h

Politiek café over buurtaanpak Caberg Malpertuis

2 februari 2006

Politiek café over buurtaanpak Caberg Malpertuis

Voor de wijken Caberg en Malpertuis is de afgelopen jaren een totale buurtaanpak uitgewerkt in samenwerking met de burgers. En alhoewel de burgers in een vroeg stadium erbij betrokken zijn, lopen er voor een groot aantal burgers de ontwikkelingen niet goed.
De problemen van herhuisvesting, van het stukmaken van de sociale samenhang, van de huurverhoging, die mensen moeten gaan betalen, van de overlast van gezinnen, die het niet zou nauw nemen met de buurt, van de drugsoverlast en van de dure gezamenlijke voorzieningen zijn blijven liggen. Wij maken ons daar ernstig zorgen over. En wij niet alleen.

De avond is door ongeveer 35 mensen bezocht en ze waren niet alleen nieuwsgierig naar de inbreng van Remi Poppe, die daarvoor naar Maastricht is gekomen, maar ook om hun ergernis en zorg uit te spreken.

Het verhaal van Remi was helder, want het belangrijkste argument, dat door woningbouwcorporaties wordt gebruikt voor sloop is, dat de woningen niet meer van deze tijd zijn. Maar hoe zit dat dan met de woningen van meer dan 100 jaar oud. De binnenstad van Maastricht en andere grote steden moet dan helemaal gesloopt worden, want die zijn al lang niet meer van deze tijd. Of heeft de woningbouwcorporatie hier een belangrijke taak van hun laten liggen. Wel huren ontvangen maar niet investeren in woningen voor de toekomst.
Dit is mede ook veroorzaakt, omdat - als gevolg van de bouwsubsidiefraude - alle subsidies voor woningbouw zijn afgeschaft en de woningbouwverenigingen vanaf 1996 zelf financieel hun broek op moeten houden. Woningbouwverenigingen werden projectontwikkelaars met als één van hun taken woningbouw voor de doelgroep (sociale woningbouw dus). Woningen werden niet meer gezien als een primaire behoefte van mensen, maar als een economisch eenheid. En die economische eenheid kan dan - volgens woningbouwcorporaties - ook ergens anders geplaatst worden en er kan misschien nog wel meer aan verdiend worden ook. Dat er in dat huis een gezin leeft, dat zich het huis en de buurt eigen gemaakt heeft, is dan voor de woningbouwcorporaties van minder belang. Dat is niet alleen in Maastricht zo, maar dat geldt voor heel Nederland.
Remi had 's-middags een aantal van de te slopen woningen gezien en kwam al snel tot de conclusie, dat sloop technisch niet noodzakelijk is en dat renovatie heel goed kan en ook nog stukken goedkoper is. Er zijn zelfs architecten, die gespecialiseerd zijn in renovatie-projecten.
Daarnaast is het zo, dat veel woningen gesloopt worden, omdat er in die wijk sociale problemen zijn. Maar sociale problemen los je niet op met slopen en nieuwbouw, daarmee verplaats je het probleem en breek je de sociale samenhang in een wijk af.
Een onderzoek van professor Thomsen van de Universiteit van Delft heeft aangetoond, dat alle argumenten van de woningbouwverenigingen in het hele land om woningen te slopen niet kloppen. Het verslag van dit onderzoek is hier te lezen.

Dhr. Gerards van woningbouwvereniging Servatius was in de zaal aanwezig en wilde wel ingaan op het verhaal van Remi. Volgens Servatius voldoen veel woningen inderdaad niet meer aan de eisen van deze tijd en is renovatie duurder dan slopen en nieuwbouw. In Caberg-Zuid waar nu de discussie renovatie-sloop plaatsvindt en waarvan veel bewoners aanwezig waren is volgens Servatius al een globaal onderzoek geweest, dat uitkwam op sloop. Dit moet grondiger onderzocht worden en in maart zal Servatius de bewoners hierover inlichten. Verder zegt dhr. Gerards, dat er met alle bewoners van de te slopen woningen een persoonlijk gesprek is gehouden over hun wensen en dat die zoveel mogelijk vervuld worden. Hij vindt, het verhaal van Remi te kort door de bocht en vindt, dat Servatius wel degelijk rekening houdt met bewoners.

De bewoners uit Caberg-Zuid vallen natuurlijk over dhr. Gerards heen, want zij willen weten waar ze aan toe zijn. Ze leggen de doelstelling van Servatius tot sloop bloot, want woningen, die nu leeg komen te staan, worden verhuurd op 'ad hoc' basis. Meestal zijn de huurders studenten, die géén huurcontract hebben en dus géén recht hebben op huurbescherming. Gelukkig zegt dhr. Gerard, dat renovatie wel degelijk voor Servatius een optie is. We moeten de brief van maart dus maar afwachten.

Kortom blijkt uit zo'n avond toch weer hoe belangrijk het is, dat mensen elkaar ontmoeten en spreken. Er zijn meer mensen, die niet willen verhuizen uit een sloop woning, maar wel vinden dat de sociale problematiek aangepakt moet worden. De gemeente en woningbouwcorporaties gebruiken in deze vaak de taktiek van verdeel en heers. Maar juist samen staan we sterk. Daarom willen we voor de buurtaanpak Caberg-Malpertuis een bewonersplatform oprichten, dat bewoners goed kan blijven informeren op hun mogelijkheden en hun rechten en dat samen een vuist kan maken als het nodig is. We willen dus géén nieuw buurtplatform, want dat is er en draait goed. We willen een bewonersplatform, dat zich puur in zal zetten vóór renovatie (en dus tegen sloop), voor het aanpakken van de sociale problemen en vóór behoud van de sociale samenhang in de buurt. Als u interesse heeft in dit platform kunt u zich melden bij onze Maastrichtse deskundige in stadsontwikkeling, Ivo Tillie
Foto 1
Foto 2
Foto 3

U bent hier