Heer voor mi-nimaal 5 jaar open te houden inclusief het 50 meter buitenbad. Dit zou zelfs over 2 weken alweer open gaan en bleek ineens veel minder te kosten dan de berekende € 350.000. De directeur van De Dousberg was een beetje te gul in zijn toezeggingen naar één onderhoudsbedrijf.
Onze actie is dus geslaagd. Alle politieke partijen zijn overstag gegaan en hebben ingestemd met het openhouden van De Dousberg tot minimaal 2010 en het college gaat uitzoeken of daarna naast een zwembad bij De Geusselt nog bestaansrecht is voor De Dousberg. Ons inziens in ieder geval wel. Dus we zullen blijven vechten voor De Dousberg.

Tot slot heeft de wethouder - op uitdrukkelijk verzoek van Bert Jongen (D’66) toegezegd, dat het gewone onderhoud in zowel zwembad De Dousberg als in zwembad Heer uitgevoerd zal worden, zodat het twee volwaardige zwembaden blijven.
Het feest kon bijna niet op.

Ivo Tillie

NB: voor diegenen die meegewerkt hebben of erbij waren: Heel hartelijk dank ! Gelukkig blijkt maar weer eens, dat we als burgers wel degelijk nog macht hebben.

U bent hier