h

Vragen tariefverhoging Veolia

17 september 2007

Vragen tariefverhoging Veolia

De SP-fractie stelde de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

Maastricht 10-09-2007

Betreft: Vragen aan de wethouder over verhoging tarieven Veolia.

Vandaag heeft Veolia flinke tariefsverhogingen bekendgemaakt.

o.a. Het 1 Euro kaartje wordt 150% duurder.

Kunt u een volledige opgave geven van alle tariefswijzigingen?

Wat zijn de afspraken met Veolia en de gemeente/provincie als het gaat om tariefsverhogingen?

Sinds wanneer bent u op de hoogte van de tariefsverhogingen?

Bent u het met de SP eens dat de tariefsverhoging volledig in tegenstelling is met het beleid van het bevorderen van het gebruik van OV dat gemeente en provincie nastreven?

Bent u het met de SP eens dat het niet getuigt van een behoorlijke bedrijfsvoering van Veolia als plotseling een tariefsverhoging van 150% volgens de vervoerder noodzakelijk is om de winstmarges te behalen?

Bent u het met de SP eens dat Veolia met het 1 Euro kaartje blijkbaar een imago in de markt heeft willen zetten en de slechte invoering van de dienstregeling heeft willen camoufleren?

Bent u het met de SP eens dat het 1 Euro kaartje slechts een marketing foefje is geweest?

Wat gaat u doen om de tariefsverhogingen ongedaan te maken?

Namens de SP-fractie

Ivo Tillie

U bent hier