h

Motie SP aangenomen door de gemeenteraad

29 mei 2019

Motie SP aangenomen door de gemeenteraad

In maart van dit jaar heeft de raad een motie aangenomen waarmee onderzocht gaat worden of gratis openbaar vervoer in de daluren mogelijk is voor alle inwoners van Maastricht. Dat is een mooie gedachte, maar niet alle inwoners van Maastricht kunnen gebruik maken van het openbaar vervoer. Mensen met een WMO indicatie maken gebruik van Omnibuzz. Er zijn zelfs mensen die niet eens mee mogen met het openbaar vervoer, voornamelijk mensen die in een rolstoel zitten. Omnibuzz gebruikers betalen 80 eurocent per zone voor het omnibuzz vervoer.
Als er gratis openbaar vervoer in de daluren komt voor de inwoners van Maastricht dan moet ook het Omnibuzz vervoer gratis worden in de daluren. Het kan niet zo zijn dat sommige mensen wel moeten betalen voor hun openbaar vervoer en andere niet. 
Daarom heeft de SP een motie geschreven waarin het college wordt gevraagd om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van gratis openbaar vervoer in de daluren voor de groep die nu gebruik maakt van Omnibuzz.
De motie is met 30 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. De tekst van de motie kun je hier lezen.

Reactie toevoegen

U bent hier