h

Spoedvragen nieuw arbocontract MTB

3 december 2007

Spoedvragen nieuw arbocontract MTB

Met spoed worden morgen de vragen van de SP aan Burgemeester en Wethouder over het nieuwe arbocontract van de MTB behandeld in het vragenuur.

De MTB wil een nieuw en sterk versoberd arbocontract afsluiten met een andere arbodienst. Dit betekent o.a. dat de functie van bedrijfsarts bij MTB wordt opgeheven. Een slecht plan, vinden de WSW-werknemers van MTB. Dat vindt de SP ook.

Het plan van de directie voortaan te gaan werken zonder bedrijfsarts, heeft ingrijpende gevolgen voor de werknemers. De bedrijfsarts die de mensen en het bedrijf door en door kent, is een van de meest vertrouwde personen voor de MTB werknemers. Goede aandacht en zorg is belangrijk voor als het even niet zo goed meer gaat. Goede aandacht en zorg van een vertrouwde bedrijfsarts die goed weet en begrijpt met welke problemen gehandicapten te kampen hebben.

De werknemers hebben een petitie met 600 handtekeningen aan de wethouder aangeboden. Ze vragen het huidige arbocontract in stand te houden en de bedrijfsarts te behouden voor de MTB en de werknemers. De SP steunt de werknemers in hun actie. De gemeente heeft vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) een bijzondere verantwoordelijkheid voor de bijzondere groep werknemers waarom het hier gaat.

De fractie vraagt de wethouder gehoor te geven aan de petitie en aan de eisen van de werknemers tegemoet te komen.

U bent hier