h

Vragen ex art. 47 R.V.O. Brand Weelec

18 oktober 2018

Vragen ex art. 47 R.V.O. Brand Weelec

Aan:  College van Burgemeester en wethouders.

Onderwerp: Vragen ex art. 47 R.V.O. Brand Weelec

Maastricht 17 oktober  2018

Geacht College,

In de nacht van woensdag 10 oktober is er een grote brand uitgebroken bij recyclebedrijf  Weelec.

I.v.m. de grote rookontwikkeling werd omwonenden  geadviseerd deuren en ramen te sluiten en waren meetploegen aanwezig om te meten of er geen giftige stoffen werden aangetroffen.

Aangezien dat dit nu de 4de keer is dat er brand woedt bij Weelec en ons berichten van grote onrust bereiken van omwonende,  heeft de SP raadsfractie de volgende vragen:

 • Gezien het tijdstip van (alweer) een brand bij Weelec hoe verloopt dan de informatiestroom naar omwonenden  toe?
 • Hoe wordt de buurt op de hoogte gehouden tijdens en na de brand over eventuele giftige stoffen of anderzijds gevaar voor de omgeving?
 • Is men tijdens het late uur (23:30 ) van het uitbreken van de brand bij bewoners langs de deur gegaan om hen te informeren?
 • Hoe gaat men om met mensen die om welke reden dan ook niet mobiel zijn, hulpbehoeftig zijn of dergelijke, te waarschuwen?
 • Kunnen deze mensen naar de gemeente, hulpdiensten, etc. bellen voor hulp om ramen en deuren te sluiten als men niet zelfstandig het bed kan verlaten?
 • Enkele dagen na de brand lagen er nog gas en zuurstofflessen te roesten langs de weg, afgezet met rood wit lint. Is er hier op gecontroleerd of dit toelaatbaar is en geen gevaar voor de omgeving is?
 • Ook heeft de brandweer flessen propaan uit het pand gehaald. Bent u het met ons eens dat dit tot zeer gevaarlijke situaties kan leiden en heeft men hier vergunning voor?
 • Zijn deze propaan flessen wel veilig opgeborgen bij brand en andere calamiteiten?
 • Ons is ook te ore gekomen dat  MTB, mensen heeft weggehaald die bij Weelec werkzaam zouden zijn. Kunt u aangeven of deze informatie klopt en zo ja wat de reden van vertrek van de werknemers is?
 • Daar dit nu al de 4de brand is bij Weelec, bent u het met de SP eens dat er een verscherpte controle dient plaats te vinden om geen (gezondheid)calamiteiten meer te veroorzaken door het bedrijf?
 • Kunt u aangeven wat de oorzaken waren van de 4  branden en of de omgeving hier ook gevaar liep voor de volksgezondheid?
 • Bent u het met de SP eens gezien deze calamiteiten dat bedrijf Weelec geen plaats heeft in een woonomgeving zoals nu het geval is?
 • Op welke wijze blijft u de omwonenden van de brand informeren over eventuele nazorg?
 • Gaat de gemeente alsnog de omwoners informeren over de toedracht van de brand(en) en de risico’s voor de volksgezondheid?

Met vriendelijke groet

John Gunther
SP Raadsfractie gemeenteraad Maastricht

Reactie toevoegen

U bent hier