h

Demonstratie: Afghanistan is niet veilig

5 december 2017

Demonstratie: Afghanistan is niet veilig

De Maastrichtse Haroon Rezaie en zijn familie dreigen uitgezet te worden naar Afghanistan, een land dat in oorlog is en met extreme onveiligheid. Bij terugkeer is de 18 jarige Haroon zijn leven niet zeker.

Daarom moet er een stop komen op het uitzetten van vluchtelingen naar Afghanistan. De Maastrichtse gemeenteraad heeft 28 november bijna unaniem een motie aangenomen waarin staat:

Overwegende dat:

 - de Nederlandse regering Afghanistan als een veilig land beschouwt op basis van een verouderd ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2014;

- er veel kritiek is van mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, op het beleid van de Nederlandse regering om vluchtelingen terug te sturen naar Afghanistan omdat het daar zeer onveilig zou zijn voor deze vluchtelingen.

Verzoekt de burgemeester, in haar rol als voorzitter van de raad, om:

 - aan staatssecretaris van Justitie & Veiligheid Harbers het standpunt van de gemeenteraad van Maastricht over te brengen dat er een nieuw ambtsbericht ten aanzien van de situatie in Afghanistan dient te komen en dat tot die tijd alle uitzettingen naar Afghanistan dienen te worden stopgezet.

Ook in de 2e Kamer wordt  op 5 december een motie ingediend door SP, GroenLinks en PvdA waarin gepleit wordt voor een voorlopige stop op uitzetting van vluchtelingen naar Afghanistan.

Kom daarom zondag 10 december vanaf 14 uur naar Plein 1992 in Maastricht !!!!!

Reactie toevoegen

U bent hier