h

SP Maastricht steunt acties politiebonden: “Agenten verdienen beter !

13 januari 2008

SP Maastricht steunt acties politiebonden: “Agenten verdienen beter !

Vanochtend heeft de SP Maastricht een bezoek gebracht aan de 250 stakende en actievoerende agenten van de politie Limburg-Zuid in het actiecentrum de Geulhemermolen. De SP steunt de eisen van de agenten en heeft aan alle aanwezigen een door SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak onderschreven pamflet met steunverklaring overhandigd. De steun werd benadrukt met lollies voor de agenten onder het mom “laat de agenten niet op een stokje bijten”. De politiemensen eisen een betere CAO met gerechtvaardigde verbeteringen van o.a. een looneis van 200 euro netto per maand erbij als inhaalslag voor de pas op de plaats sinds 2004. Daarnaast willen ze vooral ook meer waardering in de toekomst door afspraken met minister Ter Horst over herijking van de functiewaardering.

In het bomvolle actielokaal werd teruggekeken op de voorbije weken van publieksvriendelijke acties zoals de actie “ Niet bekeuren”, waarbij voor lichte overtredingen alleen een waarschuwing gegeven werd. Maar dit gaat vanaf vandaag ook in Zuid Limburg veranderen. De acties worden harder door echt het werk neer te leggen en om vervolgens uit te monden in drie landelijke dagen van politiestakingen op 23, 28 en 30 januari. Minister Ter Horst moet gaan inzien dat het de agenten menens is en dat ze met een lonend aanbod moet komen.

Jan Willem van der Pol, hoofdbestuurder van de NPB (Nederlandse Politiebond) deed nadrukkelijk een appel op politiek Den Haag, voor de politie op te komen richting de minister.

En omdat de SP vanochtend de enige aanwezige politieke partij was die openlijk de acties steunt, bedankte actiecoördinator Limburg Zuid Piet Kroon de partij en deed een oproep niet te schromen om SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak te mailen.

Om de stakingsdag verder te vullen gaat het korps publieke en sociale hand-en spandiensten verrichten. Zo worden in Maastricht bejaardenhuizen bezocht en wordt in Brunssum de straat schoongeveegd. Dit is nog maar het begin van de acties. “In de tweede actieweek gaat Limburg los”; aldus de actieleiding.

U bent hier