h

Buurten in Beweging

28 september 2022

Buurten in Beweging

Foto: jack van gelooven

Nieuwe SAMENSPRAAK 2 november
Presentatie en discussie Socialistische Salon Maastricht. Wat stadvernieuwing doet met de inwoners. 

Buurten in Beweging op woensdag 2 november
Van de Stokstraat tot en met Groene Loper wittevrouwenveld
Dr. Jeroen Moes, docent en onderzoeker University College Maastricht

Sjiek en sjoen is niet voor iedereen
Maastricht is een prachtige stad. Voor bezoekers, studenten, ondernemers, en bewoners. Van centrum tot buitenwijk. De stad werkt dan ook al decennialang in grootschalige projecten aan het vernieuwen van verschillende stadsdelen.

Ervaringen van bewoners zelf
De Stokstraat – in 1950 een verpauperde buurt, nu een luxe winkelstraat – was ooit een van de eerste ingrepen. Vandaag de dag is de ‘Groene Loper’ aan de beurt. Maar wat gebeurde er eigenlijk met de mensen die in de Stokstraat woonden? En hoe zit dat met de bewoners rondom de Groene Loper, zoals in Wittevrouwenveld? Welke lessen kunnen we trekken uit deze Maastrichtse ervaringen met stedelijke vernieuwingen?

Vernieuwing ten koste van de menselijke maat
In deze lezing gaat Jeroen Moes in vogelvlucht over de geschiedenis van stedelijke vernieuwingsprojecten in Maastricht, met de blik vooral gericht op de menselijke maat – of misschien juist het ontbreken daarvan. Vanaf vroege projecten zoals het Stokstraatkwartier komen we uiteindelijk terecht bij Wittevrouwenveld, waar Jeroen met collega Janna Boreas onderzoek heeft gedaan naar de ervaringen van bewoners vandaag de dag.

Heeft protest nog wel zin?
We krijgen een inkijkje in wat er schuilt achter de protesten van bewoners tegen de veranderingen, of juist wat er schuilt achter het soms ogenschijnlijk uitblijven van die protesten. Gaandeweg komen we uit op vragen over sociale ongelijkheid, sociale ‘klassen’, collectief verzet, en de fundamentele morele doelen van stedelijke herontwikkeling.

Programma
Inloop vanaf 19.00 uur
Start presentatie 19.30 uur
Einde rond 21.30 uur
Borrel en napraten

Locatie
Atrium Buurtcentrum – Daalhof - Aureliushof 160 - 6215 SW Maastricht

Inschrijven graag
Laat weten of je komt luisteren en meepraten. Iedereen is van harte welkom. Stuur een email naar jackvangelooven@hotmail.nl

Reactie toevoegen

U bent hier