h

,Korten op jeugdzorg is bezuinigen op kinderen'

16 februari 2011

,Korten op jeugdzorg is bezuinigen op kinderen'

De Tweede Kamer debatteert op initiatief van SP-Kamerlid Nine Kooiman over de miljoenenbezuinigingen in de Limburgse jeugdzorg. ‘Het kabinet draait met de bezuinigingen de jeugdzorg in Limburg de nek om. Jeugdhulpverleners worden ontslagen en kwetsbare jongeren die hulp nodig hebben worden op wachtlijsten geplaatst.'
Nine Kooiman
Nine Kooiman

Jeugdzorg is op dit moment nog een verantwoordelijkheid van de provincies. Daarvoor ontvangen de provincies geld van het rijk, maar hier dreigen nu hele forse ingrepen. Onaanvaardbaar, volgens Nine Kooiman: ‘De provincie Limburg wordt door dit kabinet 40 procent gekort op het budget voor jeugdzorg. Dat betekent dat naar schatting 800 jongeren niet geholpen kunnen worden en dat 200 banen van jeugdhulpverleners op de tocht staan. Deze kaalslag is onacceptabel.’

Niet alleen in Limburg, ook in Brabant lopen de wachtlijsten op en worden jeugdhulpverleners ontslagen. Kooiman accepteert niet dat de staatssecretaris de verantwoordelijkheid enkel bij de provincies legt. ‘De staatssecretaris moet garanderen dat kinderen en gezinnen op tijd de hulp krijgen die zij nodig hebben. Hulpverleners ontslaan is kapitaalvernietiging.’

U bent hier