h
1 mei 2006

1 mei-viering

Gedurende de dag bezoekt de SP kleine middenstanders en presenteert hun de folder “Hart voor de zaak”. In de kabinetsplannen over economie en bedrijfsleven gaat het nauwelijks over de kleine ondernemer en zelfstandigen. Hoogste tijd voor de SP om aandacht te geven aan de K van het MKB. In de folder worden een aantal ideeën en voorstellen gedaan om de positie van kleine middenstanders te versterken.

Lees verder
29 maart 2006

SP solidair met acties OV-personeel voor behoud arbeidsrechten

Woensdag 29 maart hebben werkers in het openbaar vervoer ook in Maastricht actie gevoerd tegen het voornemen van minister Peijs om de personeelsparagraaf in de Wet Personenvervoer per 2010 niet te verlengen. Deze paragraaf regelt nu nog dat bij overgang van het personenvervoer naar een andere vervoersmaatschappij de werknemers hun baan en hun arbeidsvoorwaarden behouden. De vakbonden willen dat dit zo blijft en hebben hun leden opgeroepen om woensdag 29 maart actie te voeren.

Lees verder
5 februari 2006

Las Vegas aan de Maas

De SP verzet zich tegen de komst van een groot casino naar de stad.

Lees verder
4 februari 2006

De A2-klucht

n 2003 toen de eerste bestuursovereenkomst voor ondertunneling van de A2 is ondertekend door de minister, de provincie en de betrokken gemeentes was de SP al tegen deze oplossing. Dat er iets aan de A2 moet gebeuren is duidelijk, maar daarvoor hebben wij goedkopere en betere alternatieven aangedragen.

Lees verder
3 februari 2006

Einde zwembad De Dousberg

De SP is verontwaardigd, omdat Maastricht de sterfhuisconstructie voor zwembad De Dousberg versneld inzet.

Lees verder
2 februari 2006

Politiek café over buurtaanpak Caberg Malpertuis

Voor de wijken Caberg en Malpertuis is de afgelopen jaren een totale buurtaanpak uitgewerkt in samenwerking met de burgers. En alhoewel de burgers in een vroeg stadium erbij betrokken zijn, lopen er voor een groot aantal burgers de ontwikkelingen niet goed.
De problemen van herhuisvesting, van het stukmaken van de sociale samenhang, van de huurverhoging, die mensen moeten gaan betalen, van de overlast van gezinnen, die het niet zou nauw nemen met de buurt, van de drugsoverlast en van de dure gezamenlijke voorzieningen zijn blijven liggen. Wij maken ons daar ernstig zorgen over. En wij niet alleen.

Lees verder
1 oktober 2005

Nieuwkomersmarkt 2005

Het was zaterdag 1 oktober jl., dat het Mondiaal Centrum Maastricht de eerste nieuwkomermarkt op Plein 1992 organiseerde. Een presentatie van mensen, die met hun afkomst o.a. uit landen als Hongarije, Polen, Turkije Marokko en Albanië een prettige culturele aanvulling zijn voor een stad als Maastricht. Zij lieten zien wat hun cultuur is, en zo kan Maastricht daarmee kennis maken.

Lees verder
1 september 2005

Leny Eijssen wordt de nieuwe lijsttrekker

Gisteravond heeft de ledenvergadering van de afdeling SP Maastricht unaniem het vertrouwen uitgesproken in Leny Eijssen als lijsttrekker van de komende raadsverkiezingen in 2006.
Leny is behalve burgerlid van de commissie Sociaal Economische zaken in Maastricht namens de SP ook staten lid in de provincie Limburg. Zij kan dus staven op een flinke dosis ervaring in de politiek.

Lees verder
1 juni 2005

Zwembad De Dousberg blijft voorlopig open

De SP is verheugd met de toezegging van de wethouder om alle zwembaden van de Dousberg, behalve het 32 meter buitenbad, te behouden voor de komende vijf jaar.

Lees verder
10 februari 2005

Is Maastricht rijp voor een linkse coalitie?

Maastricht moet rijp gemaakt worden voor een linkse coalitie bestaande uit PvdA, Groen Links en SP. En het wordt tijd dat de PvdA naar links gaat kijken en de kiezer tegemoet treedt met een sociale belofte die kan worden waargemaakt. Aldus de SP Maastricht. Een opinie van Jacqueline Gabriël. De arrogantie van de macht regeert in Maastricht.

Lees verder

Pagina's