h

Vragen ex art. 47 R.V.O. Brand Weelec van 29 november 2018

1 december 2018

Vragen ex art. 47 R.V.O. Brand Weelec van 29 november 2018

Aan het College van Burgemeester en wethouders

Onderwerp: Vragen ex art. 47 R.V.O. Brand Weelec

Maastricht , 30 november  2018

Geacht College,

Op 29 november 2018  was er rond 12.30 uur opnieuw brand bij Weelec.

Dit is alweer de 5e brand sinds 6 november 2017.  De SP fractie heeft naar aanleiding van de 4e brand op 17 oktober al vragen gesteld aan uw College, door het college beantwoord op 14 november. De onrust bij omwonenden blijft onverminderd groot en daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen:

1.   Wat heeft er gebrand en wat was de oorzaak van de brand?

2.   Er was ook een ambulance aanwezig bij het terrein van Weelec. Zijn er gewonden gevallen bij de brand en wat was de aard van de verwondingen?

3.    Medewerkers van MTB die hun lunchwandeling langs het terrein van Weelec maakten, klaagden over ‘geen adem kunnen krijgen’. Wat hebben zij ingeademd? Welk gevaar is er voor hun gezondheid?

4.   Na deze klacht van medewerkers is bij MTB omgeroepen ramen en deuren te sluiten. Hebben andere medewerkers van MTB gevaar gelopen?

5.   Is het college zich ervan bewust dat 5x brand binnen ruim een jaar geen toeval kan zijn?

6.   Is het college zich ervan bewust dat het met 5x brand bij Weelec een gevaarlijke situatie laat voortbestaan, niet alleen voor buurtbewoners, maar ook voor medewerkers van aanpalende bedrijven?

7.   Wat doet het college er aan om deze gevaarlijke situatie te beëindigen?

Met vriendelijke groet

Bram Pulles
SP Raadsfractie gemeenteraad Maastricht

 

Reactie toevoegen

U bent hier