h

Pluche of werken in het veld?

2 december 2017

Pluche of werken in het veld?

Opiniestuk naar aanleiding van berichten uit de media m.b.t. Trajekt

Wethouder Gerats staat met beide benen tussen werknemers die grote problemen hebben om hun werk voor mens en stad op een fatsoenlijke wijze ten uitvoer te brengen. Maar de pluche die aan PVDA-er Antoine van Lune kleeft is onbegrip, geen gevoel met werknemers en vooral op afstand vanuit de elitaire ivoren toren staan te kwaken. Het is o zo makkelijk om te schreeuwen en mensen die goed hun werk doen zoals wethouder Gerats, op een slechte manier weg te zetten.

Wat speelt is dat de Raad van Toezicht bij Trajekt de ad-interim directeur heeft aangesteld in samenwerking met de OR en cliëntenraad.  De ad-interim directeur is heel goed op de hoogte van wat er allemaal speelt op de werkvloer en onder het personeel. Heel langzaam kweekte hij weer het vertrouwen tussen hem en het personeel. Ook bij deze ad-interim directeur staat de burger voorop, net zoals bij zijn werknemers, die met hart en zaligheid werken voor de burger en de stad.

Echter, de Raad van Toezicht onder leiding van Guido Reehuis (PVDA) sloeg alle planken mis. Zij luisteren niet naar het personeel, de ondernemingsraad BLG en de cliëntenraad en niet naar de door hen aangestelde ad-interim directeur. Zijn helemaal niet op de hoogte waarom er zo’n groot ziekteverzuim is bij Trajekt, een angstcultuur heerst en argwaan ten top is. Sterker nog, vanuit hun ivoren toren - behangen met pluche en macht - ging men onverstoord door om een samenwerking aan te gaan die niet door de rest van de Trajekt-familie werd gesteund. Sterker nog, werd afgeraden. Hoezo op de hoogte zijn; hoezo weten wat er speelt; hoezo achter de werknemers staan?

Ik ben van mening dat in zo’n situatie de wethouder wel degelijk zijn werk goed gedaan heeft. Hij is naar de werknemers toe gegaan en heeft zich op de hoogte gesteld van de problemen die er zijn. Daarnaast ben ik van mening dat de subsidie van ruim 8 miljoen die Trajekt krijgt voor haar werk aan de burgers in de stad wel een kijkje van de verstrekker mag krijgen, als het helemaal mis gaat. En zeker afgaande op de reacties van werknemers die voor de volle 100% achter hun ad-interim directeur staan en de Raad van Toezicht niet zien staan.

Mijn advies aan de heren Van Lune en Reehuis: kom uit je ivoren toren, praat eens met mensen alvorens te handelen of iets vanaf de toren te schreeuwen zonder dat je op de hoogte bent. Stel jezelf eens op de hoogte als er iets veranderd moet worden volgens jouw mening.

Nee hoor geen goed woord voor dit PVDA monopolie spel, waarin de goede werkwijze van een door het personeel gesteunde wethouder die achter de mensen staat - en als het moet er vierkant voor ligt - om dwaling van een niet functionerende Raad van Toezicht aan de kaak te stellen. Ook de werknemers roepen de gemeenteraad op stelling te nemen in deze impasse en orde op zaken te stellen, en de wethouder hiervoor in stelling te brengen. Aan ons ligt het niet. Nu de ivoren torenwachters nog.

John Gunther

Fractievoorzitter SP Maastricht

Reactie toevoegen

U bent hier