h
1 februari 2007

Een beter Europa begint nu

Op 7 februari 2007 wordt in het stadhuis en het provinciehuis in Maastricht gevierd dat het 15 jaar geleden is dat hier het "Verdrag van Maastricht" getekend werd, door toen nog 12 EU-lidstaten. Dat verdrag mondde na een aantal wijzigingen uit in een voorstel voor en een referendum over een Europese Grondwet.

Lees verder
1 februari 2007

SP verspreidt Europaboodschap in Maastricht

Op woensdag 7 februari wordt in Maastricht prominent gevierd dat het 15 jaar geleden is dat hier het "Verdrag van Maastricht" getekend werd. De SP Maastricht herdenkt deze historische gebeurtenis met het pontificaal verspreiden van de SP-mening over Europa. De SP wil bijdragen aan en aanzetten tot een noodzakelijke en brede discussie over Europa. De SP deelt woensdag aan het breed publiek pamfletten uit op straat met haar boodschap over de toekomst van Europa. 's Avonds neemt SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk deel aan een debat.

Lees verder
1 oktober 2006

SP Tweede Kamer-kandidaat Sharon Gesthuizen in Maastricht

Op maandag 30 oktober is SP Tweede Kamer-kandidaat Sharon Gesthuizen in Maastricht. Ze neemt deel aan een debat over de thema's onderwijs, emancipatie en armoede van de Maastrichtse Studentenvereniging Tragos.
Dit verkiezingsdebat zal plaatsvinden in de collegezaal van de Universiteit Maastricht aan de Tongersestraat 53.
De avond begint om 20.00 uur en zal tot ongeveer 22.00 uur duren.

Lees verder
1 oktober 2006

De drie musketiers

Het 14e Landelijke Congres werd onlangs gehouden in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Gerrie van Kooij doet verslag.

Lees verder
1 augustus 2006

De schrijnende verborgenheden in ‘Manjefiek Malberg’

Uitspraken van “niemand mag onder de kar komen” en “Maatwerk zal geleverd worden”, was het doel en goede voornemens bij de sloopplannen door de woningcorporaties, in het buurtontwikkelingsplan ‘Manjefiek Malberg’.

Lees verder
1 mei 2006

1 mei-viering

Gedurende de dag bezoekt de SP kleine middenstanders en presenteert hun de folder “Hart voor de zaak”. In de kabinetsplannen over economie en bedrijfsleven gaat het nauwelijks over de kleine ondernemer en zelfstandigen. Hoogste tijd voor de SP om aandacht te geven aan de K van het MKB. In de folder worden een aantal ideeën en voorstellen gedaan om de positie van kleine middenstanders te versterken.

Lees verder
29 maart 2006

SP solidair met acties OV-personeel voor behoud arbeidsrechten

Woensdag 29 maart hebben werkers in het openbaar vervoer ook in Maastricht actie gevoerd tegen het voornemen van minister Peijs om de personeelsparagraaf in de Wet Personenvervoer per 2010 niet te verlengen. Deze paragraaf regelt nu nog dat bij overgang van het personenvervoer naar een andere vervoersmaatschappij de werknemers hun baan en hun arbeidsvoorwaarden behouden. De vakbonden willen dat dit zo blijft en hebben hun leden opgeroepen om woensdag 29 maart actie te voeren.

Lees verder
5 februari 2006

Las Vegas aan de Maas

De SP verzet zich tegen de komst van een groot casino naar de stad.

Lees verder
4 februari 2006

De A2-klucht

n 2003 toen de eerste bestuursovereenkomst voor ondertunneling van de A2 is ondertekend door de minister, de provincie en de betrokken gemeentes was de SP al tegen deze oplossing. Dat er iets aan de A2 moet gebeuren is duidelijk, maar daarvoor hebben wij goedkopere en betere alternatieven aangedragen.

Lees verder
3 februari 2006

Einde zwembad De Dousberg

De SP is verontwaardigd, omdat Maastricht de sterfhuisconstructie voor zwembad De Dousberg versneld inzet.

Lees verder

Pagina's