h
12 april 2009

Buurten in de buurt met Kartika Loitard

Zaterdag 2 april hebben we als SP afdeling de ZO krant uitgedeeld in de wijk Nazareth.
Voor deze gelegenheid was Europarlementariër Kartika Liotard speciaal uit Brussel over gekomen om ons te assisteren.
Gekozen werd om te gaan buurten in het deel van Nazareth dat op de nominatie staat om gesloopt te gaan worden.april 1
Bij bijna alle deuren is aangebeld. Waar werd open gedaan, werd de ZO krant aangeboden en meteen maar van de gelegenheid gebruikt gemaakt om te vragen of wat de bewoners vonden van de sloop plannen.
Een deel vindt het jammer om te moeten vertrekken uit Nazareth een ander deel denkt dat het een verbetering zal zijn voor de buurt.
We hebben besloten om in ieder geval het proces in te gaten te houden.

Lees verder
8 april 2009

ESSENT verkopen, MOOI NIET

Nog 2 dagen en dan vindt de commissievergadering plaats over de mogelijke verkoop van de aandelen ESSENT. Deze vindt plaats 10 april, om 9.30, de afdeling Maastricht zal daar verzamelen om 9.00 uur voor het Provinciehuis om onze ongenoegen te uiten betreffende deze mogelijke verkoop.

Lees verder
3 april 2009

Buurten in de buurt

Aankomende zaterdag houdt de SP afdeling Maastricht weer een Buurten in de Buurt actie.
Nu in de wijk Nazareth.
Doel: meer te weten komen over wat er in de buurt leeft en de mensen (nader) kennis laten maken met de SP.

Lees verder
24 maart 2009

ONZE ZORG IS ONZE ZORG!

Het Orbisziekenhuis in Sittard-Geleen, dat onlangs de deuren opende van het nieuwe 'ziekenhuis van de 21e eeuw', verkeert in acute problemen met een geschat financieringstekort van 180 miljoen euro. Om de financiele problemen, veroorzaakt door bestuurlijk wanbeleid, het hoofd te bieden, is een ingrijpende reorganisatie aangekondigd, waarbij honderden mensen hun baan dreigen te verliezen.

Lees verder
13 maart 2009

Succesvolle stroomkabel actie in Maastricht tegen Essent-verkoop

Met een vijftig meter lange stroomkabel en een op het stadhuis gelaserde tekst protesteerde de SP Maastricht, samen met zo’n 15 SP’ers uit andere afdelingen uit Zuid-Limburg, donderdagavond in Maastricht tegen de verkoop van Essent. Ook waren er Statenleden van de SP aanwezig bij deze actie. Thijs Coppus, fractievoorzitter van de Staten fractie was de eerste dragger van de lange stroomkabel. Deze stroomkabel maakt een tournee door Zuid-Limburg om de locale en provinciale politici over te halen om de aandelen niet te verkopen maar de energievoorziening in eigenhand te houden.essent actie

Lees verder
10 februari 2009

SP verwerpt uitspraken directeur MTB

De SP-fractie vindt de uitspraken van MTB directeur de heer Verwijlen in Dagblad de Limburger van vorige week over hoe het inkomen van MTB-ers er in de toekomst uit zou moeten zien verwerpelijk. Als het aan de directeur ligt zouden toekomstige MTB-ers alleen nog een toelage moeten krijgen op hun uitkering en dat samen zou beduidend lager moeten zijn dan het salaris in een reguliere baan. De fractie vraagt B&W afstand te nemen van de uitspraken van de directeur. De MTB is een gemeentelijk bedrijf. B&W mag niet wegkijken van wat de directie doet en in dit geval heeft verkondigd.

Lees verder
9 februari 2009

Toch Langdurigheidstoeslag voor minima met schulden

Het zag er even naar uit dat minima met schulden niet de Langdurigheidstoeslag van de gemeente toegekend zouden krijgen.
Volgens de wethouder omdat deze minima het toegekende bedrag toch regelrecht weer moeten afstaan om hun schulden af te lossen. Deze groep zou om die rede de jaarlijkse uitkering, die bedoeld is om verlichting te brengen in een situatie van armoede, hun portemonnee voorbij zien gaan. Dat kan onmogelijk de bedoeling zijn van de regeling. Mensen met een minimum inkomen en met een schuldregeling hebben dit geld even hard nodig als andere minima. Zo niet nog harder, want zij moeten van hun minimuminkomen al een vast percentage, de reserveringsruimte, aflossen op de schulden.
De SP fractie vond dat een oplossing gezocht kon worden binnen een andere regeling, de zogenaamde gemeentelijke Beleidsregels bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen.

Lees verder
5 februari 2009

SP wil snel beslissing compensatie GroenekruisDomicura

De SP wil snel duidelijkheid over de compensatie van naar verwachting 0,64 miljoen Euro die GroenekruisDomicura van de gemeente in 2009 gaat ontvangen. De salarisverlaging voor het personeel per augustus dit jaar zou dan niet nodig zijn. De toenemende onrust onder het personeel bij GkD over de op handen zijnde salarisverlaging is in alle opzichten slecht voor de continuering van de huishoudelijke hulp aan cliënten. Het leidt tot een hoog ziekteverzuim, verloop van personeel en werknemers keren de zorg de rug toe om te gaan werken in andere sectoren. Deze situatie hoeft niet onnodig lang te duren. De raad zou in het voorstel van B&W pas in juni een beslissing nemen over het extra geld dat de gemeente moet uittrekken voor de compensatie. De fractie wil dat de beslissing eerder genomen wordt zodat het personeel ook eerder duidelijkheid krijgt. Voor drie tot vier honderd huishoudelijke hulpen dreigt nog steeds een salarisverlaging.

Lees verder
21 januari 2009

Aktie NU! Maastricht naar Essent

De afdeling Maastricht is maandagochtend met een stroom van Limburgse SP-ers naar Den Bosch getogen. Daar gaf om 5 vóór 12 Agnes Kant het startsein voor de grootschalige SP-campagne om de verkoop van Essent aan het Duitse RWE te voorkomen. Kant “plantte” een bord met de tekst PUBLIEK BEZIT in het plantsoen voor het Essentgebouw. En riep iedereen op om de petitie met de boodschap “Nutsbedrijven verkoop je niet” die gericht is aan de volksvertegenwoordigers, te tekenen.essent actie

Lees verder

Pagina's