h

SP steunt petitie WSW- en MTB medewerkers

2 december 2007

SP steunt petitie WSW- en MTB medewerkers

De SP Maastricht steunt de petitie van de WSW- en MTB werknemers waarin ze te kennen geven het huidige arbocontract met LicomArbo te willen behouden.

Hun voornaamste reden is dat ze hun bedrijfsarts niet kwijt willen. Als de nieuwe plannen van de directie doorgaan gaat de bedrijfsartsfunctie verdwijnen. De werknemers hebben inmiddels 600 handtekeningen binnen de MTB verzameld.Deze zijn aangeboden aan de Raad van Commissarissen, de OR, de directie en wethouder Winants.

Het getuigt van een ondoordachte beslissing de huidige goede werkwijze, waarbij de werknemers het volste vertrouwen hebben in hun bedrijfsarts, overboord te gooien.

De bedrijfsarts kent het bedrijf door en door. De bedrijfsarts heeft kennis en kunde over de vaak complexe problemen van de gehandicapte werknemers. De bedrijfsarts is cruciaal voor het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de werknemers bij MTB.

MTB werknemers hebben niet alleen recht op deze zorg, maar hebben deze zorg in het bijzonder ook nodig.

Als blijk van steun aan de werknemers van MTB houdt de SP op dinsdagochtend 4 december een poortactie bij de personeelsingang van de MTB in Randwijck.

Van 07.00 tot 08.00 uur.

U bent hier