h

Koopkracht Campagne

5 september 2022

Koopkracht Campagne

Foto: jack van gelooven
Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen. Dit terwijl de economie groeit, grote bedrijven enorme winsten maken en de superrijken alleen maar rijker worden. Dit zorgt voor een grotere ongelijkheid en steeds meer problemen voor mensen. Daarom moet er nu een noodplan komen, de kosten moeten omlaag!  
 

NAAR EEN ANDERE ECONOMIE

Voor de langere termijn moeten we de kapitalistische economie fundamenteel veranderen zodat de economie niet slechts voor een enkeling werkt, maar voor iedereen. Het is niet rechtvaardig dat er gigantische winsten worden gemaakt, maar deze niet terecht komen bij de mensen die ervoor hebben gewerkt. De kosten en de belasting die mensen betalen moeten omlaag en de grote bedrijven met veel winst en superrijken moeten hun eerlijke deel betalen.
 

EEN NOODPLAN IS NODIG

Maar steeds meer mensen kunnen nu hun rekeningen niet meer betalen en  daarom moet er acuut ingegrepen worden. De kosten moeten omlaag en de lonen, uitkeringen en AOW omhoog.
Wij komen daarom met een noodplan:
  1. Betaalbare boodschappen
  2. Een lagere energierekening
  3. Kosten voor tanken omlaag
  4. Bevriezen van de huur
  5. Afschaffen eigen risico
Daarnaast willen we een hoger minimumloon van 15 euro per uur, met  daaraan gekoppeld de uitkeringen en de AOW. Pensioenen moeten eindelijk worden geïndexeerd, waardoor ze meestijgen met de prijzen. We betalen dit door de grote bedrijfswinsten meer te belasten en de superrijken en grote vermogens een eerlijk deel aan belasting te laten betalen. Voor dit noodplan strijdt de SP in de Tweede Kamer, maar daarmee alleen redden we het niet. Alleen als we ons organiseren, kunnen we dit samen voor elkaar krijgen. 17 september groot protest in Den Haag! 
 

Doe daarom ook mee!

Reactie toevoegen

U bent hier