h

Hart voor Jeugdzorg! Teken de petitie.

28 februari 2011

Hart voor Jeugdzorg! Teken de petitie.

Het kabinet is van plan om de Limburgse jeugdzorg met 40% te korten. Hierdoor zullen jeugdhulpverleners worden ontslagen en kwetsbare jongeren die hulp nodig hebben op wachtlijsten worden geplaatst.

Jeugdzorg is op dit moment nog een verantwoordelijkheid van de provincies. Daarvoor ontvangen de provincies geld van het rijk, maar hier dreigen nu forse ingrepen. Voor de SP is dit onaanvaardbaar. De provincie Limburg wordt door dit kabinet 40 procent gekort op het budget voor jeugdzorg. Dat betekent dat naar schatting 800 jongeren niet geholpen kunnen worden en dat 200 banen van jeugdhulpverleners op de tocht staan.

“Deze kaalslag pikken wij niet!”, aldus SP Statenlid Thijs Coppus. “Het gaat hier om de zorg voor de meest kwetsbare kinderen die een goede toekomst verdienen. Je moet niet hard voor deze kinderen zijn, maar je moet er een hart voor hebben!"

Teken hier de petitie.

U bent hier