h

Escalatie: IVN Maastricht wendt zich tot kantonrechter tegen huuropzegging

8 januari 2021

Escalatie: IVN Maastricht wendt zich tot kantonrechter tegen huuropzegging

"IVN Maastricht (IVNM) maakt gebruik van de Natuurtuinen Jekerdal. Die bestaan uit tuinen en gebouwen. Een van die gebouwen (de “Groene Ruimte”) huurt IVNM van het CNME om vergaderingen, cursussen, opleidingen en andere vormen van bijeenkomsten mogelijk te maken. Het gebouw beschouwen we als ons clubgebouw. Op 8 december jl. heeft het CNME schriftelijk aan IVNM laten weten dat zij de huurovereenkomst per 1 januari 2021 opzegt. IVNM heeft daartegen schriftelijk bezwaar gemaakt en de gemeenteraad en het college van B&W Maastricht daarvan een kopie gestuurd. Het CNME heeft daarop uitgebreid schriftelijk gereageerd echter met die reactie was de huuropzegging helaas niet van tafel. Hiermee is het IVNM genoodzaakt zich tot de kantonrechter te wenden. IVNM stelt zich op het standpunt, dat het CNME de gemaakte huurafspraken dient na te komen. Naar verwachting wordt het verzoekschrift aan de rechter in de week van 4 tot 8 januari 2021 verstuurd. Wanneer de zaak bij de rechter wordt behandeld is nu nog onbekend. Ons verzoek bij de rechtbank heeft een schorsende werking, d.w.z. zolang er geen uitspraak van de rechter is kunnen de tuinen en het gebouw, met inachtneming van de Corona- maatregelen, gewoon gebruikt worden." 

Reactie toevoegen

U bent hier