h

Persbericht vertrek 2 fractieleden

28 november 2018

Persbericht vertrek 2 fractieleden

SP Raadsleden John Gunther en Monique Martens hebben aangegeven de Maastrichtse SP-fractie te verlaten. John Gunther is 12 jaar lid geweest van de gemeenteraad namens de SP, waarvan 4 jaar als fractievoorzitter. Monique Martens is drie jaar raadslid voor de SP geweest. Zij was 10 jaar actief lid van de afdeling en vervulde gedurende die tijd diverse bestuursfuncties. Als reden voor hun vertrek geven zij aan dat er verschil van inzicht is met het afdelingsbestuur.

John Gunther heeft aangegeven dat hij als eenmansfractie verder gaat. Monique Martens heeft aangegeven de politiek geheel te verlaten en haar zetel terug te geven aan de partij. Zij zal in de raad worden opgevolgd door Ariane Schut. De coalitie heeft aangegeven door te willen met de SP als coalitiepartner.

De afdeling van de SP Maastricht betreurt de besluiten van genoemde raadsleden ten zeerste. Afdeling en fractie willen lessen leren uit hetgeen is gebeurd. De fractie geeft aan met een positieve houding verder aan de slag te willen binnen de coalitie en de raad. SP raadslid Bram Pulles: “We hebben een taak en een verantwoordelijkheid richting de stad. Ja, dit is pijnlijk voor ons, maar uiteindelijk gaat het om onze idealen en onze inzet voor een sociaal Maastricht. Daar staan we voor”.

Reactie toevoegen

U bent hier