h

Persbericht Verkiezingsprogramma 2018-2022

14 december 2017

Persbericht Verkiezingsprogramma 2018-2022

 

Maastricht op weg naar sociaalste stad van Nederland !

SP Maastricht stelt Verkiezingsprogramma 2018-2022 vast

VOOR JEZELF VOOR ELKAAR VOOR MAASTRICHT

De ledenvergadering van de SP, afdeling Maastricht heeft op 9 december het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.

Behalve het verkiezingsprogramma zijn ook de 10 kernpunten vastgesteld waarmee de SP de verkiezingen ingaat.

We nodigen de pers uit om maandagmiddag 18 december a.s. van 14.30-15.30 uur in gesprek te gaan met de lijsttrekker Jack Gerats op de kamer van wethouder Gerats in het Stadhuis. John Gunther (cultuur en sport) en Mara De Graaf - van Haasen (sociaal domein) zullen daarbij aanwezig zijn.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie

Jack Gerats, wethouder en lijsttrekker

06-27850396

Reactie toevoegen

U bent hier