h

Herhaalde oproep: U pensioen loopt gevaar !!!

23 november 2021

Herhaalde oproep: U pensioen loopt gevaar !!!

Werkenden en gepensioneerden kom vrijdag 26 november 2021 om 17:30 uur naar onze pensioenactie- en informatiebijeenkomst in Maastricht om samen met ons plannen te maken om het tij te keren. Vanwege Coronamaatregelen beginnen wij vroeger. De bijeenkomst duurt tot 19:30 uur.

Trefcentrum Wittevrouwenveld Edisonstraat 4, 6224 GK Maastricht

Een kwartier lopen van het centraal station Maastricht. Voldoende parkeergelegenheid.
Een grote zaal waar Coronaproof kan worden vergaderd. Denk aan QR-code en mondkapje.

Sprekers: Bart van Kent SP, Huub Esten RHP, Rob de Brouwer. Ruimschoots gelegenheid tot het stellen vragen en het maken van actieplannen.

Aanmelden voor de bijeenkomst in Maastricht bij: www.sp.nl of www.redhetpensioenstelsel.nl

Of voor een van onze andere bijeenkomsten: 10/12 Den Haag, 14/1 Zwolle of Assen, 21/1 Enkhuizen, 28/1 Oss, 5/2 of 12/2 landelijke bijeenkomst jaarbeurs Utrecht, 7/2 Amsterdam.

Samen kunnen we een eerlijk pensioen afdwingen: Door het huidige pensioenakkoord van tafel te vegen en ons eigen gespaarde geld te gebruiken om op tijd met pensioen te gaan waarbij de pensioenuitkering mee stijgt met de prijzen.

Al meer dan twaalf jaar lang zijn de huur van je woning, de prijzen in de supermarkt en de kosten van energie met recordsnelheden aan het stijgen terwijl het aanvullend pensioen niet omhooggaat (niet wordt geïndexeerd) of zelfs is gekort door foutieve rekenregels.

Daardoor hebben gepensioneerden nu bijna 25% minder koopkracht vanwege het niet of nauwelijks indexeren van hun pensioen in de periode 2008 t/m 2020. De pensioenopbouw van werkenden is evenmin aangepast aan de prijsstijging, waardoor de opbouw wordt uitgehold en straks veel minder pensioen oplevert dan verwacht. Werkenden zijn doorgaans niet bezig met hun pensioen voor later, terwijl zij daar één dag per week of soms nog meer voor werken. Hun reactie op de mededeling dat hen in bedoelde periode bijna 25% van hun pensioenopbouw afhandig is gemaakt is doorgaans: “Dit kan niet waar zijn”.

Helaas is waar dat pensioenfondsen steeds rijker worden en pensioendeelnemers steeds armer.
Het pensioenvermogen groeide in de periode 2008 t/m 2020 van 592 miljard euro naar 1.706 miljard euro en zal per ultimo 2021 waarschijnlijk de 1.800 miljard euro passeren.

Pensioengeld is je eigen geld, gespaard tijdens je werkzame leven, daarom moeten werkenden en gepensioneerden hier zelf zeggenschap over krijgen.
Elk jaar stijgt de leeftijd waarop je met pensioen kunt gaan verder, terwijl je na een leven lang hard werken gewoon met 65 jaar moet kunnen stoppen met werken, en bij zware beroepen eerder. Deskundigen bevestigen dat dit goed haalbaar en betaalbaar is.
Een maximum moet worden gesteld aan het salaris waarmee topmannen bij pensioenfondsen en pensioenuitvoerders zichzelf belonen.

Dit kan en moet anders: Stop de Pensioenroof!!!

 • Het pensioenakkoord van tafel en verbetering van het huidige pensioenstelsel;
 • Niemand wil een casinopensioen met jaarlijks onzekerheid over de hoogte daarvan;
 • Pensioenfondsen kunnen dan rekening houden met hun rendement, dan stijgen depensioenen voor iedereen en wordt compensatie voor gemiste indexatie mogelijk;
 • Zeggenschap over ons eigen pensioengeld en stoppen met werken op een redelijke leeftijd;
 • Een stop op het gegraai aan de top.                                                                   
 • Zo wordt u bedrogen:
  • De pensioenvermogens zijn met 188% gestegen en
  • Uw pensioeninkomen is met 166% aan koopkracht gedaald
  •  Dat betekent dat u meer dan 1 1⁄2 jaar aanvullend pensioen heeft ingeleverd.
  • Herstel van deze onrechtvaardige situatie dus inhaalindexatie over 2008 t/m 2020 kost 47,1 miljard inclusief rente en dat is slechts 2,7% van de pensioenvermogens.

 

Reactie toevoegen

U bent hier