h

SAMENSPRAAK werd weer goed bezocht en erg gewaardeerd.

1 september 2022

SAMENSPRAAK werd weer goed bezocht en erg gewaardeerd.

Foto: jack van gelooven
We werden deze woensdagavond aan de hand genomen door onze inspirerende spreker Lou Franssen. Hij vertelde in het kort de geschiedenis en opkomst van het neoliberalisme en het rechtspopulisme. Samen vormen deze bewegingen een erg giftige mix. En de breuken in het huidige systeem worden elke dag groter. We spraken uitgebreid over wat linkse partijen zoals de SP kunnen doen om het tij te keren. Kapitalisme, marktdenken en de 'ikke' cultuur, staat in de weg van een sociale samenleving waar zaken zoals solidariteit, gelijkwaardigheid en menswaardigheid de richting van ons denken en doen aangeven! We gaan snel de volgende SAMENSPRAAK, - Socialistische Salon Maastricht - organiseren en zien de deelnemers uiteraard graag weer terug.

Reactie toevoegen

U bent hier