h

Opening van Grand Hotel op de Boschstraat. Vragen van de SP over het raadsvoorstel

3 april 2019

Opening van Grand Hotel op de Boschstraat. Vragen van de SP over het raadsvoorstel

Foto: SP

Maastricht, 2 april 2019

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Socialistische Partij

Betreft: Vragen m.b.t. Raadsvoorstel Boschstraat 76 (Grand Hotel)

Geacht college,

De SP-fractie wil graag de onderstaande vragen schriftelijk beantwoord zien voor de behandeling van het raadsvoorstel in de raadvergadering van 16 april.

1. Dit voorstel gaat om de vraag of de raad een verklaring van geen bedenkingen kan geven, zodat het college kan besluiten af te wijken van het bestemmingsplan. In het voorstel staat dat de raad kan alleen weigeren om de verklaring af te geven "in het belang van een goede ruimtelijke ordening". Dat levert de vraag op wat onder de mogelijke weigeringsgronden valt. Graag daarop een toelichting.

2. Er komt weer een hotel bij, op korte afstand van 4 andere hotels aan de Boschstraat. Wat doet dat met de leefbaarheid van dat gebied? Welke visie heeft het college hierop?

3. Op blz. 28 van het raadsvoorstel staat dat gasten van het hotel via de Kleine Gracht het hotel per auto kunnen bereiken. Auto's kunnen in principe niet vanuit de Boschstraat/Maagdendries de Boschstraat inrijden. Daar staan die beweegbare palen. Klopt het dat de Kleine Gracht afgesloten is voor autoverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Waarom wordt hier een uitzondering gemaakt voor de gasten van dit hotel. Hoe ga je dit handhaven? Welke aanzuigende werking gaat hiervan uit voor ander autoverkeer? Wordt de buurt rond de Kleine Gracht nog gevraagd wat zij hiervan vinden?

4. Autogasten komen zo met de auto in feite van de verkeerde kant aanrijden. Ze moeten aan de linkerkant van de weg parkeren voor het hotel, zodat de auto in de verkeerde rijrichting staat. Is dat verkeersveilig en mag dit wel volgens de verkeersvoorschriften?

5. Veroorzaakt de voorgestelde rijroute een toename van het autoverkeer op de plek waar ook de ingang is van de bewaakte fietsenstalling van Markt? Zo ja, hoeveel (ook gezien de vragen gesteld bij 3 van mogelijk aanzuigende werking). Wat betekent dit voor de veiligheid van voetgangers en fietsers op deze plek?

6. De SP vraagt zich af of de toename van autoverkeer op dit punt in de Boschstraat mogelijk is. Het is op dat punt vaak al een spaghetti van weggebruikers: fietsers, de taxistandplaats, de bushalte en bussen, overstekende voetgangers, en alle marktdagen (woensdag, vrijdag, zaterdag en soms ook op zondag) is het er nog drukker.

7. Gasten kunnen hun auto niet parkeren bij het hotel, daar worden geen voorzieningen op het terrein zelf voor getroffen. Idee is om "valet parking" te regelen. Personeel van het hotel rijdt de auto naar parkeerplaatsen in de buurt die via een bepaalde constructie (net als bij het Derlon hotel) zijn gehuurd. Is dat in overeenstemming met ons ruimtelijkeordeningsbeleid.

8. In bijlage 4, blz. 1 staat een berekening van de parkeerdruk die de hotelgasten zullen veroorzaken: minimaal 24 en maximaal 33 parkeerplaatsen. Kan de wethouder garanderen dat deze parkeerplaatsen niet ingehuurd worden op een plek die ten koste gaat van openbare parkeerplaatsen?

9. De Batterijstraat is nu een woonstraat. Aan die zijde wil men laden en lossen gaan afhandelen. Op zich wel redelijk geregeld (concentratie op 3 momenten in de week, tussen 9 en 11), maar het wordt wel drukker in die straat. In hoeverre zijn bewoners nu al op de hoogte van de plannen en hebben zij mee kunnen denken over de plannen? Of worden zij straks 'ineens' geconfronteerd met het plan en hebben ze 6 weken om de stapel stukken (meer dan 440 blz.) te beoordelen.

10. Wil de gemeente eventueel actieve inspraak bevorderen met betrekking tot dit plan, zodat bewoners in de omgeving Batterijstraat/Boschstraat ook uitleg kunnen krijgen over de plannen en hun vragen kunnen stellen?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Ariane Schut

Raadslid SP

Reactie toevoegen

U bent hier